Visa utbildning.se som: Mobil

Vi levererar kunskap och stöd till processer och verksamheter

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på distans och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992.

Våra webbkurser har två olika format; Premiumkurserna är mer omfattande utbildningar med handledning och skriftliga prov samt Modulkurser som är kortare, har ett enklare slutprov och ger en mer översiktlig kunskap. Vi hjälper gärna till med era val och gör en distansdemonstration av en kurs som är av intresse.

Vi kundanpassar er utbildning

Vi skapar även kundanpassade utbildningar efter dina önskemål. Vår breda bas av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag.

Visa alla utbildningar med Gothia Logistics

Utbildningar

Öppen utbildning
Ledarskap Längd Pris Ort Snittbetyg
Du och gruppen 2 dagar 7 990 SEK Norrköping
Utvecklande ledarskap - förändringsledning 2 dagar 7 990 SEK Norrköping
Ny som chef
Ny som chef 2 dagar 7 990 SEK Norrköping
Företagsanpassad utbildning
Arbetsmiljö
Ergonomi
Arbetsmiljö, risker och ergonomi 5 timmar Rikstäckande
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi - översikt 5 timmar Rikstäckande
Försäljning
Försäljningens logistik 20 timmar Rikstäckande
Kundservice och kommunikation 15 timmar Rikstäckande
Marknadsplanering för tillverkande företag 30 timmar Rikstäckande
Hälsa
Livsmedel
Egenkontroll för säker hantering av livsmedel 4 timmar Rikstäckande
God HygienPraxis inom livsmedelshantering 4 timmar Rikstäckande
Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal 3 timmar Rikstäckande
Krav på verksamhet med livsmedelshantering 5 timmar Rikstäckande
Skydd av livsmedel mot skadegörelse 6 timmar Rikstäckande
Inköp
Försörjning av produktionssystem 25 timmar Rikstäckande
Grundläggande inköpsteknik 15 timmar Rikstäckande
Inköp och leverantörsplanering 15 timmar Rikstäckande
5,0 (2)
International Purchasing 30 timmar Rikstäckande
International Purchasing - overview 4 timmar Rikstäckande
Materialförsörjning - leverantörsutveckling 10 timmar Rikstäckande
Materialförsörjning - översikt 5 timmar Rikstäckande
Operativt inköp 20 timmar Rikstäckande
Praktiskt inköpsarbete 20 timmar Rikstäckande
Strategiskt inköp 20 timmar Rikstäckande
4,0 (2)
Supplier Planning and Delivery Monitoring 6 timmar Rikstäckande
Ledarskap
Arbetsledarskap - medarbetarsamtal 5 timmar Rikstäckande
Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling 5 timmar Rikstäckande
Du och gruppen 2 dagar Rikstäckande
Motivation och delaktighet 5 timmar Rikstäckande
Utvecklande ledarskap - förändringsledning 2 dagar Rikstäckande
Ny som chef
Arbetsledarskap - personalledning 6 timmar Rikstäckande
Arbetsledarskap - regelverk 6 timmar Rikstäckande
Ny som chef 2 dagar Rikstäckande
Produktionsledning
5S - Ordning och reda 5 timmar Rikstäckande
4,7 (3)
Grundläggande Lean Production 25 timmar Rikstäckande
4,3 (3)
Grundläggande ledarskap i företag 20 timmar Rikstäckande
4,7 (3)
Kvalitet - ständig förbättring 25 timmar Rikstäckande
Kvalitetsarbete - översikt 5 timmar Rikstäckande
Lean för tjänster och service 30 timmar Rikstäckande
Lean Production - översikt 5 timmar Rikstäckande
Leanprincipen - kvalitet i varje led 20 timmar Rikstäckande
Ledarskap för flödeseffektivitet 30 timmar Rikstäckande
Ledarskap och arbetsorganisation 20 timmar Rikstäckande
Logistik
Distribution och transport 20 timmar Rikstäckande
4,5 (2)
GMP vid tillverkning av förpackningar 4 timmar Rikstäckande
Godshantering och administration 25 timmar Rikstäckande
5,0 (1)
Good Distribution Practice 4 timmar Rikstäckande
Good Distribution Practice för lagerpersonal 6 timmar Rikstäckande
Grundläggande lager och distribution 15 timmar Rikstäckande
4,0 (2)
Grundläggande logistik 20 timmar Rikstäckande
Grundläggande produktionsekonomi och logistik 15 timmar Rikstäckande
4,3 (3)
Grundläggande Supply Chain Management 30 timmar Rikstäckande
Introduktion sjötransporter och spedition 10 timmar Rikstäckande
Introduktion till transporträtt 5 timmar Rikstäckande
Inventory Management 25 timmar Rikstäckande
Kalkylering inför beslut 25 timmar Rikstäckande
Kundfokuserad försörjning 6 timmar Rikstäckande
Livsmedelssäkerhet inom distribution 10 timmar Rikstäckande
Logistics and Supply Chain 30 timmar Rikstäckande
Logistik - översikt 5 timmar Rikstäckande
Logistik och godsmottagning 20 timmar Rikstäckande
Managed Packaging for Supply Chain 20 timmar 3 890 SEK Distans
Master Planning in Production 25 timmar Rikstäckande
Materialförsörjning till behovsstyrd förbrukningsplats 25 timmar 4 590 SEK Distans
Packaging for Distribution and Shipping 20 timmar Rikstäckande
Packaging for Transportation in Supply Chains 8 timmar Rikstäckande
Packaging Logistics 4 timmar Rikstäckande
Planering och prognosarbete 10 timmar Rikstäckande
Produktionens logistik 25 timmar Rikstäckande
Produktionsekonomi 25 timmar Rikstäckande
Produktionsplanering 25 timmar Rikstäckande
Produktionsplanering i företag 6 timmar Rikstäckande
Reklamationshantering av transporter 15 timmar Rikstäckande
Sjötransport och handel 15 timmar Rikstäckande
Supply Chain Management - Översikt 6 timmar Rikstäckande
Säkra livsmedelstransporter 4 timmar Rikstäckande
Transport och spedition 30 timmar Rikstäckande
4,3 (4)
Transporter av kylda och frysta livsmedel 7 timmar 700 SEK Distans
Transporter och fraktberäkningar 15 timmar Rikstäckande
Transportteknik för lastning och säkring 15 timmar Rikstäckande
Lager
Lagerhantering av livsmedel för samdistribution 5 timmar Rikstäckande
Lagerhållning i försörjningskedjan 6 timmar Rikstäckande
Lagerstyrning 30 timmar Rikstäckande
4,5 (2)
Lagerstyrning - översikt 5 timmar Rikstäckande
Leveransservice från lager 5 timmar Rikstäckande
Materialflöden och lager 20 timmar Rikstäckande
Organisation / verksamhet
Verksamhetsutveckling
Detaljplanering av tillverkning 6 timmar Rikstäckande
Leanprincipen - behovsstyrd produktion 25 timmar Rikstäckande
Processorienterat arbetssätt 6 timmar Rikstäckande
Teknik
Industri
Driftsuppföljning och problemanalys 15 timmar Rikstäckande
Grundläggande TPM 15 timmar Rikstäckande
4,5 (6)
Operatörsunderhåll 15 timmar Rikstäckande
4,3 (3)
Produktionsteknik 1 - Allmänt 25 timmar Rikstäckande
Produktionsteknik 2 - Kvalitet 15 timmar Rikstäckande
Produktionsteknik i företag 5 timmar Rikstäckande
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
Ergonomi
Arbetsmiljö, risker och ergonomi 5 timmar 650 SEK Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi - översikt 5 timmar 650 SEK Distans
Hälsa
Livsmedel
Egenkontroll för säker hantering av livsmedel 4 timmar 750 SEK Distans
God HygienPraxis inom livsmedelshantering 4 timmar 750 SEK Distans
Grundläggande livsmedelssäkerhet för lagerpersonal 3 timmar 650 SEK Distans
Krav på verksamhet med livsmedelshantering 5 timmar 750 SEK Distans
Skydd av livsmedel mot skadegörelse 6 timmar 750 SEK Distans
Inköp
Försörjning av produktionssystem 25 timmar 4 590 SEK Distans
Grundläggande inköpsteknik 15 timmar 3 050 SEK Distans
Inköp och leverantörsplanering 15 timmar 3 050 SEK Distans
4,0 (3)
International Purchasing 30 timmar 5 300 SEK Distans
International Purchasing - overview 4 timmar 650 SEK Distans
Materialförsörjning - leverantörsutveckling 10 timmar 2 350 SEK Distans
Materialförsörjning - översikt 5 timmar 650 SEK Distans
Operativt inköp 20 timmar 3 890 SEK Distans
4,1 (7)
Praktiskt inköpsarbete 20 timmar 3 890 SEK Distans
Strategiskt inköp 20 timmar 3 890 SEK Distans
4,5 (2)
Supplier Planning and Delivery Monitoring 6 timmar 650 SEK Distans
Ledarskap
Arbetsledarskap - medarbetarsamtal 5 timmar 1 550 SEK Distans
Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling 5 timmar 650 SEK Distans
Motivation och delaktighet 5 timmar 650 SEK Distans
Ny som chef
Arbetsledarskap - personalledning 6 timmar 650 SEK Distans
Arbetsledarskap - regelverk 6 timmar 650 SEK Distans
Produktionsledning
5S - Ordning och reda 5 timmar 1 550 SEK Distans
4,3 (3)
Grundläggande Lean Production 25 timmar 4 590 SEK Distans
5,0 (2)
Grundläggande ledarskap i företag 20 timmar 3 890 SEK Distans
4,3 (4)
Kvalitet - ständig förbättring 25 timmar 4 590 SEK Distans
Kvalitetsarbete - översikt 5 timmar 650 SEK Distans
Lean för tjänster och service 30 timmar 5 300 SEK Distans
Lean Production - översikt 5 timmar 650 SEK Distans
Leanprincipen - kvalitet i varje led 20 timmar 3 890 SEK Distans
Ledarskap för flödeseffektivitet 30 timmar 5 300 SEK Distans
Ledarskap och arbetsorganisation 20 timmar 3 890 SEK Distans
Logistik
Distribution och transport 20 timmar 3 890 SEK Distans
5,0 (2)
GMP vid tillverkning av förpackningar 4 timmar 750 SEK Distans
Godshantering och administration 25 timmar 4 590 SEK Distans
4,0 (2)
Good Distribution Practice 4 timmar 750 SEK Distans
Good Distribution Practice för lagerpersonal 6 timmar 750 SEK Distans
Grundläggande lager och distribution 15 timmar 3 050 SEK Distans
5,0 (3)
Grundläggande logistik 20 timmar 3 890 SEK Distans
Grundläggande produktionsekonomi och logistik 15 timmar 3 050 SEK Distans
4,5 (2)
Grundläggande Supply Chain Management 30 timmar 5 300 SEK Distans
4,8 (8)
Introduktion sjötransporter och spedition 10 timmar 2 350 SEK Distans
Introduktion till transporträtt 5 timmar 1 550 SEK Distans
Inventory Management 25 timmar 4 590 SEK Distans
Kalkylering inför beslut 25 timmar 4 590 SEK Distans
Kundfokuserad försörjning 6 timmar 650 SEK Distans
Livsmedelssäkerhet inom distribution 10 timmar 2 350 SEK Distans
Logistics and Supply Chain 30 timmar 5 300 SEK Distans
Logistik - översikt 5 timmar 650 SEK Distans
Logistik och godsmottagning 20 timmar 3 890 SEK Distans
Master Planning in Production 25 timmar 4 590 SEK Distans
Packaging for Distribution and Shipping 20 timmar 3 890 SEK Distans
Packaging for Transportation in Supply Chains 8 timmar 750 SEK Distans
Planering och prognosarbete 10 timmar 2 350 SEK Distans
Produktionens logistik 25 timmar 4 590 SEK Distans
Produktionsekonomi 25 timmar 4 590 SEK Distans
Produktionsplanering 25 timmar 4 590 SEK Distans
4,5 (4)
Produktionsplanering i företag 6 timmar 650 SEK Distans
Reklamationshantering av transporter 15 timmar 3 050 SEK Distans
Sjötransport och handel 15 timmar 3 050 SEK Distans
Supply Chain Management - Översikt 6 timmar 650 SEK Distans
Säkra livsmedelstransporter 4 timmar 650 SEK Distans
Transport och spedition 30 timmar 5 300 SEK Distans
4,7 (3)
Transporter och fraktberäkningar 15 timmar 3 050 SEK Distans
Transportteknik för lastning och säkring 15 timmar 3 050 SEK Distans
Lager
Lagerhantering av livsmedel för samdistribution 5 timmar 650 SEK Distans
Lagerhållning i försörjningskedjan 6 timmar 650 SEK Distans
Lagerstyrning 30 timmar 5 300 SEK Distans
4,3 (3)
Lagerstyrning - översikt 5 timmar 650 SEK Distans
Leveransservice från lager 5 timmar 650 SEK Distans
Materialflöden och lager 20 timmar 3 890 SEK Distans
Organisation / verksamhet
Verksamhetsutveckling
Detaljplanering av tillverkning 6 timmar 650 SEK Distans
Leanprincipen - behovsstyrd produktion 25 timmar 4 590 SEK Distans
Processorienterat arbetssätt 6 timmar 650 SEK Distans
Teknik
Industri
Driftsuppföljning och problemanalys 15 timmar 3 050 SEK Distans
Grundläggande TPM 15 timmar 3 050 SEK Distans
4,3 (6)
Operatörsunderhåll 15 timmar 3 050 SEK Distans
5,0 (5)
Produktionsteknik 1 - Allmänt 25 timmar 4 590 SEK Distans
Produktionsteknik 2 - Kvalitet 15 timmar 3 050 SEK Distans
Produktionsteknik i företag 5 timmar 650 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Gothia Logistics och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Gothia Logistics


 Visa telefonnummer

Recensioner

Elisabeth Behm
(5)
Det blev lite hackigt beroende på att arbetsbelastningen varierade.
Maria Roupe
(4)
Mycket nya beräkningar för mig.
Ann Lindvall
(4)
4 av 5
Intresseanmälan

För att få mer information från Gothia Logistics, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 95 recensioner.