Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Entreprenadtvister

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-09-02 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Meningsskiljaktigheter/diskussioner och entreprenadtvister är vanligt förekommande inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, där – till skillnad från vad som normalt gäller inom den fasta industrin – varje projekt är unikt med sina olika förutsättningar på arbetsplatsen.

Livesändning - kurstillfället den 2 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här! Entreprenadtvister kan handla om tillämpningen av viss bestämmelse i ex vis AB 04 eller ABT 06 eller om tillämpningen av någon enskild bestämmelse som parter enats om såsom tillägg till eller ändring av AB 04 eller ABT 06 (så kallade AB-avvikelser). Ibland tvistar parter om vad som i verkligheten inträffat på arbetsplatsen och hur pass allvarlig en viss händelse är eller om vem som skall svara tids- och kostnadsmässigt för en viss händelse. Exempel på vanliga tvister är frågor om reglering av tid eller pengar på grund av ex vis ÄTA-arbeten av olika slag eller på grund av hinder, om ansvarsfrågor av olika slag, för försening, fel eller följdskador, om försäkringsfrågor som är förknippade med detta eller om besiktningar och besiktnings rättsverkan. Principiellt föreligger någon form av ”tvist” så snart en part i ett entreprenadförhållande framfört ett krav på ersättning eller prestation och den andre parten tagit avstånd från kravet. Varje så kallad avvikelserapport kan i sig generera en tvist, principiellt eller rörande yrkade belopp. Många tvister löses utom rätta genom kompromisser. Andra gånger anlitas så kallad ”klok gubbe”, d v s någon erfaren sakkunnig, som får parternas uppdrag att lämna en rekommendation till lösning. Andra tvister går till prövning inför allmän domstol eller skiljenämnd. Erfarenhetsmässigt är många tvister ”onödiga” och beror helt eller delvis på dålig kommunikation mellan parterna eller brister i anmälning av krav eller i dokumentation av fakta eller verifikation av belopp.

Som kursdeltagare får du mer kunskap kring:

 • Handläggning av tvister inför allmän domstol
 • Handläggning av tvister inför skiljenämnd
 • Förenklad tvistlösning
 • "Klok gubbe"
 • Rättsliga grunder
 • Bevisbördan
 • Vanliga tvisteämnen
 • Vanliga misstag från beställare eller entreprenör
 • Formaliaregler
 • Dokumentation och verifikation av krav
Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete upprättar eller tillämpar entreprenadavtal i egenskap av projektledare, byggledare. Du förutsätts ha tidigare erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor.  

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Föreläsare

 • Rolf Andersson
  Advokat Rolf Andersson från AG Advokat har- efter tjänstgöring i tingsrätt och hovrätt samt arbete under ett antal år som branschjurist på SBEF, Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, numera Sveriges Byggindustrier - sedan 1983 i advokatverksamhet arbetat med specialinriktning på entreprenad- och konsulträtten med tillhörande försäkringsfrågor. Rolf har genom åren varit ombud för bland annat beställare och entreprenörer samt varit partsutsedd ledamot eller ordförande i överbesiktningsnämnder och skiljenämnder. År 2016 blev han utnämnd som Leading Individual av The Legal 500. Han är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare hos BG Institute, där bland annat hans kurs Skadestånd och försäkringsfrågor inom bygg, anläggning och installation – för advokater och jurister blivit utnämnd som "Best of the best" med rakt igenom höga betyg från kursdeltagare.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Entreprenadtvister, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Entreprenadtvister!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3368 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar