EFL Ledarskap i organisationer

Längd
15 kvällar + internat (31/8-1/9)
Språk
Svenska
Längd
15 kvällar + internat (31/8-1/9)
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

EFL Ledarskap i organisationer

Vill du förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling? EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Kursen bygger därför på arbete med generella teorier, modeller och begrepp som bildar plattform för att du ska kunna utveckla dina personliga färdigheter. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

En rejäl ledarskapskurs

Kan man lära sig att bli en bra ledare? Är att leda detsamma som att styra? Hur hänger ledarskap ihop med organisation och styrning?

EFL Ledarskap i organisationer är unikt så till vida att programmet sätter ledarskapet i ett sammanhang med strategi, affärsidé och mål. Du stärks i din yrkesroll som strateg, chef och ledare och inspireras i ditt ledarskap.

En kväll i veckan under 17 veckor fördjupar vi oss i ledarskap. Poängen med utbildningen är att du ska få nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt. Teorier och modeller varvas med case, diskussioner och praktiskt erfarenhetsutbyte.

Innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att stärka din kompetens inom ledarskap, strategi och projektledning. Kursen är uppbyggd kring följande tre teman:

Tema 1: Ledarskap i organisationer

 • Ledarskapsteorier
 • Chefers arbete
 • Relationen chef och ledare
 • Att leda team och stora organisationen

 Tema 2: Projektledning

 • Projektorganisation
 • Projektledning och projektstyrning
 • Hjälpmedel för projektstyrning
 • Att bygga projektteam

Tema 3: Strategisk ledning

 • Övergripande företagsstyrning - corporate governance
 • Strategiutveckling
 • Relationen mellan strategi-organisation-ledarskap
 • Strategiimplementering
 • Organisationsutveckling

Föreläsare

Programansvarig för EFL Ledarskap i organisationer är Stefan Sveningsson. Stefan är professor i ledarskap vid Lunds universitet och forskar inom chefsarbete, ledarskap samt strategisk och organisatorisk förändring. Han har publicerat åtskilliga artiklar och böcker, såsom Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturerNär ledarskapet krackelerar och Ledarskap.

Omdöme från tidigare deltagare

”Kan varmt rekommendera EFL Ledarskap i organisationer, strategi och projektledning, vare sig man redan arbetar som chef eller vill utbilda sig inom ledarskap. Kursen bjöd på en välbalanserad avvägning mellan akademiskt bottnade teorier och modeller, samt betydelsefullt erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Dessutom kopplades kunskaperna till den egna verksamheten, vilket gav en värdefull intellektuell ekipering. Kursen gav mig också ett värdefullt nätverk, som jag har stor glädje och nytta av.”

Jannik Hansen
Tidningschef och ansvarig utgivare på Hallå AB

”Jag tycker utbildningen gav helt nya insikter och kunskaper, och en helhetssyn, att luta mig mot i min dagliga verksamhet. Lärarna var pedagogiska och visade vägen för oss kursdeltagare, vilka i sin tur bidrog med bra diskussioner, kloka argument och värdefullt erfarenhetsutbyte. Utbildningen erbjuder en fantastisk möjlighet att utveckla sig själv och få insikt i vad som faktiskt fungerar och inte fungerar, och att se hela sammanhang. Kursen levererade långt över förväntan."

Sandra Larsson
Marknadschef på Burlövsbostäder

Målgrupp

EFL Ledarskap i organisationer passar dig som med ett helhetsgrepp vill utveckla dina färdigheter som ledare och strateg. Kursens spännvidd och erfarenhetsutbyte gör att den lämpar sig utmärkt för personer i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Kontakta oss gärna för mer information eller hur du bäst kan förbereda dig inför kursen.

Video

Upplägg

Programmet inleds med ett två-dagarsinternat. Därefter vanligtvis sammankomst en kväll per vecka (oftast kl. 17.30 – ca 21.30) under totalt 17 veckor. Sammankomsterna består av föreläsningar, workshops, praktikfallsdiskussioner och gästföreläsare.

Under terminens gång löper tre fördjupningsrapporter där deltagarna väljer olika tema inom ledarskap kopplat till sina respektive verksamheter.

EFL Ledarskap i organisationer ingår även som en del i EFL:s Akademiska Diplomprogram där den utgör sista terminen förDiplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom.

Investering

46 200 kr.

Medlemmar i EFL:s företagsnätverk får 10% rabatt på programavgiften.
Priser exkl. moms och litteraturkostnader. Internatkostnader tillkommer.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om EFL Ledarskap i organisationer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
EFL, Executive Foundation Lund
Scheelevägen 15b (Box 794 )
220 07 Lund

Med program såsom EFL:s Styrelseprogram, Leading Change, Ledarskap i organisationer och managementprogrammet Leading IMPACT är EFL Executive Education ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma. Leading IMPACT, som startade för första gången hösten 2019 bygger på samma pedagogik...

Läs mer om EFL, Executive Foundation Lund och visa alla utbildningar.

Highlights