SE HIT! 😀 Sista chansen att ansöka till SSE MBA-stipendiet 2024, värt 645 000 kr. Årets ansökan stänger fredag 2024-05-31.

Säkerhetsdatablad

SIFU, i
Längd
2 dagar
Längd
2 dagar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av egenkontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för egenkontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.

Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i egenkontrollen, utgör de också en del av leverantörens varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.

Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera olika lagstiftningar och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.

Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras den så kallade CLP-förordningen. CLP är den centrala europeiska kemikalielagstiftningen som har inverkan på en rad andra lagstiftningar. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs, Klassificering och märkning av kemiska produkter, som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.

Bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har skärpts avsevärt genom flera ändringar under åren. Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts särskilt krav på grundkompetens och vidareutbildning fram. Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.


Innehåll

För att informationen i ett säkerhetsdatablad ska bli rätt i alla delar, är det centralt att produktens klassificering är korrekt. Vi startar därför i reglerna om klassificering och märkning (CLP) som vi förväntar oss att du är insatt i. Vi tar således inte upp det regelverket från grunden, utan tillämpar lagstiftningen på skarpa fall. Efter att ha ”satt” klassificeringen i alla delar, applicerar vi den på märkningsreglerna, första hjälpen och andra avsnitt i säkerhetsdatabladet. Under två dagar går vi igenom:
  • Tillämplig lagstiftning som reglerar kemiska produkter och säkerhetsdatablad.
  • Kraven på säkerhetsdatablad i REACH-förordningen.
  • Vi går igenom samtliga avsnitt i säkerhetsdatabladet.
  • Praktisk tillämpning av kraven i respektive avsnitt.
  • Genomgång av informationskällor för olika avsnitt.
  • Övning på de mest väsentliga avsnitten, utfärdande och granskning.
  • Vi lägger ett stort fokus på övningar där vi granskar och tillämpar information i aktuella säkerhetsdatablad för olika produkter.
  • Diskussion och avslutning.

Medtag egen dator till kursen då du kommer att använda dator i olika övningar.

För mer information se bokningsbekräftelse.

 


Målgrupp

Generellt bör var och en som hanterar kemiska produkter yrkesmässigt, eller som arbetar med olika system för säkerhetsdatablad eller kemiska produkter, ha en grundläggande kunskap om säkerhetsdatablad. Det är en nödvändig utbildning för dig som ansvarar för säkerhetsdatablad oavsett om du är tillverkare, importör, leverantör eller distributör.

Varför välja SIFU?

Gedigen kunskap och erfarenhet

Kvalitet och hög kundnöjdhet

Flexibla utbildningar

Kostnad för konferenspaket

Kostnad för lunch och fika tillkommer med 450 kr exklusive moms per dag på kurser och konferenser som genomförs fysiskt i lokal.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetsdatablad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 8 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
11 okt 2023

Jag är nöjd med kursen som helhet

4/5
Kursdeltagare
11 okt 2023

Jag är nöjd med kursen som helhet

5/5
Kursdeltagare
11 okt 2023

Jättebra.Tack

SIFU
Drakegatan 7A
412 50 Göteborg

Utbildningar, kurser och konferenser som utvecklar din kompetens

Kompetensutveckling genom kurser och konferenser är vår mission. SIFU vill bidra till en ökad välfärd i samhället genom att höja kompetensnivån inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, konferenser och onlineutbildningar. Med många års...

Läs mer om SIFU och visa alla utbildningar.

Highlights