Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsledarskap - personalledning

Gothia Logistics
Kort om utbildningen
6 timmar
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Att skapa resultat genom andra

Ledarskap handlar om att leda personal, att få dem att prestera sitt bästa, att utveckla verksamheten och att skapa resultat. Ledarskapet måste också anpassas till de behov organisationen eller företaget har i varje situation.

Under åren har olika synsätt och teorier för företagsorganisation kommit fram. En del har visat sig hållbara och tillämpas idag, andra har prövats och övergivits. Både ur organisationens och ur de anställdas synvinkel är det därför viktigt att man har ledare som kan fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Utbildningsmål:

Kursen ger dig insikter i faktorer som påverkar individens arbetsmotivation i ett samspel med arbetsmiljön. Ledarskap handlar mycket om att nå resultat genom förtroendefulla relationer.

Målgrupp

Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Kursinnehåll

Personalledning
Någon form av administration krävs för att samordna resurserna i en organisation för sin uppgift.

Klassisk organisationslära
Läran bygger på sekelskiftets industriella situation och förhållanden inom arbetslivet.

Integrerad organisationslära
Grunden för all företagsorganisation idag kommer från de erfarenheter som gjordes för åtskilliga år sedan.

Övriga synsätt och teorier för företagsorganisation
Under åren har olika synsätt och teorier för företagsorganisation kommit fram.

Motivation och arbetstrivsel
Faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för arbetstrivseln.

Ledarskap som påverkansprocess
Ledarskap handlar om att få saker och ting uträttade genom andra.

Det anpassade ledarskapet
Ett företag eller organisation har olika krav på ledarskapet i olika stadier av sin utveckling och livscykel.

En ledarskapssyn
En ledarskapssyn handlar om kombinationen av personal- och resultatinriktat ledarskap.

Chef eller ledare
Chef är en formell benämning medan ledarskapet är något man vinner, tillerkänns och gör sig förtjänt av.

Att bli ledare
En första faktorer som kan kopplas samman med chefs- och ledarskap är makt.

Att fatta beslut
Att verkligen kunna fatta beslut är en mycket viktig egenskap för en ledare men också för en organisation.

Att skapa relationer mellan människor
Ledarskap handlar om att nå resultat genom och med hjälp av andra människor.

Att hantera konflikter
En förutsättning för att ta itu med konflikter är egen trygghet och säkerhet.

Formell och informell organisation
Ett organisationsschema visar i princip företagets formella organisation och arbetsfördelningen.

Upplägg

Arbetsledarskap - personalledning är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education.

Studier
Detta är en Modulkurs som innehåller instuderingsfrågor och ett slutprov med flervalsalternativ rättad av utbildningssystemet. Alla frågor måste vara rätt besvarade för att få Godkänt resultat. Den studerande har tre försök för att lyckas. Efter Godkänt resultat kan ett personligt kursintyg direkt skrivas ut för kursen.

Investering

Pris:

650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsledarskap - personalledning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Gothia Logistics

Gothia Logistics

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på distans och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992. Våra webbkurser har två...


Läs mer om Gothia Logistics och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Arbetsledarskap - personalledning!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 19 recensioner.
Alla recensioner för arrangören