Visa utbildning.se som: Mobil

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Nercia Utbildning AB
Kort om utbildningen
3 dagar
10 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-25 - Linköping
Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro
Öppen utbildning
Kommande starter
Linköping
2019-09-25  
10 000 SEK
Norrköping
2019-09-25  
10 000 SEK
Örebro
2019-11-26  
10 000 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller skyddsombud. Under tre dagar får du grunderna i de viktigaste lagarna och regelverken. Du får även kunskaper i riskhantering och insikter i vad god arbetsmiljö betyder för individen, företaget och samhället i stort.

Utbildningen inkluderar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, som bland annat tar upp mobbning och kränkande särbehandling.

Kursinnehåll

Dag 1 Lagar och regelverk kring arbetsmiljö

Vi ger dig grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter. Du får lära dig systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Du lär dig att arbeta med riskbedömning, riskhantering och handlingsplaner. Bland föreskrifterna finns även den nya AFS 2015:4 som handlar om att förebygga mobbning och kränkande särbehandling.

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets roll
 • Brott mot arbetsmiljölagen – sanktionsavgifter
 • Nya AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt AFS 2001:1
 • Handlingsplan

Hemuppgift: Vilka utmaningar inom arbetsmiljöområdet finns på din avdelning eller ditt företag?

Dag 2 Ansvarsfördelning – chefer, ledare och skyddsombud

Chefer och skyddsombud har olika roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet och behöver samarbeta på bästa sätt. Viktigt är också förstå hur förändringsarbetet kan påverka individen, gruppen och organisationen.

 • Reflektion dag 1 och återkoppling på hemuppgiften
 • Riskanalys – rutin
 • Fördjupning av arbetsmiljöansvaret
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Det förebyggande arbetet: tillbudsrapportering, olycksrapportering, skador m m
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Skyddsorganisationen. Huvudskyddsombud, skyddsombud och skyddskommittén
 • Uthyrare, inhyrare, entreprenörer
 • Samordningsansvar
 • Den psykosociala arbetsmiljön
 • Lathund för introduktion av nyanställda
 • Företagshälsovårdens roll

Hemuppgift: Informera dina medarbetare om vad du hittills gått igenom på utbildningen.

Dag 3 Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete – riskhantering och handlingsplaner

Vi visar hur du kan identifiera och hantera positiva och negativa faktorer för arbetsmiljön. Du får verktyg att genomföra ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Reflektion dag 2 och återkoppling på hemuppgiften
 • Personlig skyddsutrustning
 • Arbetsskador och tillbud: uppföljning och anmälan
 • Arbetsanpassning och rehabilitering – tidiga signaler
 • Presentation av handlingsplan
 • Utvärdering och avslutning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Bättre arbetsmiljö (BAM), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(4)
Bra kursböcker att ha med sig i arbetet
Kursdeltagare
(4)
4 av 5
Kursdeltagare
(4)
Bra storlek på grupp. Intressanta diskutioner.

Nercia Utbildning AB

Nercia Utbildning AB

Nercia Utbildning

Nercia är ett privatägt utbildningsföretag som har mer än 25 år i branschen. Nercia kompetensutvecklar medarbetare från såväl företag som offentliga verksamheter inom områden som ledarskap, produktivitet/kvalitet, marknad/ekonomi, el/teknik och data. Metoden är i första hand att utveckla företagsanpassade utbildningsprogram i...


Läs mer om Nercia Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Nercia Utbildning AB

Grusgropsvägen 2
702 36 Örebro

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 27 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 319 recensioner.
Alla recensioner för arrangören