Inga recensioner än

Farligt Gods - Transport av litiumbatterier ADR Landsväg, RID Järnväg och IMDG Sjö

Nästa kurstillfälle
Börja när du vill se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Farligt Gods

Farligt Gods transport av litiumbatterier ADR Landsväg, RID Järnväg och IMDG Sjö

Utbildningstid: 4 timmar

Transport av utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning är farligt gods då de innehåller litiumbatterier. För att få skicka litiumbatterier och utrustning som innehåller litiumbatterier krävs att bestämmelser som anger bland annat hur litiumbatterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Utbildningen riktar sig till Tillverkare, Avsändare, Speditionspersonal, Packare, Lastare, Lossare och annan personal som är inblandad i Transport av Farligt Gods på Landsväg, Järnväg eller Sjö.

Utbildningsinnehåll

  • Vad är ett Litiumbatteri?
  • Lagstiftning och Ansvar
  • Egenskaper och risker med Litiumbatterier
  • Identifiering av Litiumbatterier och val av transportsätt
  • Klassificering av Litiumbatterier och utrustning med Litiumbatterier
  • Krav på förpackning och märkning av kollin
  • Dokumentation

Vad säger lagen?

SFS (2006:263)

2 § Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods. Farligt gods får transporteras endast på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Svenska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Farligt Gods - Transport av litiumbatterier ADR Landsväg, RID Järnväg och IMDG Sjö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights