Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
2 dagar
10 980 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-13 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Kurs i arbetsrätt - lär dig förstå arbetsrättslagstiftningenUtbildning i arbetsrätt

Arbetsrätten handlar om hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är reglerat. Det kan gälla anställningsavtal och anställningsformer. Det reglerar uppsägning, avsked, ledighet, arbetstid mm.

Vår utbildning i arbetsrätt lär dig hantera dessa frågor, och lär dig att tolka arbetsrättslagstiftningen, så att du vet vad gäller i allt från avtal och förhandling till integritet och tystnadsplikt.

Kursen tar även upp regeringens pågående utredning kring arbetsrätten.

Vår arbetsrättsutbildning ger dig kunskap om:

 • Anställningsavtal - olika anställningsformer
 • Lagar som styr inom arbetsrätten - arbetsledningsrätt, sjukdom, diskriminering
 • Integritet - vad får du kontrollera och inte kontrollera?
 • Sociala medier - yttrandefrihet kontra lojalitet - vad gäller?
 • Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl
 • Förhandlingsskyldighet - reglerna enligt MBL
 • Pågående lagstiftning - bl a regeringens pågående utredning om arbetsrätten

Arbetsrätt i praktiken innebär att ha kunskap om lagar och regler som bestämmer förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personalfrågor behöver ordentliga kunskaper i detta viktiga ämne. Lagarna som reglerar villkoren på arbetsmarknaden är i mångt och mycket tvingande, till fördel för arbetstagarna. Det innebär att arbetsgivaren inte kan lägga in sämre villkor i avtalen med de anställda, än vad lagen föreskriver.

Är du chef är det särskilt viktigt att du känner till vad som gäller, för att undvika att göra fel och för att upprätthålla förtroendet mellan dig och dina anställda. Gå vår kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller, så slipper du tråkiga överraskningar och onödiga diskussioner!

Välkommen till vår utbildning i arbetsrätt och lär dig om bl a uppsägning, avsked, medbestämmandelag, anställningsskydd mm - allt du som arbetsgivare behöver känna till inom arbetsrättens område!

Målgrupp

Utbildningen i arbetsrätt vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t ex verksamhetschefer eller medarbetare med personalansvar, personalchefer eller personalhandläggare samt andra som har behov av grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Kursinnehåll

GRUNDERNA I ARBETSRÄTT

 • Allmänt om lagar som styr
 • Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet
 • Det arbetsrättsliga domstolssystemet

ANSTÄLLNINGSAVTAL, ANSTÄLLNINGSFORMER ENLIGT LAS

 • Tillsvidareanställning, Allmän visstidsanställning
 • Anställningsavtalets innehåll och utformning
 • Kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet
 • Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?

ARBETSRÄTTENS REGLER VID UPPSÄGNING FRÅN ARBETSGIVARENS SIDA

 • Saklig grund för uppsägning
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
 • Formalia kring uppsägningar
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden
 • Företrädesrätt till återanställning

UPPSÄGNING PGA PERSONLIGA SKÄL

 • Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
 • Tillrättavisning och erinran
 • Underrättelse och varsel
 • Ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren

UPPSÄGNING PGA ARBETSBRIST

 • Vad är arbetsbrist?
 • Turordningsregler vid uppsägning pga arbetsbrist
 • Avtalsturlistor genom kollektivavtal
 • Varsel till Arbetsförmedlingen, förhandlingsskyldighet

VAD ARBETSRÄTTEN SÄGER VID SJUKDOM OCH REHABILITERING

 • Lagen om sjuklön
 • Vad gäller vid rehabilitering?
 • Kan arbetsgivaren säga upp pga sjukdom?
 • Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

AVSKEDANDE

 • Grovt brott mot anställningsavtalet
 • Omedelbar verkan, underrättelse och varsel
 • Formalia kring avskedanden, rättsverkningar

FÖRHANDLINGS- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

 • Förhandlingsreglerna i MBL
 • Informationsskyldighet enligt MBL
 • Varsel till Länsarbetsnämnden i samband med uppsägningar pga arbetsbrist

INTEGRITETSFRÅGOR OCH TYSTNADSPLIKT

 • Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
 • Vem får kontrollera vad och hur? Vad säger arbetsrätten?
 • Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal, lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

FÖRETAGSHEMLIGHETER

 • Lagen om skydd för företagshemligheter FHL
 • Vad är en företagshemlighet?
 • Anställds angrepp på företagshemligheter
 • Sanktioner för brott mot FHL

ARBETSRÄTT OCH SOCIALA MEDIER

 • Sociala medier och lojalitetsplikten
 • Arbetstagarens yttrandefrihet
 • Brott mot anställningsavtalet?

DISKRIMINERINGSLAGEN

 • Direkt och indirekt diskriminering
 • Kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
 • Vid anställning, befordran, utbildning mm
 • Vad får du inte fråga om vid en anställningsintervju?

NY LAGSTIFTNING - ARBETSRÄTTEN I FRAMTIDEN

 • Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området, bl a regeringens pågående utredning
 • Pågående lagstiftningsarbete inom det arbetsrättsliga området
 • Relevanta domar från Arbetsdomstolen

Kursens genomförande

Under utbildningen Aktuell arbetsrätt varvas föreläsning med praktiska övningar.

Investering

10.980 kr per person inkl lunch, för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

Tips! Är ni flera från samma företag kan det vara fördelaktigt att genomföra denna utbildning i arbetsrätt som en företagsanpassad utbildning. Använd gärna formuläret längre ned på sidan, så kontaktar vi dig!

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd arbetsrättskurs erhålls kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 11 recensioner.

Carina, personalhandläggare
(5)
Väldigt bra innehåll, det är mycket intressanta frågeställningar och diskussioner som dyker upp så att utöka utbildningen till tre dagar hade varit önskvärt. Jag tycker Göran är en otroligt bra föreläsare, en av de bästa jag lyssnat till. Han lyckades fånga min uppmärksamhet under dessa två dagar varenda minut. Görans sätt att lära ut var på ett...
Visa mer
Kursdeltagare
(5)
Väldigt bra upplägg med varvat fakta och info med praktiska övningar och exempel på AD domar. Lyckas på ett väldigt bra sätt få ett på pappret lite träigt ämne bli välfyllt och dynamiskt och väldigt intressant. Väldigt inspirerande kursledare.
Sara Hansson, HR-kooridinator, BDO AB
(5)
Väldigt nöjd.

Hjärtum Utbildning

Hjärtum utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder öppna kurser och utbildningar inom ledarskap, kundservice, kundbemötande, arbetsrätt, entreprenadjuridik, ekonomi mm. Vi är det lilla utbildningsföretaget med det stora nätverket av professionella utbildare och föreläsare. Vi månar om...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 11 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 794 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer