Arbete på väg 2.2 med 3.0

Längd
2 dagar
Språk
Svenska
Längd
2 dagar
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Arbete på väg 2.2 med 3.0

Arbete på väg 2.2 med 3.0

En kombinationsutbildning för dig som leder arbetet vid statliga och kommunala vägar.

Förkunskap

APV 1.1 -1.3 (Tidigare APV 1+2 och eller APV 3A)

Utbildningsinnehåll

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens

 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och så vidare)
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar
 • Kunna kommunicera på svenska
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter

Person med certifieringskrav i steg 3 innehar de formella möjligheterna och den teoretiska kunskapen som krävs för att åstadkomma en god säkerhet på
vägarbetsplatsen. Utöver de teoretiska kunskaperna bör praktisk erfarenhet och tillämpning av kontraktskrav ingå, innan person är kompetent att:

 • Styra och leda personal som utför arbeten enligt steg 2
 • Inneha rollen att tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande
  och framtida underhåll om den framgår som krav i projekteringsuppdraget
 • Utföra byggplatsuppföljning eller byggledning inom APV området

Ytterligare information

Person med certifieringskrav i steg 3 ska inte förväxlas med BAS P/U roll, som enbart berör arbetsmiljön. Det hindrar inte att samma person kan inneha samma roll, men att iaktta trafikantens behov kan dock skapa konflikt mellan de olika rollerna.

BAS P/U roll och kompetens är författningsstyrd. Rollen att iaktta trafikantens behov framgår inte i någon författning, men trots detta ska både beställare, projektör och entreprenör ansvara för att följa författningskravet att arbetet ska göras säkert och framkomligt för trafikanterna.

Kursen omfattar tidigare krav för utmärkningsansvarig APV -Nivå 3a.

Till Arbete på väg 1.1 -1.3

Till Arbete på väg 2.2

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare har räknats upp i detta dokument ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel
 • Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov

 • Kunna utföra löpande riskanalyser

 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag

 • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter

 • Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

 • Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter

 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation. KRAV 9 (9) DokumentID Version TDOK 2018:0371 1.0 TMALL 0170 Krav 2.0

 • Kunna kommunicera på svenska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbete på väg 2.2 med 3.0, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Motivera Sverige AB
Lodgatan 14
211 24 Malmö

Motivera Sverige AB är ett certifierat utbildningsföretag som varit verksamt i utbildningsbranschen sedan 1997 och har kontor och utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige. Vi erbjuder dessutom alltid möjligheten att hålla utbildningen på plats hos kund om så...

Läs mer om Motivera Sverige AB och visa alla utbildningar.

Highlights