Inga recensioner än

Diplomerad fastighetsingenjör/VVS-projektör

SIFU, Rikstäckande
Pris
79 815 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för info se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Pris
79 815 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för info se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Som fastighetsingenjör är du den tekniska specialisten som har huvudansvaret för att optimera fastigheters tekniska system. Det innebär dels ett ansvar för utveckling av drift- och underhåll dels ett tydligt kostnadsansvar. Fastighetsingenjören är vanligtvis även ansvarig för kvalificerade upphandlingar i form av drift och underhåll. Rollen är en ledarroll och innefattar ofta även personalansvar.

Du behöver även ha en god teknisk förståelse för sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion och funktion, myndigheters krav samt förväntningar från hyresgäster och brukare. Du måste kunna hantera och förstå alla tekniska system i fastigheten såsom, el, VA, styr & amp; regler, värme/kyla, ventilation med flera. Vidare förväntas det att du har god kunskap om fastighetens ekonomi. Du måste veta och förstå samband och skillnader mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar. Kort och gott ska du ha kunskap om hur affärer uppstår, utvecklas och bibehålls. Du ska även kunna göra kalkyler, ekonomisk planering samt identifiera och genomföra besparingsåtgärder.

Som Fastighetsingenjör bör du även vara väl insatt i juridiken och ha kännedom om lagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar verksamheten.

Du lär dig

  • dimensionering av luftbehandlingsinstallationer
  • dimensionering av värmeinstallationer
  • dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer
  • grundläggande avtalsrätt kopplat till entreprenadrättsliga frågor
  • teoretisk grunder för vidare praktisk erfarenhet i kyl- och värmepumpteknik.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för info

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Målgrupp

Passar dig som är

  • Fastighetsingenjör
  • Fastighetschef
  • Fastighetsförvaltare

Förkunskaper

Grundläggande praktisk och teoretisk kännedom om fastighetsbranschen, VVS-tekniska grundkunskaper samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå A.

Kursinnehåll

Diplomutbildningen innehåller fem delkurser. Se nedan och klicka dig vidare för att läsa mer om innehåll, kursledare m m för varje delkurs.

Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer
Kursen ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem. Efter utbildningen kommer du att vara redo att själv kunna göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar på ventilationssystem.

Dimensionering av värmeinstallationer
Här får du erforderliga teoretiska grundkunskaper inom området byggnadsuppvärmning. Terminologi, reglerteknik, dimensionering av styrventiler, systemfunktioner. Byggnadens effekt- och energibehov samt hur du skall jobba med uppvärmningssystemen.

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer
Tappvatten, spillvatten, dagvattensystem och energibesparingar går vi igenom på denna kursen. Allt för att du skall kunna dimensionera tappvatten- och avloppsinstallationer i byggnader och mark.

Entreprenadjuridik – grundkurs
En praktiskt inriktad kurs med fokus på grundläggande avtalsrätt kopplat till entreprenadrättsliga frågor. Syftet är att ge dig god förståelse för hur juridiken i samband med ett entreprenadprojekt fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter beställare, entreprenörer och konsulter har innan, under och efter en gemensam entreprenad.
Kursen ges även somonlineutbildning.

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik
Ger dig en bred teoretisk grund för vidare praktisk erfarenhet i kyl- och värmepumpteknik. Personer som arbetar eller skall arbeta med drift, installation, konstruktion eller försäljning av kyl- och värmepumpanläggningar. Kursen är lämplig för personer som avser att söka personcertifikat.

Utbildningsplan
Du väljer själv ort och datum för de kurser som ingår i diplomutbildningen inom en tvåårsperiod. Du kan därmed läsa kurserna i din egen takt och ordning, som det passar dig och din verksamhet. Om önskemål finns hjälper vi dig gärna att skräddarsy ett schema. Efter avslutade kurser blir du diplomerad av SIFU. 

Utbildningspaketet, bestående av fem delkurser, är rabatterat och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kostnad för konferenspaket

Kostnad för lunch och fika tillkommer med 395:- per dag på kurser och konferenser som genomförs fysiskt i lokal.

Kursledare

Våra kursledare är yrkesverksamma inom sina områden och erfarna och uppskattade utbildare. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden. Läs mer om kursledarna under respektive delkurs.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad fastighetsingenjör/VVS-projektör, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
SIFU
Drakegatan 7A
412 50 Göteborg

Kompetensutveckling genom kurser och konferenser är vår mission. SIFU vill bidra till en ökad välfärd i samhället genom att höja kompetensnivån inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, konferenser och online-utbildningar. Varje år utbildar...

Läs mer om SIFU och visa alla utbildningar.

Highlights