Farligt Gods ADR 1.3

Längd
4 timmar
Nästa kurstillfälle
26 april, 2024 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
4 timmar
Nästa kurstillfälle
26 april, 2024 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Farligt Gods ADR 1.3

Farligt Gods ADR 1.3

Riktar sig till dig som lastar på eller av gods som är klassificerat som farligt gods av Myndigheten för skydd och beredskap. Den riktar sig även till de som skriver ut transportdokumenten.

ADR 1.3 är undantaget som berättigar till hantering, lastning och transport av farligt gods under vissa omständigheter. Utbildningen syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i det arbetet, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor. Berörda yrkesgrupper är bl a:

 • Lagerpersonal
 • Truckförare
 • Mottagare och lastare av farligt gods
 • Speditörer
 • Tullklarerare
 • Mottagare, fyllare och lossare av farligt gods
 • Industri- och produktionspersonal
 • Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd max 1000 poäng (t ex lastbilsförare och paketbilar)
 • Utfärdare av transportdokument

Undantaget medges endast under vissa specifika omständigheter, t ex att värdeberäknad mängd för lasten inte överstiger 1000 poäng. Om villkoren enligt ADR 1.3 inte är uppfyllda krävs en fullständig ADR utbildning och i särskilda fall ytterligare tilläggsutbildning.

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Utbildningsinnehåll

■ Allmän utbildning
■ Säkerhetsutbildning
■ Transporthandlingar
■ Värdeberäknad mängd

Vi erbjuder även Modulerna: Farligt Gods IMDG 1.3 - Sjötransport. Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods (1.3-utbildning) Farligt Gods RID 1.3 -Järnväg. Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods (1.3-utbildning)

Om ni har behov av någon av dessa två extra moduler kontakta oss och ange specifikt vilka behörigheter ni behöver då dessa är en utökad utbildning.

Vad säger lagen?

SFS 2006:263

“Den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport skall vidta de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att godset, genom transporten eller genom obehörigt förfarande med godset vid transport på land, orsakar sådana skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som beror på godsets farliga egenskaper. Det är då särskilt viktigt att de transportmedel, förpackningar och andra transportanordningar som används är lämpliga för transport av farligt gods.”

Om ni behandlar gods med någon av följande etiketter, krävs en utbildning i farligt godshantering.

Kommande kursstarter

Välj mellan 6 kursstarter

26 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

26 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

31 maj, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

31 maj, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

17 juni, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

17 juni, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Farligt Gods ADR 1.3, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights