Inga recensioner än

Bolagsledningens ansvar

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 december, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Frågan om bolagsledningens plikter och ansvar har aktualiserats i stor utsträckning under senare år, inte minst med anledning av ett antal företagsskandaler samt flertalet uppmärksammade processer mot ledande befattningshavare och revisorer. Trenden i Norden är också att denna typ av processer ökar.

Under kursen kommer föreläsaren ingående belysa viktiga aspekter av ledningens plikter, såsom innebörden av lojalitetsplikten, omsorgsplikten och övervakningsplikten. Vidare behandlas också reglerna om styrelseansvar vid kapitalbrist i 25 kap. ABL samt skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL. Exempel på frågor och problemsituationer som behandlas under dagen:
  • Vad innebär lojalitetsplikten, omsorgsplikten och övervakningsplikten närmare?
  • Hur omfattande är konkurrensförbudet, tystnadsplikten och upplysningsplikten för bolagsledningen egentligen?
  • Hur ska skyldigheten att iaktta bolagets intresse tolkas, i allmänhet och vid insolvens?
  • Under vilka förutsättningar kan styrelseledamöter och andra drabbas av ansvar för bolagets förpliktelser enligt 25 kap. 18 § ABL?
  • Under vilka förutsättningar kan bolagsledningen drabbas av skadeståndsansvar gentemot bolaget eller annan enligt 29 kap. ABL?
Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel. På så sätt kommer du som deltagare att få bättre en bild och förståelse för situationerna som kan uppstå och hur de ska hanteras på bästa sätt. Innehåll i korthet: Innebörden av bolagsledningens plikter, ansvaret vid kapitalbrist och insolvens samt skadeståndsansvaret.

Målgrupp

Advokater och bolagsjurister samt revisorer och styrelseledamöter. Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

19 december, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm

19 december, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Kursledare

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.

Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,46 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,28 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Bolagsledningens ansvar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights