Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande - företagsanpassad utbildning

Idhammar , Rikstäckande
Längd
1 dag
Längd
1 dag
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande - företagsanpassad utbildning

Kursen ger deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar

El är en farlig vara och det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget? Vad innebär personsäkerhetsansvaret för dig och underställd personal? Vad ansvarar du för?

Kursen tar bland annat upp arbetsmiljölagen, ellagen, startströmsföreskrifterna, behörighetsföreskrifterna och Svensk standard. I dokumentationen finns förslag till en konkret elansvarspolicy med exempel på tydliga delegeringar från VD till varje enskild medarbetare.

Upprättande av policy, som praktiska dokument för delegeringar, uppföljning av personalens kompetens, samt definition av vad var och en får utföra. Ändrade arbetsmetoder och organisation samt krav på internkontroll kräver en genomtänkt elpolicy. Är en elsäkerhetsingenjör lösningen? Hur gör man om man inte har någon med behörighet i linjeorganisationen? Hur löses elansvaret i blandade underhållsgrupper inom industrin?

Kursens syfte är att ge deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar. Kursen ska också ge deltagarna möjlighet att skapa en elsäkerhetspolicy för det egna företaget och entydiga delegeringsformulär.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för elanläggningar och anställd personal, chefer/arbetsledare på alla nivåer, elektriker, elansvariga av alla slag, elbehöriga m.fl.

Övrig information

När våra utbildningar anpassas mot ett företag kan både utbildning och material styras efter verksamhetens behov och dessutom genomföras på plats på anläggningen. Våra företagsanpassade utbildningar kan levereras i klassrum, på plats hos er eller på distans

Kursinnehåll

 • Hur införa ett systematiskt elsäkerhetsarbete?
 • Hur utförs delegeringar?
 • Vem ansvarar för personsäkerheten och hur?
 • Vem ansvarar för elanläggningen och hur?
 • Vem ansvarar för elbehörighetskrävande arbeten och hur?
 • Grundkrav i arbetsmiljölagstiftningen?
 • Tilläggskrav i elsäkerhetslagstiftningen?
 • Hur uppfylla elsäkerhetslagens krav?
 • Fem sätt att utse elsäkerhetsledare (fd elarbetsansvarig)
 • Hur skriva egenkontrollprogram?
 • Hur utse installatör för regelefterlevnad?
 • Vem ansvarar för egenkontrollprogrammet?
 • Vad avses med materielansvar, instruktionsansvar, utbildningsansvar, nyckelansvar?
 • Krav på elsamordningsansvarig?
 • Skadeståndsansvar - straffansvar - moraliskt ansvar - funktionsansvar
 • Elpolicy för egna företaget?
 • Rättsfall

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande - företagsanpassad utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...

Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Highlights