Preskription och preklusion av försäkringsersättning

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till kursen som syftar till att klargöra innebörden av de komplicerade reglerna om preskription respektive preklusion av fordringar på försäkringsersättning. Kursen leds av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Frågor om försäkringsrättslig preskription och preklusion brukar anses besvärliga. Ett viktigt skäl härtill har under lång tid utgjorts av det tidigare regelverket med dubbla preskriptionstider och kännedomsrekvisit. Till detta kommer ett antal kontroversiella avgöranden från Högsta domstolen kring millennieskiftet. I syfte att förenkla och att i viss mån förstärka den försäkrades ställning har nya regler beträffande preskription och preklusion av fordringar på försäkringsersättning införts i FAL, TSL och PSL med verkan från den 1 januari 2015. Denna praktiskt orienterade kursdag syftar i första hand till att ge dig kunskap om:
  • Vad de gällande reglerna egentligen innebär
  • På vilket sätt de avviker från de tidigare gällande reglerna
  • I vilken utsträckning de numera gällande reglerna verkligen kan sägas bidra till förenkling och till att förstärka den försäkrades ställning
Kursdeltagarna på Marcus Radetzkis tidigare kurs gav honom det fina snittbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans. Målgrupp Kursen riktar sig i första hand  till försäkringsjurister, advokater och andra befattningshavare med behov av fördjupad kunskap inom det aktuella området. Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

13 december, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

13 december, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursledare

Marcus Radetzki, professor i civilrätt och specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt. Marcus är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Marcus är författare till en rad böcker och publikationer inom skadestånds- och försäkringsrätt. För hans bok Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues mottog han ett pris för 2003-års främsta bok inom ämnesområdet försäkringsrätt av BILA (British Insurance Law Association).

Hur uppfattas Marcus av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,88 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Preskription och preklusion av försäkringsersättning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
5/5
-
07 mar 2022

nollkommentar

BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights