Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
2 dagar
9 980 - 10 980 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-05-03 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
9 980 SEK
2022-05-03

Stockholm
10 980 SEK
2022-05-03
Utbildning i arbetsrätt

Kursbeskrivning

Utbildning i arbetsrätt - lär dig förstå arbetsrättslagstiftningen

Vår utbildning i arbetsrätt lär dig att hantera anställningsavtal och anställningsformer, uppsägning, avsked, ledighet, arbetstid mm.

Du får kunskaper som hjälper dig att tolka arbetsrättslagstiftningen, så att du vet vad gäller i allt från avtal och förhandling till integritet och tystnadsplikt.

Utbildningen i arbetsrätt tar även upp utredningen kring arbetsrätten och LAS-förhandlingarna, samt pandemins påverkan.

Vår arbetsrättsutbildning ger dig kunskap om:

 • Anställningsavtal - olika anställningsformer
 • Lagar som styr inom arbetsrätten - arbetsledningsrätt, sjukdom, diskriminering
 • Integritet - vad får du kontrollera och inte kontrollera?
 • Sociala medier - yttrandefrihet kontra lojalitet - vad gäller?
 • Uppsägning/avsked - arbetsbrist, personliga skäl
 • LAS-förhandlingarna
 • Pandemins påverkan

Utbildning i arbetsrätt ger dig viktiga kunskaper

Vår utbildning i arbetsrätt ser till att du har rätt kunskaper om lagar och regler som bestämmer förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personalfrågor behöver ordentliga kunskaper i detta viktiga ämne. Lagarna som reglerar villkoren på arbetsmarknaden är i mångt och mycket tvingande, till fördel för arbetstagarna. Det innebär att arbetsgivaren inte kan lägga in sämre villkor i avtalen med de anställda, än vad lagen föreskriver.

Är du chef är det särskilt viktigt att du känner till vad som gäller, för att undvika att göra fel och för att upprätthålla förtroendet mellan dig och dina anställda. Gå vår utbildning i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller, så slipper du tråkiga överraskningar och onödiga diskussioner!

Välkommen till vår utbildning i arbetsrätt

Utbildningen lär dig om bl a LAS, uppsägning, avsked, medbestämmandelag, anställningsskydd mm - allt du som arbetsgivare behöver känna till inom arbetsrättens område!

Målgrupp

Utbildningen i arbetsrätt vänder sig till

Vår utbildning i arbetsrätt vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t ex verksamhetschefer eller medarbetare med personalansvar, personalchefer eller personalhandläggare samt andra som har behov av grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Kursinnehåll

Ur innehållet i utbildningen i arbetsrätt

GRUNDERNA I ARBETSRÄTT

 • Lagar som styr, arbetsledningsrätten, det arbetsrättsliga domstolssystemet

ANSTÄLLNINGSAVTAL, ANSTÄLLNINGSFORMER ENLIGT LAS

 • Tillsvidareanställning, Allmän visstidsanställning, anställningsavtalets innehåll och utformning
 • Kollektivavtalets påverkan, förändringar av avtalade löneförmåner

ARBETSRÄTTENS REGLER VID UPPSÄGNING FRÅN ARBETSGIVARENS SIDA

 • Saklig grund, omplaceringsskyldighet, formalia
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden, företrädesrätt till återanställning

UPPSÄGNING PGA PERSONLIGA SKÄL

 • Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, dåliga arbetsprestationer mm
 • Tillrättavisning och erinran, underrättelse och varsel, ekonomisk eller annan skada för arbetsgivaren

UPPSÄGNING PGA ARBETSBRIST

 • Vad är arbetsbrist? 
 • Turordningsregler, avtalsturlistor genom kollektivavtal, varsel till Arbetsförmedlingen, förhandlingsskyldighet

SJUKDOM OCH REHABILITERING

 • Lagen om sjuklön, rehabilitering, uppsägning pga sjukdom
 • Rehabiliteringsreglerna kontra uppsägningsreglerna

AVSKEDANDE

 • Grovt brott mot anställningsavtalet, omedelbar verkan, underrättelse och varsel
 • Formalia kring avskedanden, rättsverkningar

FÖRHANDLINGS- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

 • Förhandlingsregler och informationsskyldighet enligt MBL, varsel till Länsarbetsnämnden

INTEGRITETSFRÅGOR OCH TYSTNADSPLIKT

 • Den personliga integriteten kontra arbetsledningsrätten
 • Vem får kontrollera vad och hur? Drogtester, visitation, kontroll av e-post och loggning av internetanvändning mm
 • Tystnadsplikt genom anställningsavtal, lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

FÖRETAGSHEMLIGHETER

 • Lagen om skydd för företagshemligheter FHL
 • Anställds angrepp på företagshemligheter, sanktioner för brott mot FHL

ARBETSRÄTT OCH SOCIALA MEDIER

 • Sociala medier och lojalitetsplikten, arbetstagarens yttrandefrihet, brott mot anställningsavtalet

DISKRIMINERINGSLAGEN

 • Direkt och indirekt diskriminering, kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion mm
 • Vid anställning, befordran, utbildning, frågor vid en anställningsintervju

NY LAGSTIFTNING - ARBETSRÄTTEN I FRAMTIDEN

 • Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området, bl a regeringens pågående utredning
 • Pågående lagstiftningsarbete inom det arbetsrättsliga området, relevanta domar från Arbetsdomstolen

Kursens genomförande

Under vår utbildning i arbetsrätt varvas föreläsning med praktiska övningar.

Investering

Klassrumskurs: 10.980 kr exkl moms. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Distanskurs: 9.980 kr exkl moms. Dokumentation ingår.

Tips! Är ni flera från samma företag kan det vara fördelaktigt att genomföra denna utbildning i arbetsrätt som en företagsanpassad utbildning. Använd gärna formuläret längre ned på sidan, så kontaktar vi dig!

Kursledare

Kursledare för vår utbildning i arbetsrätt är advokat Göran Smedberg. Göran är en av Sveriges främsta experter på arbetsrättsliga frågor och har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud och rådgivare i arbetsrättsliga ärenden. Han är författare till Bonniers ”Praktisk Arbetsrätt” och mycket omtyckt och engagerad som utbildare.

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning i arbetsrätt erhålls kursintyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 11 recensioner.

Carina, personalhandläggare
Väldigt bra innehåll, det är mycket intressanta frågeställningar och diskussioner som dyker upp så att utöka utbildningen till tre dagar hade varit önskvärt. Jag tycker Göran är en otroligt bra föreläsare, en av de bästa jag lyssnat till. Han lyckades fånga min uppmärksamhet under dessa två dagar varenda minut. Görans sätt att lära ut var på ett...
Visa mer
Kursdeltagare
Väldigt bra upplägg med varvat fakta och info med praktiska övningar och exempel på AD domar. Lyckas på ett väldigt bra sätt få ett på pappret lite träigt ämne bli välfyllt och dynamiskt och väldigt intressant. Väldigt inspirerande kursledare.
Sara Hansson, HR-kooridinator, BDO AB

Hjärtum Utbildning

Hjärtum Utbildning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av kursverksamhet och erbjuder kurser inom ledarskap, kundservice, juridik, ekonomi, Office, administration mm. En lista över våra kurser ser du längre ner på sidan. Våra professionella utbildare och föreläsare genomför kurser som utvecklar...


Läs mer om Hjärtum Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Hjärtum Utbildning

Karlaplan 9 B
114 60 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 11 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,9)
Baseras på 857 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Arbetsrätt från Hjärtum Utbildning, fyll i dina uppgifter:

Reportage
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer