Inga recensioner än

EFL Ledarskap i organisationer

Längd
20 veckor
Pris
42 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
januari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
20 veckor
Pris
42 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
januari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

EFL Leadership

- Stärk din kompetens inom ledarskap, strategi och projektledning 

Kan man lära sig att bli en bra ledare? Är att leda detsamma som att styra? Förbättra dig inom ledarskap, organisationsutveckling och kunskapsutveckling. Du stärks i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

januari 2024

 • Öppen utbildning
 • Lund
 • Svenska

Innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att stärka din kompetens inom ledarskap, strategi och projektledning. Kursen är uppbyggd kring följande tre teman:

Tema 1: Ledarskap i organisationer

 • Ledarskapsteorier
 • Chefers arbete
 • Relationen chef och ledare
 • Att leda team och stora organisationen

 Tema 2: Projektledning

 • Projektorganisation
 • Projektledning och projektstyrning
 • Hjälpmedel för projektstyrning
 • Att bygga projektteam

Tema 3: Strategisk ledning

 • Övergripande företagsstyrning - corporate governance
 • Strategiutveckling
 • Relationen mellan strategi-organisation-ledarskap
 • Strategiimplementering
 • Organisationsutveckling

Föreläsare

Vi använder erfarna föreläsare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i kombination med föreläsare från näringslivet, som har gedigen erfarenhet inom respektive område. 

EFLs Akademiska Diplomprogram

Kursen ingår även som en del i EFLs Akademiska Diplomprogram där den utgör sista terminen för utbildningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller.

Omdöme från tidigare deltagare

EFL- omdöme om kursen EFL Leadership Carin Pärnamets

”Jag gick in i en ny roll och ville få en möjlighet till erfarenhetsutbyte utanför den egna branschen, något som jag fick en god möjlighet till genom EFLs program i ledarskap. Ett stort engagemang, stort kunnande hos lärarna som dessutom var generösa med att dela med sig av egna erfarenheter från olika branscher och det erfarenhetsutbyte som skedde med övriga deltagare gjorde att jag fick en breddad syn och andra perspektiv på olika frågeställningar och jag är mycket nöjd med vad programmet har gett mig.

Det är många bitar från EFL Leadership som jag nu tar med mig i mitt vardagliga arbete för att ytterligare försöka stärka och utveckla mitt eget ledarskap och hantera de situationer som jag kan komma att ställas inför.”

Carin Pärnamets
Chef Privatmarknad
Danske Bank

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill kombinera yrkesarbete med ledarskap, strategi och projektledning. Du har eller kommer i framtiden att ha någon form av ansvarsposition. Du har arbetslivserfarenhet och akademisk utbildning i företagsekonomi.

Upplägg

Utbildningen utgör en plattform för dig som vill utvecklas inom organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Kursen är uppbyggd kring tre centrala teman: ledarskap i organisationer, projektledning och strategisk ledning.

Kursen inleds med ett lunch-till-lunch-internat där fokus ligger dels på att tillämpa modeller och deltagarnas egna erfarenheter på verkliga praktikfall, dels på att bearbeta redan gjorda erfarenheter av ledarskap i organisationer. Under terminens gång löper tre fördjupningsrapporter där deltagarna i mindre grupper väljer olika tema inom ledarskap kopplat till sina respektive verksamheter. Kursen har en tyngdpunkt på teorier, begrepp och modeller men syftar också till att föra samtal om deltagarnas personliga erfarenheter och reflektioner. Som en del av utbildningen ska deltagarna författa en personlig reflektionsrapport kring hur deras syn på ledarskap utvecklas under kursens gång. 

Investering

42 000 kr.

För medlemmar i EFLs nätverk är kostnaden 37 500 kr. Priser exklusive moms och litteraturkostnader. Internatkostnader ingår.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om EFL Ledarskap i organisationer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
EFL, Executive Foundation Lund
Scheelevägen 15b (Box 794 )
220 07 Lund

Med program såsom EFL:s Styrelseprogram, Leading Change, Ledarskap i organisationer och managementprogrammet Leading IMPACT är EFL Executive Education ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma. Leading IMPACT, som startade för första gången hösten 2019 bygger på samma pedagogik...

Läs mer om EFL, Executive Foundation Lund och visa alla utbildningar.

Highlights