Inga recensioner än

Leanprincipen - behovsstyrd produktion

Gothia Logistics, Distans
Längd
25 timmar
Pris
4 590 SEK exkl. moms
Längd
25 timmar
Pris
4 590 SEK exkl. moms
Från 4 590 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Att skapa värde i takt med kundens efterfrågan

En av de bärande pelarna inom Lean Production är principen om efterfrågestyrt flöde. Allt arbete, alla resurser och allt material som inte direkt används för att skapa värde i takt med kundens efterfrågan, är definierat som slöseri.

Ett fullständigt arbete kring Lean Production inbegriper inte minst funktionerna inköp och logistik. Dessa funktioner måste i grunden förändra organisation och arbetssätt för att stödja förutsättningarna med lämplig fysisk struktur för det interna värdeflödet samt skapa och utveckla värdeflödet i hela den förlängda försörjningskedjan mot kunden.

Utbildningsmål:

Denna kurs ger dig fördjupade insikter i principen med efterfrågestyrt flöde och att skapa värde i takt med kundens efterfrågan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar eller avser att arbeta med verksamhetsutveckling, försäljningsplanering, produktion, distribution, kundservice, inköpsfrågor, lagerstyrning eller som har ett ansvar inom supply chain management.

Förkunskaper:

Det finns inga formella kunskapskrav, men erfarenhet av verksamhetsutveckling, tillverkning, inköpsarbete, försäljningsarbete, distribution och leverantörs- och kundkontakter är att rekommendera.

Kursinnehåll

Del 1

Att leverera mot kundens behov

Materialflöden och informationsflöden i försörjningskedja

Försörjningskedja och osäkerhetsfaktorer

Att hålla leveranstider

Värdeskapande processer

Utveckla värdeflödet

Kundnytta och kundtillfredsställelse

Mäta det viktiga

Flexibel produktion

Del 2

Övergripande planering

Mål för intressenter

Att sätta tydliga mål

Tillverkningssystem

Produktionslayouter och flödesstrukturer

Övergång till flödesvägar

Material- och produktionsstyrning

Flöde eller process

Flöde som princip

Dimensionering av produktionskapacitet

Del 3

Förbrukningsstyrd produktion

Takttid inom Lean Production

Modell för kundfokuserad produktion

Planeringsmiljöns inverkan

Ställtid i produktionen

Fokus på ställtider

Standardiserat arbetssätt

Synkronisering av materialflöden

Del 4

Externlogistik mellan leverantörer och lager

Logistik och godsmottagning

Internlogistik mellan lager och monteringsstationer

Generella regler för ett kanbansystem

Utjämnad tillverkning

Utjämning - Heijunka

Kapacitetsbalansering

Balanseringsförlust

Flaskhalsplanering

Förbättringsarbete vid flaskhals

Just-in-Time-filosofi

Just-in-time i materialflöden

Upplägg

Leanprincipen - behovsstyrd produktion är en Premiumkurs som läses över internet via vår plattform för e-learning Instant Education.

Cirka 25 timmar aktiv studietid, beroende på förkunskaper. Varje studerande har tillgång till sin kurs i 6 månader. I kursen ingår även personlig handledning i obegränsad omfattning via e-mail och/eller telefon. 

Investering

Fakturapris:

4590 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

4440 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Leanprincipen - behovsstyrd produktion, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Gothia Logistics

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på internet och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992. Våra webbkurser har två...

Läs mer om Gothia Logistics och visa alla utbildningar.

Highlights