Elsäkerhet: Arbete vid risk för elektrisk fara

Idhammar , i Solna (+2 orter)
Längd
1 dag
Pris
4 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2023 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
1 dag
Pris
4 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2023 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 4 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 

 • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
 • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 

Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.

Kursens mål:

 • Förebygga elolyckor samt ge deltagarna tillräcklig kunskap för att uppfylla föreskrifternas krav på en instruerad person
 • genom filmer och diskussion i gruppen ge ökad förståelse för de säkerhetsregler som finns inom elområdet
 • ge detaljerad kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

23 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Solna

22 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Svenska

29 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Sollentuna
 • Svenska

10 april, 2024

 • Öppen utbildning
 • Solna

Målgrupp

Samtliga personalkategorier med arbetsuppgifter nära el, till exemepl arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer och hantverkare.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Skötselförekrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara" och Svensk Standard innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötselåtgärder där personalenär utsatt för en elektrisk fara. Reglerna gäller oavsett om arbetet som utförs kräver elektrisk behörighet/auktorisation eller inte.
 • Behörighetsbestämmelsernas och den nya elsäkerhetslagens innebörd och praktiska tillämpning.
 • Elanläggningars uppbyggnad och skyddsanordningar som säkringar, jordning, skyddsjordning m m.
 • Definitioner av hög-, låg-, klenspänningsanläggningar.
 • Strömmens påverkan påmänniskokroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa hade kunnat undvikas.
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc.
 • Checklistor för olika typer av arbeten.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig.
 • Kontroll av eget arbete, samt andras arbete.
 • Systematiskt elsäkerhetsarbete och egenkontroll.
 • Åtgärder vid olycksfall.
 • Grunderna i att ta hand om skadade.
 • Jordfelsbrytarens förträfflighet och svagheter.
 • Riskanalyser.
 • Utkvittering av eget ex av skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara".
 • Den nya Elsäkerhetslagen och kravet påegenkontrollprogram

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Elsäkerhet: Arbete vid risk för elektrisk fara, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...

Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Highlights