Bygg- och entreprenaddagen 2024

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2024 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2024 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.

Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,47 av 5,0  Peter Thors och Erik Wassén redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis. Nyhetsdagen är uppdelad i två delar där ena delen handlar om nyheter inom offentlig upphandling och den andra delen handlar om nyheter inom entreprenadjuridik. Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän närmre inpå kursen. Under Bygg- och entreprenaddagen 2023 behandlades bl.a. följande Upphandling:
 • de nya reglerna om direktupphandling som började gälla 1 februari 2022 som förenklar förfarandet för direktupphandling och ger de upphandlande myndigheterna större möjligheter att genomföra direktupphandlingar.
 • de nya reglerna om överprövning som började gälla den 1 juli 2022 som bland annat ställer högre krav i domstolsprocessen på den som begär överprövning av en upphandling.
 • aktuell rättspraxis gällande offentlig upphandling, främst praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), Högsta domstolen (HD) och EU-domstolen.
 • dom från HD avseende ensamrätt i offentligt upphandlade ramavtal och domar från HFD avseende takvolym/takvärde.
 • nyare praxis angående prissättning av anbud, till exempel en ny dom från HFD angående s.k. golvpriser och ett avgörande från kammarrätt angående negativ prissättning.
 • avgörande från HFD avseende användandet av lottning för att begränsa antalet anbudsgivare i en selektiv upphandling.
Entreprenad:
 • Nya rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Revideringsarbetet av AB 04 och ABT 06
 • Nytt motiv för AMA AF
 • Kostnadsreglering på grund av prisförändringar
Klicka på visa kursprogram för att se ett mer detaljerat upplägg för kursdagen. Observera att genomgången av rättspraxis kan komma att påverkas i det fall att nya relevanta rättsfall inkommer närmre inpå kursdatumet. Målgrupp Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik. Kursmaterial Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

24 april, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

24 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

14 maj, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

14 maj, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Bygg- och entreprenaddagen 2024, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights