Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet

Längd
6 dagar
Pris
43 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 dagar
Pris
43 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
26 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 43 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet är en utbildning för dig som har en förvaltarroll i en förvaltnings-, system- eller objektstyrd verksamhet. Det kan vara som ägare, ansvarig eller förvaltare i verksamheten eller på IT-tekniksidan. Utbildningen utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll.

Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din förvaltarroll och i din viktiga uppgift att få verksamhet och IT arbeta runt gemensamma leveranser. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta.

Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.

Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med planering av förvaltning och vidareutveckling. Du kan arbeta med att definiera upp och förändra en struktur för förvaltning, att genomföra möten och samordna verksamhetsbehov och IT-förmågor, att resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

26 augusti, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Målgrupp

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en förvaltningsroll där arbete med och runt förvaltning av IT-system är centrala. Det kan vara systemägare, objektägare, systemförvaltare, systemansvarig och förvaltare eller personer med andra förvaltningskopplingar inom IT.

Ditt arbete består av att i en förvaltningsstyrd organisation, leda, organisera, planera ett förvaltningsarbete på kort och lång sikt och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för era kunder. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med förvaltningsstyrningen som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. Oavsett om du arbetar på verksamhets- eller IT-sidan.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en verksamhet eller på IT och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara förvaltare av IT-stöd för en verksamhets räkning.

Kursinnehåll

Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende
Förvaltarskapet
Affärsmässigt perspektiv på förvaltning och förvaltarskapet
Effektiv kommunikation och retorik
Presentationsteknik
Argumentationsteknik och presentationer
Förändringsledning

Steg 2 – Att i rollen som förvaltare kunna leda och behålla initiativet
Verksamhetsdrivet strategiarbete inom IT
Lite om ITIL, PM3 och BiSL/ASL
Samverkan mellan PM3 och ITIL
Objektstyrd vs. tjänstestyrd organisation
Att fånga upp verksamhetsbehov och prioritera
Att förbereda och genomföra förvaltningsmöten av olika slag
Hantera verksamhetens behov, portfölj och tjänster

Steg 3 – Att med rätt kompetens leda och utveckla verksamheten och dess behov
Ta fram och arbeta med förvaltningsplaner
Uppföljning av system och förvaltningsleveranser
Från projekt till förvaltning
Trend-, omvärldsbevakning och teknikutveckling
Attityder beteenden och kultur
Certifiering

Upplägg

Det här är en utbildning för dig som är förvaltningsledare, förvaltare eller har en liknande befattning i en förvaltningsstyrd verksamhet, oavsett om du arbetar på verksamheten eller i IT-organisationen.

Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt och taktiskt med förvaltning, ledarskap, hur du planerar, skriver och genomför en förvaltningsplan och hur får till en bra och strukturerad kunddialog. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är på svenska.

Kurslängd
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.

Tider för kursen:
Kl: 09.00-17.00
med avbrott för lunch och raster.

Språk
Svenska

Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:

 • arbetar med och utvecklar ditt förvaltarskap
 • arbetar med målstyrning och sätter mål
 • arbetar och leder mot tydliga mål
 • förmedlar och/eller fångar upp verksamhetens behov
 • skiljer på och får PM3 och ITIL att samverka på ett optimalt sätt
 • arbetar med att skapa och exekvera uppsatta förvaltningsplaner
 • följer upp ett förvaltningsansvar, dess system och leverans
 • resursallokerar och kompetensförsörjer din förvaltningsorganisation
 • leder i förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
 • förhåller dig till en delvis förvaltnings- och delvis tjänstestyrd organisation
 • coachar medarbetare inom ramen för ditt förvaltningsansvar
 • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • arbetar med attityder, beteenden och kultur

Investering

43 500 kr ex moms

Datum hösten 2024
Steg 1: 26-27 augusti
Steg 2: 16-17 september
Steg 3: 7-8 oktober

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,1

Baseras på 45 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
14 okt 2019

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
14 okt 2019

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
14 okt 2019

4 av 5

BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights