Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning

Skolcoacherna
Kort om utbildningen
8 dagar
26 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-02 - Malmö
Göteborg, Malmö, Stockholm
Svenska
Kommande starter
Göteborg
26 000 SEK
2020-09-17

Malmö
26 000 SEK
2020-09-02

Malmö
26 000 SEK
2021-01-26

Stockholm
26 000 SEK
2020-09-22

Kursbeskrivning

Coachutbildning för pedagoger, grund- och fördjupningsutbildning åtta dagar

Denna coachutbildning är anpassad till skolans värld. I utbildningen får du verktyg och metoder som behövs för att arbeta professionellt med coachning i skolan. Allt fler kommuner och skolor har idag egna lärarcoacher och elevcoacher.

Samtliga våra coachutbildningar finns som digitala utbildningar samt som en kombination av fysiska och digitala utbildningar.  Alla våra utbildningar görs även som uppdragsutbildningar åt skola och kommun.

Coachutbildningen grundar sig på International Coach Federations (ICF:s) kärnkompetenser för professionell coachning . Utbildningen är ackrediterad enligt ICF vilket innebär att den är godkänd enligt deras kvalitetskrav. Efter avslutad utbildning blir du diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Utveckla ditt ledarskap- I utbildningen tränas du i att använda coachning som verktyg i olika typer av samtal, såväl kollegiala som elevsamtal. Du stärker och utvecklar ett ledarskap som tar tillvara individens inneboende potential och unika resurser.

Hjälp kollegor och elever att växa- Utbildningen ger dig färdigheter i hur du använder coachning i skolan och får andra att växa. Genom coachning stimulerar du eleven till att äga och nå sina mål. Som coach kan du också hjälpa kollegor att utvecklas i sin lärarroll, se nya sammanhang och utmana sig själva.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan- Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning.

Avgift

 Priset för grund- och fördjupningsutbildning, åtta dagar,  är 26 000 kr exklusive moms.  Väljer du att starta med enbart grundutbildningen kan du läsa mer härXX 

På varje utbildningsdel ingår två coachsamtal. Dessutom ingår kurslitteratur, kompendier och reflektionsböcker.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

För dig som är pedagog, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller har annan roll i skolan.

Kursinnehåll

Dag 1-4 grunden

Coachning – ett verktyg för skolan

 • Coachning, när, varför, hur?
 • Coachande skolkultur
 • Kollegialt lärande genom coachning

Skapa grunden för coachning

 • Etiska regler och professionell standard
 • Skapa förtroende och tillit
 • Coachnärvaro

Coachverktyg och coachfärdigheter

 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Mål som motiverar
 • Stimulera till handling och lärande
 • Om feedback

Dag 5-8 fördjupningen

Coachfärdigheter och coachverktyg

 • Fördjupning av coachverktyg och coachfärdigheterna
 • Utforma handlingar
 • Utmana – att komma till kärnan – få resultat
 • Ansvarstagande och hantera framsteg
 • Direkt kommunikation

Coachande feedback

 • Modeller och verktyg för att ge feedback

Coachning anpassad till skolans värld

 • Situationsanpassad coachning
 • Lektionsobservationer och FOKUS modell

Grupp- och teamcoachning

 • Rollen som gruppcoach
 • träna färdigheterna vid gruppcoachning

Min coachstil

 • Min roll som coach
 • Mina styrkor och utmaningar
 • Min verktygslåda

Video

Upplägg

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk träning i form av coachövningar anpassade till skolsituationer, exempelvis individuell coachning av lärare, medarbetare, elever och gruppcoachning. Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från våra utbildare för att öka din trygghet i coachrollen.

Du kan välja att gå endast grundutbildningen på fyra dagar för att i ett senare skede bygga på med fördjupningsutbildningen som också är fyra dagar.

Tid & plats

Stockholm 2020

Alt 1 Grundutbildning 22-23 september samt 9 oktober på distans och 15-16 oktober på plats i Stockholm 

Alt 2 Grundutbildning 18-19 november och 8-9 december 

Fördjupningsutbildning  10-11 november och 3-4 december

Malmö 2020

Grundutbildning 2-3 september och 1-2 oktober

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 10-11 november och 3-4 december

Göteborg 2020

Grundutbildning 17-18 september och 12-13 oktober

Fördjupningsutbildning sker i Stockholm 10-11 november och 3-4 december

Stockholm 2021

Grundutbildning 21-22 januari och 10-11 februari 

Fördjupningsutbildning 16-17 mars och 15-16 april

Malmö 2021

Grundutbildning 26-27 januari och 17-18 februari

Fördjupningsutbildning  16-17 mars och 15-16 april

Erbjudande

Under hösten har vi  en rabatt på 2000 kr exkl moms om du bokar hela utbildningen vid ett tillfälle,  priset är nu 26 000 kr exkl moms ( ordinarie pris är 28 000 kr exkl moms).

Kursledare

Våra utbildare är certifierade coacher med lång erfarenhet av utbildning och coachning i skolans värld.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning blir du diplomerad coach. Du kan sedan gå vidare och certifiera dig via branschorganisationen ICF, International Coach Federation.

Certifikat

ACC – Associate Certified Coach

ACC står för Associate Certified Coach och är den första av de tre nivåerna. Om du vill bättra på din coachkompetens kan en certifiering på ACC-nivå vara något för dig.

Läs mer om ACC – Associate Certified Coach

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Skolcoacherna

Skolcoacherna

Unika coachutbildningar för pedagoger

Samtliga våra coachutbildningar och seminarier finns som distansutbildningar. Alla utbildningar kan även göras som uppdragsutbildningar åt skolor, kommuner och organisationer.Vår förankring i skolan gör oss unika som coachutbildare och coacher. Vi har sedan 2008 utbildat tusentals lärare och skolledare i...


Läs mer om Skolcoacherna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Skolcoacherna

Götgatan 11
116 46 Stockholm

Recensioner
Bli den första att recensera Coachutbildning för pedagoger - Grund- och fördjupningsutbildning!

Liknande utbildningar