Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
10 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
10 oktober, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

En arbetstagares sjukdom och rehabilitering kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren och därför bör man agera tidigt och förebyggande. Kraven på arbetsgivaren vid rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering är många och höga och under kursen går vi igenom komplexa problemställningar och case. Bland annat behandlas den nya AFS 2020:5 Arbetsanpassning som började gälla den 1 juni 2021.

Kursen ger dig både kunskap och konkreta verktyg för att kunna hantera uppkomna frågor på bästa sätt samt innehåller de senaste uppdateringarna på vad som händer inom det rättsliga området, såsom praxis och lagändringar.

Denna kurs är en efterfrågad fristående påbyggnad på den populära kursen Rehabilitering och anställning. Sjukskrivningar och ohälsa är ett utbrett problem på våra arbetsplatser och inte minst långtidssjuka i Covid-19:s spår. För arbetsgivaren kan det vara svårt att veta vilket ansvar som vilar på denne och vilket som vilar på arbetstagaren. Försäkringskassans skärpta praxis påverkar våra arbetsplatser och ”sjuknärvaron” riskerar att öka.

Det görs också ständigt förändringar i regelsystemet. Arbetsgivaren har återigen ett tydligt ansvar att upprätta en rehabiliteringsplan tidigt i sjukskrivningsprocessen. Arbetsmiljöverket har utarbetat nya förskrifter med ett tydligt fokus på arbetsgivarens skyldigheter att genomföra arbetsanpassning och AFS 2020:5 som träder i kraft den 1 juni 2020. Vidare föreslås förändrade bedömningar av arbetsförmåga vid den kritiska 180:e sjukdagen (SOU 2020:6), nya förslag för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24) och förslag om en individanpassad sjukskrivningsprocess där arbetstidernas förläggning anpassas efter individen (SOU 2020:26).

Under kursen går vi ännu djupare genom dessa nya förslag och regelförändringar samt den senaste praxisen från Arbetsdomstolen. Kursen ger dig fördjupad kunskap kring vilka krav som ställs på arbetsgivare och arbetstagare. Som kursdeltagare får du ett helhetsgrepp om rehabiliteringsfrågor och arbetsanpassning/omplacering. Föreläsarens angreppssätt är praktiskt med målet att du ska kunna använda kunskaperna direkt i ditt arbete. Kursen bygger delvis på case och grupparbeten. Det går utmärkt att delta digitalt via Zoom.

Föreläsare

Annamaria Westregård är en av Sveriges bästa och främsta forskare inom arbetsrätten. Hennes specialitet är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.  Detta har hon bevisligen lyckats med då hennes kurser är några av BG Institutes populäraste. Annamaria ger dig en djuplodad genomgång av de krav som ställs på arbetsgivaren, men även vad arbetsgivaren har rätt att kräva av den sjuke arbetstagaren.

Under kursen kommer Annamaria Westregård särskilt att behandla:
 • Vilka krav kan ställas på arbetsgivaren ifråga om arbetsanpassning och vad innebär nya AFS 2020:5 om Arbetsanpassning?
 • Vilka krav ställs på arbetsgivaren ifråga om omplacering? Det vill säga om inte arbetsanpassning räcker för att arbetstagaren ska kunna arbeta kvar.
 • Vilka krav ställs på arbetsgivarens rehabiliteringsplan och hur långt sträcker sig dennes allmänna utredningsskyldighet?
 • Vad säger Arbetsdomstolens praxis om huruvida en arbetstagare utför arbete av betydelse? När är det saklig grund för uppsägning?
 • Hur ska arbetsgivaren hantera anställningen om en arbetstagare endast bedöms kunna arbeta på deltid framöver?
 • Vilka krav ställs på arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen?
 • Hur ska arbetsgivaren hantera långtidssjukskrivningar som nu spås i Covid-19:s spår? Hur hanterar arbetsgivaren utförsäkrade arbetstagare?
 • Vilka nyheter är på gång i regelverket kring rehab och sjukskrivningar?
Den nya AFS 2020:5 från Arbetsmiljöverket om Arbetsanpassning kommer att ingå i kursmaterialet.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till de som arbetar med rehabilitering och arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Kursen är en efterfrågad fristående fortsättning på den tidigare mycket populära kursen Rehabilitering och anställning, nu med nya problemställningar och case varför även tidigare kursdeltagare kommer ha stor nytta av kursen.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

10 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

10 oktober, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Annamaria Westregård är juris doktor och docent i arbetsrätt och en av Sveriges främsta forskare inom arbetsrätten. Annamarias forskningsfält är integritetsfrågor i arbetslivet, drogtester och rehabilitering, crowd workers, GIG economy och egenanställda. Annamaria har också en bakgrund som jurist hos arbetsmarknadens parter. Hennes specialitet är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.

Hur uppfattas Annamaria av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,92 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,10 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
4/5
Sara Andersson
06 apr 2022

Tack för en bra dag! :) Jättebra upplägg och Annamaria var super!

BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights