Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar

Utbildning inom Supply chain management

Kärt barn har många namn. Beroende på vem du frågar kan Supply chain management kallas leveranskedja, leverantörskedja eller flödesekonomi. Oavsett vilket namn du använder innefattar det flödet av pengar, service, varor och information som sker mellan leverantörer och tillverkare hela vägen fram till slutkunden. Inom logistikens värld är Supply chain management ett synsätt för hur en organisations logistiska funktionerna struktureras i syfte att leverera eller förädla en vara eller tjänst till slutkunden. Genom att optimera leveranskedjan i alla dess steg kan företag öka effektiviteten och produktiviteten i sin verksamhet.

Under en supply chain utbildning får du fördjupad kunskap i hur leveranskedjan är uppbyggd och hur tillverkare, leverantörer och konsumenter är sammanlänkade. Du får lära dig mer om hur olika flöden av pengar, information, service och varor bidrar i leveransen av en produkt till slutkonsumenten. I supply chain begreppet ingår även organisationens administrativa uppbyggnad, dess organisatoriska struktur och processer.

Leveranskedjan, flöden, livscykler och återvinning

I supply chain management skiljer man på olika typer av flöden i leveranskedjan. Den klassiska uppdelningen delar in flödena i produkt-, information- och penningflödet. Dessa flöden går mellan samtliga led i leveranskedjan. Produkten skickas vidare i kedjan i utbyte mot pengar samtidigt som information flödar mellan parterna i kedjan. Det finns även versioner av leveranskedjan som delar in flödet i fem delar: produkt-, information-, penning- , värde- och riskflöden.

Andra synsätt inom supply chain management menar även att den klassiska uppdelningen är alldeles för förenklad och att samtliga flöden sker mellan de olika parterna i leveranskedjan. På senare tid har intresset för ett mer holistiskt system inneburit att återvinningsaspekten fått ett större fokus. Detta område har kallats cirkulär ekonomi och innebär att organisationer förväntas ta ett större ansvar för en varas hela livscykel, från produktion, till användning, reparation och slutligen återvinning.

Varför bör du gå en kurs inom supply chain?

Genom att lära dig mer om leveranskedjan och hur er organisation kan förbättra sina insatser i varje steg kan ni öka effektiviteten och i sin tur lönsamheten. Det kan handla om att förbättra relationer med leverantörer, outsourca delar av verksamheten, utveckla och förfina dagliga rutiner och processer eller skapa ett bättre system för informationshantering. Under en kurs kommer du lära dig att det alltid finns någonting inom organisationen som kan skruvas på för att uppnå ännu bättre effekt.

Vem bör gå en utbildning i supply chain?

Logistiker, speditörer, inköpare, administratörer och chefer inom produktionsplanering eller distribution för att nämna några yrkesgrupper kan dra nytta av en supply chain utbildning. Alla på företaget som är involverade i tillverkning, lager, distribution eller produktutveckling kan få användning av fördjupade kunskaper inom leveranskedjan.

Vad brukar ingå i en supply chain utbildning?

Beroende på inriktning kan innehållet i en supply chain kurs skilja sig åt. Gemensamt för samtliga kurser är dock att du får djupare insikt i leveranskedjan och hur den kan appliceras på ert företag.

Vanligt innehåll i en supply chain utbildning:

  • Organisationens struktur och dess inverkan på leveranskedjan.
  • Helhetsperspektiv över leveranskedjans olika flöden.
  • Lagerstyrning och lagerhållning.
  • Samarbeten och integration av samarbetet med leverantörer och tillverkare
  • Återvinningsaspekten och produktlivscykler.
  • Nyckeltal och begrepp inom logistik.

Vad är skillnaden mellan värdekedja och leveranskedja?

Värdekedjan är ett begrepp som är tätt sammankopplat med Michael Porters tankar om de aktiviteter som ett företag genomför för att skapa en konkurrensfördel. Leveranskedjan handlar om de processer som ingår från att en vara tillverkas till att den levereras till slutkunden. När man pratar om leveranskedjan fokuserar man främst på att optimera och effektivisera processerna och skära på kostnaderna i kedjan. När man pratar om värdekedjan talar man mer om innovation och om hur företag kan utveckla produkter som kunden vill ha.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Mer inom området