Visa utbildning.se som: Mobil

Elkunskap, steg 1

Idhammar
Kort om utbildningen
3 dagar
12 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-03-11 - Solna
Göteborg, Solna
Svenska
Öppen utbildning
Kommande starter
Solna
2020-03-11  
12 900 SEK
2020-11-04  
12 900 SEK

Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt genom att ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten. För att få tillåtelse att uföra enkla elarbeten, måste personalen:

 • känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna
 • vara medveten om riskerna med el-arbeten
 • ha grundläggande el-kunskaper
 • ha materialkännedom
 • behärska de praktiska momenten vid ett elarbete
 • veta vilka elarbeten som klassas som elinstallation och därmed kräver auktorisation och egenkontrollprogram. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver känna till grunderna inom elområdet.

Kursinnehåll

Elteknikens grunder–ström, spänning, säkringar och skyddsjordning.

 • 1-fas och 3-fas.
 • Samband ström och spänning.
 • Samband effekt och energi.
 • Elschemaläsning–symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman.
 • Relän, kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m.m.
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar.
 • Märkning av elanläggningar och skåp etcetera.
 • Förebyggandeåtgärder.
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar.
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder. Praktiska kopplings- och felsöknings-övningar
 • Uppkopplingar och felsökning påutbildningsriggar.
 • Teoretiskaövningsuppgifter.
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer.
 • Mätning av ström, spänning och mot- stånd.
 • Felsökningsmetodik.

Elsäkerhet

 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötsel påelektriska starkströmsanläggningar. Gäller alla arbeten där personalen riskerar att skadas av elektrisk ström.
 • Förebyggande av olycksfall.
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan påmännisko-kroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa kunnat undvikas.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig. Iövrigt ingår:
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc
 • Åtgärder vid olycksfall

Investering

12.600 inklusive kompendium.
Kostnad för dagpaket på konferensanläggningen tillkommer. I övrigt hänvisas till våra allmänna kursvillkor.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Elkunskap, steg 1, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Idhammar

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Elkunskap, steg 1!

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 593 recensioner.
Alla recensioner för arrangören