Visa utbildning.se som: Mobil

Elkunskap, steg 2

Idhammar
Kort om utbildningen
3 dagar
12 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Solna

Kursbeskrivning

Elkunskap, steg 2

Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström och spänning, skyddsåtgärder, elektriska samband, elektriska apparaters funktioner samt eldokumentation och märkning.

Detta är fortsättningen på kursen Elkunskap, steg 1. Denna kurs syftar till att utöka personalens arbetsområde så de kan utföra mer kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer utan att äventyra säkerheten. De ska ha förståelse för elapparaters och elsystemens uppbyggnad och funktion samt förstå elscheman och annan dokumentation och märkning.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna fördjupande kunskaper inom ellära så de på ett säkert sätt kan utföra felsökningar, förstå utrustningars funktioner m.m.

Under kursen varvas praktiska felsöknings- och kopplingsövningar med fördjupad elteknik.

Målgrupp

Kursen vänder sig till underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som deltar i skötseln av en anläggning och som behöver mer kunskap inom elområdet. Deltagarna bör ha gått Idhammars kurs Elkunskap, steg 1, eller ha motsvarande kunskaper.

Innehåll

Kort repetition och fördjupning om:

 • Elteknikens grunder – ström, spänning, säkringar och skyddsjordning. 1-fas och 3-fas
 • Samband ström och spänning
 • Samband effekt och energi
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer
 • Fram- & backkoppling
 • Elschemaläsning – symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman
 • Varför skyddsjorda? Säkringar, varför och hur? Nya och gamla symboler och ritsätt
 • Uppbyggnad av eldokumentation
 • Y/D-start
 • Läsning av apparatskåps- och ställverksdokumentation
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar.

Märkning av elanläggningar och skåp m m

 • Felsökningsmetodik
 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Förebyggande åtgärder
 • Motorer och motorskydd
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar
 • Checklistor för vanliga elarbeten
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder
 • Relän, kontaktorer, kontaktormotorskydd, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m m
 • Praktiska uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar
 • Allmänt om elsäkerhet
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1
 • Förebyggande av olycksfall
 • Vad får man göra utan behörighet?
 • Strömmens påverkan på människokroppen
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig

I övrigt ingår:

 • Teoretiska övningsuppgifter
 • Jordfelsbrytarens förträfflighet och svagheter
 • Utkvittering av eget ex av skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1

Kursledare

Magnus Lord

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Elkunskap, steg 2, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Idhammar

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Elkunskap, steg 2!

Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 593 recensioner.
Alla recensioner för arrangören