Inga recensioner än

Markanvisningar - möjligheter, fallgropar och vinstmaximering

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 september, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Kommunen som fastighetsutvecklare är unik. Inte bara för att de som kommun har bra räntevillkor och kan genom strategisk markförvaltning köpa råmark i tidigt skede och sälja med byggrätter, utan för att de har planmonopolet och även kan styra över tidplanen för utbyggnad. Kommunen är däremot även en myndighet vilket gör att handlingsfriheten är begränsad.

I denna kurs kommer du som arbetar med markanvisningar lära dig best practice och få reda på hur det du – och dina kollegor – gör påverkar slutresultatet men även kommunens möjliga intäkter samtidigt får du en inblick i hur byggaktörer bör tänka. Som byggaktör får du reda på vad du bör/får göra men också hur du bör agera om en kommun går ”över gränsen” och sätter upp en önskelista som i teorin inte är möjlig, men är den det i praktiken? På kursen möter du Camilla Backman, fastighetsvärderare på Forum Fastighetsekonomi inom byggrätter med stor tidigare erfarenhet av markanvisningar inifrån kommunala korridorer. Du möter även Olle Nordberg, Civilingenjör Samhällsbyggnad med tidigare erfarenhet som högskolelärare inom Bygg- och miljörätt men även han med erfarenhet inifrån kommunala korridorer. Kursen innehåller fyra perspektiv – lagstiftningen, kommunen, byggaktören och byggrättsvärdet. Som deltagare får du kunskap om
 • Vad får kommunen ställa för krav vid markanvisningar?
 • I vilket skede markanvisning bör ske i olika situationer?
 • Hur kommunens val påverkar slutresultatet och kommunens möjliga intäkter?
 • Hur ska en byggaktör tänka vid ”budgivning” på en markanvisning?
Målgrupp
 • Byggaktörer/fastighetsutvecklare
 • Exploateringsingenjörer/Kommun
 • Politiker/Kommun
 • Planarkitekter/Kommun
 • Konsulter exploatering
Syfte med utbildningen Som kursdeltagare på den här kursen kommer du få med dig kunskaper i vad en kommun får ställa för krav i markanvisningar, när markanvisning bör ske i tiden, hur kommunens val i utformning av markanvisning påverkar kommunens intäkter och vilka för- och nackdelar det finns med markanvisning i olika skeden. Med de olika faktorer i markanvisningar som påverkar värdet, vilka vågar vi ta hänsyn till för att sätta ett rimligt pris i anbudet, investeringsstöd, egen kalkylränta, riskfaktorer marknadens utveckling, byggkostnader, tekniska särkrav? Vad gör vi om en kommun går utanför ramarna?

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

11 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

11 september, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursledare

Camilla Backman arbetar på Forum fastighetsekonomi som fastighetsvärderare, i huvudsak med värderingar av mark inom exploateringsområden från tidigt skede där det kan föreligga vissa förväntningsvärden till färdig tomtmark. Camillas vardagliga arbete består även av bedömningar av intrångsersättningar och exploateringsfrågor i övrigt. Innan Forum fastighetsekonomi arbetade Camilla ca 7,5 år i Vallentuna kommun, senast som projektchef för ett större stadsutvecklingsområde.

Olle Nordberg arbetar till vardags som projektchef för ett större stadsutvecklingsområde på kommun. Han är Civilingenjör Samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsrätt och van föreläsare från bl.a. högskoleutbildningar inom fastighetsrätt. Olle är även författare till boken ”Väsentliga regler kring markanvändning” som används på flera högskolor som kurslitteratur i grundläggande kurser inom mark- och miljörätt.

Hur uppfattas Olle av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

”Föreläsaren lyckades sätta fingret på de största utmaningarna genom hela processen, mycket bra!”

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Markanvisningar - möjligheter, fallgropar och vinstmaximering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights