Inga recensioner än

Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning

Skolcoacherna, i Stockholm (+1 orter)
Längd
4 dagar
Pris
15 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 augusti, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Distans med träffar
Språk
Svenska
Längd
4 dagar
Pris
15 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
4 augusti, 2023 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Distans med träffar
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Coachutbildning för pedagoger

Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. 

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning. Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter grundutbildningen kan du går vidare på fördjupningen fyra dagar.

Utveckla ditt ledarskap- I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa- Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan- Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Denna utbildning kan, om Corona/Covid19 hindrar fysisk träff något eller några av datumen, även komma att ges digitalt.

Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Du kan sedan välja till en fördjupning 4 dagar och bli diplomerad coach.

Fördjupningsutbildning 4 dagar

9-10  november (digitalt) samt 5-6 december ( på plats i Stockholm)

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

4 augusti, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

5 september, 2023

  • Distans med träffar
  • Stockholm

Målgrupp

För dig som är pedagog, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller har annan roll i skolan.

Kursinnehåll

Innehåll grundutbildning fyra dagar:

Coachning – ett verktyg för skolan
• Coachning, när, varför, hur?
• Coachande skolkultur
• Kollegialt lärande genom coachning

Skapa grunden för coachning
• Etiska regler och professionell standard
• Skapa förtroende och tillit
• Coachningsnärvaro

Coachverktyg och coachfärdigheter
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Mål som motiverar
• Stimulera till handling och lärande
• Modeller och verktyg för att ge feedback

Det ingår också  två coachsamtal på grundutbildningen, detta för att du ska få uppleva professionell coachning.

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Tid & plats

Coachutbildning för pedagoger,  fyra dagar

Grundutbildning Stockholm 4 dagar 2023

24-25 april (fysisk på plats) och 24-25 maj ( digital)

4-7 augusti (intensivutbildning fysisk på plats) 

5-6 september (fysisk på plats) och5-6 oktober( digital)

Fördjupningsutbildning Stockholm 4 dagar 2023

29-30 mars ( fysisk på plats i Stockholm) och 27-28 april (digital)

9-10 november (digital) och 5-6 december (fysisk på plats)

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning i skolans värld.

Examen, diplom m.m.

Efter grunden kan du fortsätta med fördjupningen fyra dagar och blir då diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Certifikat

ACC – Associate Certified Coach

ACC står för Associate Certified Coach och är den första av de tre nivåerna. Om du vill bättra på din coachkompetens kan en certifiering på ACC-nivå vara något för dig.

Läs mer om ACC – Associate Certified Coach

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachutbildning för pedagoger - Grundutbildning , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Skolcoacherna
Medborgarplatsen 25
116 46 Stockholm

Unika coachutbildningar för pedagoger

Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i coaching samt coachat på över hundra skolor i Sverige. Många av våra coacher och utbildare har en bakgrund som...

Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Highlights