Inga recensioner än

Företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och skydd mot illojalitet och konkurrens

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
1 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
1 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Kursen tar upp ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter. Med hjälp av handfasta exempel från rättspraxis går föreläsaren igenom frågor om skyddet för företagshemligheter, immaterialrättens räckvidd samt sekretess- och konkurrensklausuler.

Kursen är godkänd av Patentombudsnämnden som strukurerad professionell vidareutbildning och ger 5,5 utbildningstimmar. Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation representerar stora värden hos innehavaren. Användningen av dessa företagshemligheter är ofta en förutsättning för den nuvarande innehavarens fortsatta konkurrenskraft. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat innehavare mot illojala användning av företagshemligheter och know-how. Under kursen kommer ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter tas upp. Dessutom kommer frågor om sekretess- och konkurrensklausuler att gås igenom med hjälp av handfasta exempel. Som deltagare får du kunskap om
  • Lojalitetsplikten i anställnings- och affärsförhållanden
  • Företagshemlighetsskyddet i anställning och affärsförhållanden
  • Det immateriella rättigheternas betydelse för skyddet mot illojal konkurrens
  • Sekretess- och konkurrensklausulers utformning och funktion
Målgrupp Advokater, jurister, bolagsjurister och andra rådgivare för juridiken kring företagshemligheter. Kursmaterial Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Sekretessavtal : – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Adlibris.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

1 december, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

1 december, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och skydd mot illojalitet och konkurrens, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights