Visa utbildning.se som: Mobil

Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-05-06 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Välkommen till vår nya kurs som redogör för såväl gammal som ny lagstiftning och gällande EU-förordningar men särskilt i ljuset av den nya reviderade Bryssel II-förordningen.

Uppdraget som ombud/rådgivare/bodelningsförrättare/boutredningsman ställer stora krav på Dig som jurist. Det är inte bara de många gånger svåra juridiska frågorna som Du skall komma att hantera och ge råd om, utan många gånger uppstår svåra hanteringsfrågor av skilda slag. Svårigheterna har också ökat genom förekomsten av de allt fler internationella regleringarna. Michael Hellner och Fredric Renström har under flera år anlitats av oss på BG Institute för att ledsaga er genom de förändringar i ert arbete som införandet av bland annat av arvsförordningen och den nya bodelningsförordningen har inneburit. Arbetet med detta fortsätter och BG Institute har fortlöpande särskilda kurser angående detta. Det vi dock har funnit är att en sammantagen kurs rörande gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor saknas. Återigen har vi vänt oss till Michael Hellner och Fredric Renström och denna gång bett dem att de ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel gå igenom regelverket kring; Domsrätt
 • Vid vilken domstol kan du/bör du anhängiggöra talan om äktenskapsskillnad?
 • Vilka frågor kan domstolen pröva inom ramen för än talan om äktenskapsskillnad?
 • Bodelning?
 • Underhåll?
 • Kvarsittanderätt?
 • Säkerhetsåtgärder?
 • Kan man avtala om behörig domstol? Och i så fall i vilka frågor?
Lagval               
 • Vilken lag tillämpas på respektive frågeställning? Eller är det samma?
 • Kan man avtala om tillämplig lag och i så fall enligt vilka bestämmelser?
Verkställighet
 • Erkänns ett utländskt avgörande i Sverige och om alls, vilka domar/beslut och om vad?
 • Erkänns ett svenskt avgörande utomlands och i så fall var och vilka domar/beslut och om vad?
 • Kan ett utländskt beslut/dom verkställas i Sverige och i så fall vilka och om vad?
 • Kan ett svenskt avgörande verkställas utomlands och i så fall var och vilka domar/beslut och om vad?
Målgrupp: Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer samt jurister på byråer med inriktning på familjerätt.

Föreläsare

 • Michael Hellner
  Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Michael Hellner har arbetat på Justitiedepartementet i tio år antingen som anställd eller som konsult och har deltagit som svensk förhandlare vid förhandlingarna om förordningar på den internationella privat- och processrättens område. Han har deltog som expert eller varit utredare i flera utredningar, och var expert i Bryssel I-utredningen. Han kommenterar löpande Bryssel I-förordningen och har gett ut boken ”Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen”.
 • Fredric Renström
  Fredric Renström är advokat vid Lindskog Malmström Advokatbyrå. Fredric är en av Sveriges främsta advokater inom svensk och internationell familjerätt och en uppskattad föreläsare vid BG Institute. Dessutom föreläser Fredric regelbundet både i Sverige och internationellt. Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol och är medlem i International Academy of Matrimonial Lawyers (IAML).

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören