Vattenskydd

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
8 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
9 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till en kurs om vattenskydd. Dricksvatten är en av våra mest angelägna naturresurser. För att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäkter från förorening kan kommuner och länsstyrelser inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter, som innebär restriktioner i fråga om hur marken inom vattenskyddsområdet får användas.

Många gånger är inrättandet av ett vattenskyddsområde en lång och komplicerad process som berör såväl myndigheter som enskilda. Det krävs ofta ett nära samarbete mellan kvalificerade tekniska konsulter och jurister för att åstadkomma ett vattenskyddsområde med föreskrifter som ger förutsättningar för ett effektivt skydd för vattentäkten. Föreskrifterna ska skydda vattentäkten mot olämpliga verksamheter och åtgärder och möjliggöra tillsyn. Överträdelser ska kunna beivras. Samtidigt får vattenskyddsföreskrifterna inte medföra inskränkningar som går längre än vad som krävs för att tillgodose vattentäktens skyddsbehov. Införandet av föreskrifter kan dessutom utlösa en rätt till ersättning för markägare som drabbas av inskränkningar i markanvändningen. Frågan om avvägningen mellan det allmänna intresset av vattenskydd och enskildas äganderätt har resulterat i flera domstolsavgöranden där markägare tillerkänts höga belopp. Kursen leder dig genom processen med att inrätta ett vattenskyddsområde med särskilt fokus på utformningen av föreskrifter. Under 2021 upphävdes både Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområden och Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområde. Handboken ersattes av Havs- och vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (2021:4).  Kursen följer upp hur ändringarna i regelverket påverkar arbetet med vattenskyddsområden och framtagande av vattenskyddsföreskrifter. Kursen behandlar bl.a.
  • Utformning av vattenskyddsföreskrifter:
- Hur ska vattenskyddsområdet avgränsas? - Riskanalys och skyddsbehov - Allmänna hänsynsregler - Vilka inskränkningar i markanvändningen är möjliga att besluta om? - Hur ska föreskrifterna förhålla sig till annan lagstiftning? - Hur tillförsäkras en effektiv tillsyn i föreskrifterna? - När uppkommer en ersättningsrätt för markägare?
  • Interimistiska förbud i tilltänkta vattenskyddsområden
  • Samråd
  • Ansökan och beslut om vattenskyddsområde
  • Ersättningsfrågor, 31 kap. miljöbalken
Målgrupp Kursen riktar sig i första hand till tekniska konsulter som arbetar med vattenskydd och handläggare hos kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kommer i kontakt med vattenskyddsfrågor. Även jurister kan ha intresse av kursen. Relevant lagstiftning, praktiska tips och praxis redovisas. Kursledare är fastighetsjuristen Michelle Hesselbrandt, Fastighetsägarna Service. Michelle har tidigare varit verksam som advokat och har lång erfarenhet av att bistå kommuner med rådgivning vid inrättande av vattenskyddsområden och har gedigen erfarenhet av att granska, bearbeta och utforma vattenskyddsföreskrifter. Under kursen föreläser också jur. kand. Mårten Bengtsson, tidigare advokat vid Advokatfirman Åberg & Co. Han har mer än 30 års erfarenhet av miljörätt och har sedan årtionden biträtt kommuner och kommunala bolag i vattenskyddsarbetet, vilket innefattade upprättande av föreskrifter, medverkan vid samråd och förhandlingar samt vid förfarandet hos länsstyrelsen och kommunen.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

9 september, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

9 september, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Vattenskydd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights