Visa utbildning.se som: Mobil

Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelseavtal

BG Institute
Kort om utbildningen
Heldag
8 900 SEK Momsfri
Nästa tillfälle: 2020-02-04 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

        

Förhandsavtal, ett avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt, är bindande och kan tecknas med framtida bostadsrättshavare långt före det att produktionen av föreningens hus påbörjats. Med de senaste årens osäkerhet på bostadsmarknaden har bestämmelsernas faktiska innebörd och betydelse ställts på sin spets då allt fler köpare har börjat ifrågasätta bundenheten av ingångna förhandsavtal.

Bostadsrätt är nyttjanderätt till viss lägenhet som upplåts för obegränsad tid. I bostadsrättslagen finns möjlighet för bostadsrättsföreningar att ingå förhandsavtal. Syftet med förhandsavtal är främst att göra det möjligt för de blivande bostadsrättshavarna att påverka utformningen av den egna lägenheten. Reglerna om förhandsavtal har funnits i bostadsrättslagen sedan 1991. Frågor om formkrav, ogiltighet, frånträde och förhandstecknares skyldighet att ingå upplåtelseavtal till följd av förhandsavtal är flitigt diskuterade bland förhandsavtalets parter, mäklare och jurister. De olika uppfattningarna kring avtalsbundenheten och vid vilken tidpunkt som upplåtelse kan ske har gett upphov till ett betydande antal tvister mellan förhandstecknare och bostadsrättsföreningar. Tvisterna rör stora ekonomiska värden, dels för förhandstecknare som riskerar att drabbas av stora skadeståndsanspråk, dels för bostadsrättsföreningarna vars fortlevnad är beroende av att ingångna förhandsavtal hålls och resulterar i upplåtelser. Kursens första del behandlar bostadsrätten som rättsfigur och en jämförelse mellan bostadsrätt i förhållande till andra typer av nyttjanderätter – viktiga utgångspunkter för att belysa kursens övriga frågeställningar. Kursen går igenom förhandsavtalets funktion, formkrav och giltighet. Frågorna om bundenhet och under vilka förutsättningar förhandstecknare kan frånträda förhandsavtal utgör en central del av undervisningen. Vidare behandlar kursen upplåtelseavtalet och under vilka förutsättningar upplåtelse kan ske. Lagstiftningens luckor och obesvarade frågor diskuteras tillsammans med praxis. Kursen leds av advokaterna Tomas Underskog och Michelle Hesselbrandt, Advokatfirman Åberg & Co, som är specialiserade bl.a. inom bostadsrättsfrågor och som de senaste åren har arbetat intensivt med förhandsavtal och upplåtelseavtal, såväl inom ramen för undervisning som i faktiska tvister. Som deltagare får du kunskap om:
 • Bostadsrätten som institut – jämförelse med andra nyttjanderätter
 • Förhandsavtalets funktion, formkrav och utformning
 • Förvärvsprocessen: från förhandsavtal till upplåtelse
 • Ogiltighet och frånträde av förhandsavtal
 • Aktuell praxis
Målgrupp: Kursen riktar sig till advokater, jurister och andra som arbetar med bostadsrättsfrågor.

Föreläsare

 • Tomas Underskog
  Tomas Underskog, advokat vid Advokatfirman Åberg & Co och specialiserad på bland annat  miljö- och fastighetsrätt. Han är även medförfattare till bl.a. boken Hyreslagarna, som utgör en kommentar till 12 kap. jordabalken och nu finns i en elfte upplaga. Tomas Underskog föreläser hos BG Institute i kurserna Miljöbalkens efterbehandlingsansvar, Miljörättslig nyhetsdag 2018 och Exploatering och köp av mark.
 • Michelle Hesselbrandt
  Michelle arbetar sedan 2014 på Advokatfirman Åberg & Co och arbetar främst med miljörätt och fastighetsrätt. Hon företräder kommuner och andra myndigheter, bolag samt privatpersoner i processer vid mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

Examen, diplom m.m.

Diplom utdelas

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelseavtal, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

BG Institute

BG Institute

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...


Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

BG Institute

Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Bostadsrätt – förhandsavtal och upplåtelseavtal!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 3367 recensioner.
Alla recensioner för arrangören