Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsrätt | Företagsanpassad kurs

Hjärtum Utbildning
Kort om utbildningen
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Företagsanpassad kurs i arbetsrätt

Arbetsrätt | Företagsanpassad kurs | Hjärtum Utbildning

En viktig kurs som bl a ger kunskap om olika anställningsformer, om uppsägning och avsked och vad som gäller kring semester, sjukdom och rehabilitering. Ni får även lära er vad ni får kontrollera och inte kontrollera hos era anställda och hur ni ska hantera medarbetare som lägger ut känslig information på sociala medier.

Genom en företagsintern kurs i arbetsrätt lär ni er allt ni behöver veta för korrekt hantering av era medarbetares anställningsvillkor.

Fördelarna med en företagsanpassad kurs

•    Innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov
•    Ni bestämmer själva datum så det stämmer med företagets verksamhet
•    Sekretessen bibehålls när inga utomstående deltar
•    Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper inom den egna organisationen
•    Hela arbetsgrupper får samma kunskaper samtidigt

Välkommen att kontakta oss för offert och prisförfrågan!

 

 

Innehåll

Nedan följer innehållet i vår ordinarie 2-dagarskurs i arbetsrätt. Beställ den i sin helhet eller välj de delar som passar er.

Arbetsrättens grunder

• Allmänt om lagar som styr
• Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet
• Det arbetsrättsliga domstolssystemet
• Att hitta upplysningar om lagar, regler och nyheter inom arbetsrätt

Anställningsavtal och anställningsformer enligt LAS

• Tillsvidareanställning
• Allmän visstidsanställning
• Anställningsavtalets innehåll och utformning
• Kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet
• Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
• Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort anställningsförmåner?

Diskrimineringslagen

• Direkt och indirekt diskriminering
• Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
• Vid anställning, befordran, utbildning mm
• Arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens rättigheter
• Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?

Semesterlag

• En tvingande lag
• Semesterledighet, semesterlön och semestertillägg
• Huvudsemester, förskottssemester
• Semesterår/intjänandeår
• Semesterersättning i samband med uppsägning

Sjukdom och rehabilitering

• Lagen om sjuklön
• Arbetsskador
• Vad gäller vid rehabilitering?

Integritetsfrågor och tystnadsplikt

• Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
• Vem får kontrollera vad och hur?
• Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
• Tystnadsplikt genom anställningsavtal
• Vad gäller angående företagshemligheter?
• Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Arbetsrätt och sociala medier

• Sociala medier och lojalitetsplikten
• Arbetstagarens ytterandefrihet
• Brott mot anställningsavtalet?

Uppsägning från arbetsgivarens sida - Allmänna regler

• Saklig grund för uppsägning
• Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
• Formalia kring uppsägningar
• Lön och förmåner under uppsägningstiden
• Företrädesrätt till återanställning
• Genomgång av vägledande domar från Arbetsdomstolen

Uppsägning pga arbetsbrist

• Vad är arbetsbrist?
• Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
• Avtalsturlistor genom kollektivavtal
• Varsel till Arbetsförmedlingen
• Förhandlingsskyldighet

Uppsägning pga personliga skäl

• Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
• Tillrättavisning och varning
• Ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren
• Tvåmånadersregeln
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring uppsägning av personliga skäl

Uppsägning pga sjukdom

• Kan arbetsgivaren säga upp pga sjukdom?
• Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

Avskedande

• Grovt brott mot anställningsavtalet
• Omedelbar verkan
• Underrättelse och varsel
• Formalia kring avskedanden
• Rättsverkningar av avskedanden

Förhandlings- och informationsskyldighet

• Förhandlingsreglerna i MBL
• Allmän förhandlingsrätt
• Primär förhandlingsskyldighet
• Sekundär förhandlingsskyldighet
• Genomgång av vägledande domar beträffande förhandlingsskyldighet
• Informationsskyldighet enligt MBL
• Varsel till Länsarbetsnämnden i samband med uppsägningar pga arbetsbrist

Ny lagstiftning - arbetsrätten i framtiden

• Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området
• Pågående lagstiftningsarbete
• Relevanta domar från Arbetsdomstolen
• Sammanfattning av kursen

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrätt | Företagsanpassad kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Tidigare kursdeltagare
(5)
Arbetsrättskursen gav en utmärkt överblick av de olika lagar en arbetsgivare måste beakta i sin hantering av anställda. Kursen blandade praktiska beskrivningar av hur lagarna appliceras och viktiga rättsfall. Detta gjorde kursen både intressant och tvingade deltagare att tänka till. Kursen var klart lärorik och jag rekommenderar den starkt.

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder öppna kurser och utbildningar inom ledarskap, kundservice, kundbemötande, arbetsrätt, entreprenadjuridik, ekonomi mm. Vi är det lilla utbildningsföretaget med det stora nätverket av professionella utbildare och föreläsare. Vi månar om...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 756 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer