Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Organisationskonsult

Expressa Utbildningscenter
Kort om utbildningen
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
21 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Löpande - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Diplomerad Organisationskonsult

Kursbeskrivning

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna arbeta med förändringsarbete inom olika organisationer och områden. Fokus ligger på att med hjälp av kommunikations- och samtalsverktyg utveckla förmågan att samarbeta, hantera konflikter och bemöta människor. Utbildningen syftar till att öka den personliga utvecklingen samt att öka kunskapen gällande ledarskap, organisation samt arbetsgruppens psykologi på individ- och gruppnivå. Utbildningen ger dig en grund för att kunna arbeta som organisationskonsult efter avslutad utbildning.

Efter avslutad utbildning förväntas du ha uppnått följande kunskapsmål och färdigheter:

• Kunskap om personlig utveckling
• Ökad kunskap om känslor och tankar
• Förståelse för hur arv och miljö påverkar den personliga utvecklingen
• Förmåga att hantera och förebygga konflikter
• Kunskap om psykosocial arbetsmiljö, arbetsgruppers dynamik och roller
• Välutvecklad kommunikationsförmåga
• Kunskap om olika typer av organisationer och ledarskap
• Välutvecklad förmåga att coacha andra
• Kunskap om kommunikationens grunder
• Utvecklad förmåga att leda andra till ett framgångsrikt ledarskap
• Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Förkunskapskrav

För att kunna genomföra och tillgodogöra sig utbildningen krävs mycket goda kunskaper i det
svenska språket. Detta då all litteratur är på avancerad språklig nivå och samtliga delmoment
examineras skriftligen.

Kursinnehåll

• Kunskap om personlig utveckling
• Ökad kunskap om känslor och tankar
• Förståelse för hur arv och miljö påverkar den personliga utvecklingen
• Förmåga att hantera och förebygga konflikter
• Kunskap om psykosocial arbetsmiljö, arbetsgruppers dynamik och roller
• Välutvecklad kommunikationsförmåga
• Kunskap om olika typer av organisationer och ledarskap
• Välutvecklad förmåga att coacha andra
• Kunskap om kommunikationens grunder
• Utvecklad förmåga att leda andra till ett framgångsrikt ledarskap
• Förmåga att hålla i svåra, motiverande och rådgivande samtal

Video

Fortsatta studier

Det finns även möjlighet för den som vill välja inriktning att fördjupa sig i något av dessa ämnen:
• Arbetsmiljö
• Arbetsrätt
• Konflikthantering
• Rollen som chef/ledare
• Stress

Upplägg

Antagning, kurslitteratur och tillvägagångssätt

Efter anmälan får du ett antagningsbesked via mail. Information om aktuell kurslitteratur får
du i samband med ditt antagningsbesked, kurslitteratur ingår inte i priset.
Utbildningen sker uteslutande på distans via en lärplattform, tillgång till dator, Skype samt
internetuppkoppling krävs samt grundläggande datakunskaper. Anvisningar gällande
lärplattformen skickas i samband med antagningsbeskedet. Inloggningsuppgifter skickas en
vecka innan startdatum.
Du får en handledare som följer dig genom hela din studietid. Din första uppgift och övrig
information som rör utbildningen får du tillgång till på utbildningens startdatum, då även din
handledare tar en första kontakt med dig. All kontakt med din handledare sker via
plattformen.

Tid & plats

Distans

Investering

21900:- Delbetala via Svea Ekonomi

Examen, diplom m.m.

Utbildningens upplägg och examination

Studierna bedrivs helt på distans och individuellt, vilket gör att du som student själv
bestämmer studietakten. Utbildningen består av 6 delmoment, varav vissa är teoretiska och
vissa är praktiska. De teoretiska delmomenten innebär att du läser anvisade textavsnitt ur
böcker tillhörande utbildningen och skriftligt redovisar bifogade uppgifter, max 1 A4 per
fråga. Svaren ska innehålla relevanta svar utifrån litteraturen såväl som egna reflektioner. De
redovisade uppgifterna måste godkännas av din handledare för att du ska kunna gå vidare till
nästa delmoment och uppgift. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett
utbildningsbevis från oss i form av ett diplom.

För att bli godkänd krävs att du som student, genom kompletta skriftliga inlämningar, visar att
du kan: redogöra för samt problematisera teorier och begrepp kopplade till utbildningens
ämne, beskriva, jämföra och värdera olika förhållningssätt och arbetsmetoder samt
självständigt reflektera över den yrkesroll utbildningen syftar till.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Organisationskonsult, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter

Observera att anmälan till våra utbildningar/kurser görs på vår hemsida expressa.se

Expressa Utbildningscenter – en auktoriserad utbildningsleverantör som erbjuder effektiva och samhällsviktiga distansutbildningar Är du intresserad av frågor som rör mångfald och utsatthet? Vill du arbeta med ungdomar, äldre eller med integrationsfrågor? Eller vill du arbeta med att handleda grupper, arbetsplatser eller...


Läs mer om Expressa Utbildningscenter och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Expressa Utbildningscenter

Box 7101
Första Långgatan 21
40232 GÖTEBORG

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Organisationskonsult!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 81 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar