Visa utbildning.se som: Mobil

Grupputveckling

LeaderShapers
Kort om utbildningen
Anpassat
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

 

Från grupp till team

I ett välfungerande team har alla samsyn på varför de finns som team och vad de förväntas utföra. De har tydliga mål, bra strukturer för teamets arbete och ”spelregler” för teamet. Det finns dessutom en hög tillit medlemmarna emellan. Teamets förändringsbenägenhet är central.

LeaderShapers får grupper att tänka nytt och agera nytt. Ofta använder vi något av följande koncept:

  • Susan A. Wheelans forskningsbaserade grupputvecklingsmodell IMGD (Intergrated Model of Group Development) som beskriver gruppens nuläge, fyra olika faser och vad som krävs av medlemmarna och ledaren i respektive fas. Vi använder ofta det tillhörande analysinstrumentet GDQ (Group Development Questionaire). 
  • Förändringens Fyra Rum, är en teori om förändring som baseras på Claes Janssens forskning. Teorin bygger på en modell i fyra delar som visar hur en individ eller en grupp rör sig mellan olika stadier i en förändringsprocess.
  • Olika personprofiler som kartlägger en persons beteendemönster och drivkrafter. 

Målgrupp

Målgruppen är arbetsgrupper i företag och organisationer som vill förstå var de befinner sig i sin utveckling som team, och har en motivation att förbättra sin effektivitet.  Våra modeller och verktyg är inte bransch-beroende utan fungerar, med skräddarsytt upplägg, i alla yrkeskategorier.

Upplägg

Vi tar fram utbildningen i samråd med er. Tillsammans diskuterar vi fram ert utbildningsbehov, vilka förväntningar ni har och vad ni har för mål med utbildningen. Utifrån det utformar vi en utbildning som passar era utmaningar och just er organisation. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grupputveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

LeaderShapers

LeaderShapers

LeaderShapers vision är att skapa effektiva företag och organisationer med lyckliga medarbetare genom bra ledarskap. Vi är specialister på att träna ledare, medarbetare och grupper. Vår utgångspunkt är alltid kundens affärsidé och mål. Vi är prestigelösa konsulter som vill skapa framgång hos...


Läs mer om LeaderShapers och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

LeaderShapers

Herserudsvägen 18
18150 Lidingö

 Visa telefonnummer