Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Entreprenadjuridik

Hjärtum Utbildning
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Företagsanpassad kurs i entreprenadjuridik - grundkursFöretagsanpassad kurs i entreprenadjuridik | Hjärtum Utbildning

Genom att känna till det juridiska regelverket för entreprenader kan ni undvika både problem och onödiga kostnader. Beställ vår kurs i entreprenadjuridik som en företagsintern kurs och ni får heltäckande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken. Kursen tar även upp ABT-U 07 och AB-U 07 samt ABK 09.


Ni får värdefull juridisk grundkunskap och lär er alla de juridiska regler som  entreprenadverksamhet omfattas av - från upphandling och organisation till slutavräkning och besiktning.

Fördelarna med en företagsanpassad kurs

•    Innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov
•    Ni bestämmer själva datum så det stämmer med företagets verksamhet
•    Sekretessen bibehålls när inga utomstående deltar
•    Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper inom den egna organisationen
•    Hela arbetsgrupper får samma kunskaper samtidigt

Vår kurs i entreprenadjuridik lär er om rättigheter, skyldigheter och risker i entreprenadavtal och säkerställer att entreprenaden genomförs på ett både professionellt och lönsamt sätt.

Välkommen att kontakta oss för offert och prisförfrågan!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Innehåll

Nedan följer innehållet i vår ordinarie 2-dagarskurs i entreprenadjuridik. Beställ den i sin helhet eller välj de delar som passar er.

Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06

• Vad är ett standardavtal?
• Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
• Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
• Kan AB användas som lag av domstol?
• Kan delar av AB avtalas bort?

Genomgång av entreprenadformer

• Utförandeentreprenader AB 04
• Totalentreprenader ABT 06

Upphandling och organisation

• Enkel entreprenad
• Delad entreprenad (sidoentreprenörer)
• Generalentreprenad (styrd eller inte styrd)

Samordningsansvaret

• Beställaren huvudansvarig
• Kan överföras till huvudentreprenör

Avtal enligt AB 04 och ABT 06

• Eventuell intresseanmälan
• Förfrågningsunderlaget
• Allmänna Föreskrifter - tekniska och administrativa delar
• Genomgång av förfrågningsunderlaget, begäran om förtydliganden och information
• Anbudet - jämförelse oren accept, för sen accept mm
• Beställningsskrivelse
• Vad utgör kontraktshandling?
• Eventuell beställningsbekräftelse och dess betydelse

Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?

• Vilken kontraktshandling har företräde?
• Motstridiga uppgifter i samma kontraktshandling
• Särskilt angående skriftliga sidolöpares betydelse

Allmänt om avtalets förutsättningar

• Kännedom om arbetsområdet före anbud
• Arbetsområdets skick vid övertagandet
• Om inget har uppgivits eller uppdagats rörande arbetsområdets skick
• Förfrågningsunderlagets kvalitet
• Ansvaret för lämnade uppgifter, central betydelse
• Totalentreprenad - utökad undersökningsplikt

Allmänna skyldigheter efter avtalets ingående

• Skyldighet att granska handlingar samt underrätta motparten vid upptäckter
• Kvalitets- och miljöplaner
• Tidplan
• Att utse ombud
• Att delta i startmöten och byggmöten
• Att föra dagbok över viktiga omständigheter som behöver dokumenteras och bevisföras - bevismedel vid tvist

Allmänt om skriftlighetskrav i AB

• Information som kan läsas och lagras
• Infört i justerade protokoll
• Av motparts ombud godkänt införande i dagbok (signering}
• Bevisbördan för givande och mottagande av information

Ändringsarbeten - Tilläggsarbeten - Avgående arbeten (ÄTA)

• Vad är ÄTA-arbeten?
• Föreskrivna och föranledda ÄTA-arbeten
• Är entreprenören skyldig att utföra föreskrivna ändringar och tillägg samt acceptera avgående arbeten?
• Är entreprenören skyldig att utföra annat in kontrakts- och ÄTA-arbeten?
• Lag om offentlig upphandling kan innebära begränsningar i rätten och skyldigheten att utföra ÄTA-arbeten
• Formkrav för föreskrivna ÄTA-arbeten
• Föranledda ÄTA-arbeten
• Underrättelseskyldighet mm för föranledda ÄTA-arbeten

ÄTA-arbetenas ekonomiska konsekvenser

• Brist i formkrav
• Särskild ersättning för ÄTA-arbeten
• Om entreprenören inte får utföra ÄTA-arbeten
• Om ÄTA-arbeten innebär väsentlig rubbning
• Hur ersättning för ÄTA-arbeten ska bestämmas
• Fakturering av ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten och färdigställandetiden

• Förlängning av kontraktstiden
• Underrättelseskyldighet

Utförandet

• Fackmannamässigt
• Av beställaren godkänd teknisk lösning vid totalentreprenad
• Utsättning och provning
• Beställarens kontroll
• Uppmätning
• Färdigställande

Hinder och men

• Rätt till tidsförlängning vid hinder
• Underrättelse om hinder eller rubbning
• Rätt till ersättning
• Forcering

Ansvar

• Allmän ansvarstid är 10 år
• Garantitid 5 respektive 2 år
• Förlängning av garantitid
• Garantitid efter hävning av avtal
• Entreprenörens ansvar under och efter garantitid

Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden

• Skada på ej avlämnad del
• Fel som skadar entreprenaden
• Skada på motpartens eget arbete
• Anställds vållande (principalansvar)
• Tredjemansskador
• Generell skadeståndsskyldighet
• Underrättelseskyldighet vid skada

Entreprenörens avhjälpandeskyldighet

• Ej smärre fel
• Rätt till tillträde för avhjälpande

Att framställa skadeståndsanspråk

Skyldighet att ha försäkringar

Ekonomi

• Slutavräkning
• Betalning
• Preskription av entreprenadfordringar
• Säkerheter

Allmänt om:

• besiktningar
• hävning av entreprenadavtal
• underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör
• entreprenadtvister

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Entreprenadjuridik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 4 recensioner.

Inge Viklund, VD, WM ALL EL AB
(5)
Den var intressant och välbehövlig för mig, skulle nästan behöva den även nästa år.
Kursdeltagare
(5)
Mycket, mycket bra!
Kursdeltagare
(5)
Väldigt proffsig föreläsare. Enkla förklaringar, positivt att han kunde använda våra exempel och väva in dem i förklaringarna.

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder kurser inom ledarskap, kundservice, juridik, ekonomi, Office, administration mm. En lista över våra kurser ser du längre ner på sidan. Våra professionella utbildare och föreläsare genomför kurser som utvecklar...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 813 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer

Liknande utbildningar