Inga recensioner än

BAM "De lux" med kunskapsspel

Zober Arbetsmiljö AB, Rikstäckande
Längd
3 dagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överrenskommelse se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
3 dagar
Nästa kurstillfälle
Enligt överrenskommelse se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Det fungerande Arbetsmiljöarbetet

Lotten Loberg, åklagare arbetsmiljömål/ Benny Gustafsson, arbetsmiljö och säkerhetsexpert/ Maria Steinberg, docent arbetsmiljörätt...”Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar” Praxis Svea Hovrätt

Välkommen till BAM "De  Lux" Det fungerande Arbetsmiljöarbete! – En 3-dagarskurs med klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel! 

Kursen innehåller bland annat:

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
 • Arbetsmiljöansvaret & Straffrättsligt ansvar 
 • Personligt straffansvar & Företagsbot
 • Nya regler i arbetsmiljölag och föreskrifter
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)
 • Sanktionsavgifter
 • Skyddsombudsrollen
 • Uppgiftsfördelning i teori och praktik
 • Gemensamt arbetsställe
 • Inhyrda & Entreprenörer
 • Samordningsansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Sjukfrånvaro & Rehabilitering
 • Kunskapsspel (lagspel med 3-4 deltagare/grupp)

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Enligt överrenskommelse

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till:

 • Företagsledare
 • Chefer
 • Arbetsledare
 • Arbetsmiljöchefer
 • Skyddsombud 
 • Arbetsmiljöhandläggare
 • Personalchefer
 • Företagshälsovård

Ur kursinnehållet:

Dag 1

Arbetsmiljöarbete i teori och praktik

 • arbetsmiljölagen
 • arbetsmiljöförordningen
 • föreskrifter (AFS)
 • vidgat arbetsmiljöbegrepp

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • undersökningsskyldighet
 • medverkan, delaktighet
 • riskbedömningar, åtgärdsplanering
 • rutiner, dokumentation
 • uppföljning

Arbetsmiljö och samverkan

 • delaktighet och medverkan
 • likheter och olikheter MBL och AML vid förändringar

Skyddsombudsrollen

 • skyddsombudets roll och uppgifter
 • samverkan skyddsombud/arbetstagare och arbetsgivare
 • rättsliga befogenheter och möjligheter
 • rätten till utbildning, tid, tillträde, medverkan
 • stoppningsrätt och möjlighet att begära utredning/undersökning
 • vem kan väljas till skyddsombud, hur ska valet gå till
 • rättsliga befogenheter gentemot arbetsmiljöverket
 • vem/vilka representerar skyddsombudet och skyddsområde
 • rättsfall kring skyddsombudsrollen

DAG 2

Fysisk arbetsmiljö

 • arbetsplatsens utformning
 • belastningsergonomi
 • buller, belysning, vibrationer med mera 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • föreskriften i teori och praktik
 • definitioner och krav
 • krav på rutiner, mål,  ledarskap med mera
 • riskbedömningar vid förändringar
 • undersökningskyldighet, riskbedömningar
 • vad händer om man bryter mot AV:s beslut
 • föreskriften ur ett straffrättsligt perspektiv
 • rättsfall avseende psykosocial arbetsmiljö

Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö

 • personligt straffansvar
 • företagsbot vid arbetsmiljöbrott
 • vad menas med uppsåt och oaktsamhet,
 • "garantställning"
 • brottsutredningar vid arbetsmiljöbrott
 • vem kan straffas för arbetsmiljöbrott
 • erfarenheter av vägledade domar
 • skärpt straff vid arbetsmiljöbrott
 • förundersökning polis – åklagare
 • diskussioner kring aktuella rättsfall

DAG 3

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 • vilka arbetsmiljöuppgifter kan fördelas
 • till vem och vilka kan arbetsgivaren fördela
 • vad menas med resurser och befogenheter
 • fristående ställning, returnering
 • skriftlig, muntlig och "konkludent" delegering
 • dokumentation
 • personlig delegering
 • kontroll ock ”back up” ansvaret 

Inhyrda arbetstagare

 • inhyrarens/uthyrarens uppgifter
 • skillnader inhyrd och entreprenörer

Samordningsansvar

 • samordning på gemensamt arbetsställe 
 • samordning på tillfälligt driftställe
 • skillnader mellan arbetsgivaransvaret och samordningsansvaret 

Sjukfrånvaro & Rehabilitering

 • organisation, policy
 • krav på kompetens i ”linje och ”stab"
 • rutiner i rehabiliteringsprocessen
 • arbetsledar/chefrollen
 • ”koordinatorsrollen”
 • arbetsrättsliga aspekter i rehabiliteringsarbetet
 • hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • arbetstagarens medverkan, delaktighet och följa instruktioner

Kursledare:

Lotten Loberg, åklagare arbetsmiljömål / Benny Gustafsson, arbetsmiljö och säkerhetsexpert, Maria Steinberg, docent Arbetsmiljörätt.

Tid & plats

Företagsanpassade utbildningar!

Investering

Företagsanpassade utbildning. Pris beroende på omfattning(1-3 dagar) och medverkande.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om BAM "De lux" med kunskapsspel, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Zober Arbetsmiljö AB
Vretavägen 43
755 91 Uppsala

Vi har utbildat 20.000-25.000 deltagare i externa öppna kurser. Företagsinternt har vi utbildat över 150.000 (!) chefer, arbetsledare, skyddsombud, personalchefer, HR-adm osv Vi har mångårig erfarenhet av kompetensutveckling inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vi utbildar över hela landet, både privata företag och offentliga organisationer. Genom våra...

Läs mer om Zober Arbetsmiljö AB och visa alla utbildningar.

Highlights