Visa utbildning.se som: Mobil

SEK Åskskyddskurs 2018 – Företagsanpassad

SEK Svensk Elstandard
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss! - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Åskskyddsutbildning

Slå som blixten med SEK:s åskskyddsutbildning!

Kursen bygger på standarden SS-EN 62305. Kursledaren går igenom Åskskyddshandboken som beskriver standarden och lyfter fram praktiska exempel. Vi går också igenom Excelprogrammet som följer med handboken, där olika parametrar fylls i för att göra riskberäkningar och fastställa hur omfattande åskskydd som behövs.

Dag 2 genomförs en workshop med Excelprogrammet, varför egen dator behöver tas med. Kursen behandlar bland annat följande delar:

  • Genomgång av åskskyddsstandarden SS-EN 62305, SEK Handbok 452

och programmet som medföljer handboken

  • Hur åska uppstår
  • Information om åskskador
  • Hur riskbedömning görs på bästa sätt
  • Behov och ekonomisk motivering av ett åskskydd
  • LPS – åskskyddsklasser, uppbyggnad, konstruktion
  • LPZ – vad är en åskskyddszon

Efter avslutad kurs har du fått en ökad förståelse om åskskyddsteknik och kunskap om hur du kan lösa åskskyddsproblematiken i enlighet med gällande svensk standard för att skydda liv och egendom.

Målgrupp

Kursen passar projektledare, konstruktörer och personer som installerar åskskyddsanläggningar samt de som upphandlar åskskydd.

Investering

I priset ingår kurspärm, luncher och kaffe/te i pauserna samt gemensam middag första kvällen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om SEK Åskskyddskurs 2018 – Företagsanpassad , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är avregeringenutsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer svensk standard inom sitt område. SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och den internationella standardiseringsorganisationen IEC (International...


Läs mer om SEK Svensk Elstandard och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SEK Svensk Elstandard

Kistagången 16
164 29 Stockholm Stockholms län

 Visa telefonnummer