Inga recensioner än

Företagsekonomi - översikt

Gothia Logistics, Distans
Längd
5 timmar
Pris
650 SEK exkl. moms
Längd
5 timmar
Pris
650 SEK exkl. moms
Från 650 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Att använda företagets resurser för att möta kundens behov

Företagsekonomi handlar om hur ett företagets resurser används för att företaget ska fungera. Det är viktigt att resurserna användning följs upp så att de ger bäst värde för kunderna och företagets intressenter.

Utbildningsmål:

Syftet med kursen är att ge insikt i användningen av företagsekonomi i ett företag för att tillfredsställa kundernas behov.

Målgrupp

Grundkurs, du behöver inga förkunskaper.

Kursinnehåll

Vad är företagsekonomi?
Företagsekonomi utgör ett sätt att beskriva och förklara produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster.

Grundläggande ekonomiska begrepp
För att förstå hur man utnyttjar företagets resurser på bästa möjliga sätt måste vi lära oss att använda ett antal ekonomiska begrepp.

Resultat och lönsamhet
Hur man mäter lönsamhet.

Kapitalanvändning
Det är väldigt olika hur mycket kapital ett företag behöver och på vilket sätt kapitalet används.

Räntabilitet - DuPont-modellen
En modell för att analysera var det finns störst potential för förbättringar inom ett företag.

Interaktiv Du Pont-modell
Interaktiv Du Pont-modell för att beräkna lönsamhet.

Rörliga och fasta kostnader
Kostnaderna i ett företag kan delas in i rörliga och fasta kostnader.

Direkta och indirekta kostnader
Kostnadsbegrepp vid produktkalkylering.

Särkostnader och samkostnader
Orsakssammanhanget mellan handling och kostnader.

Kapital bundet i lager
En grundläggande utgångspunkt för materialstyrning är att kapitalbindningen ska hållas på en låg nivå.

Lageromsättningshastighet
Lageromsättningshastighet är ett mått på hur snabbt lagret förnyas.

Upplägg

Företagsekonomi - översikt är en modulkurs som läses på distans över internet via vår e-learningsplatform Instant education.

Studier
Detta är en Modulkurs som innehåller instuderingsfrågor och ett slutprov med flervalsalternativ rättad av utbildningssystemet. Alla frågor måste vara rätt besvarade för att få Godkänt resultat. Den studerande har tre försök för att lyckas. Efter Godkänt resultat kan ett personligt kursintyg direkt skrivas ut för kursen.

Investering

Fakturapris: 650 kronor / studerande.

Pris exkl. moms.
För större utbildningsprojekt; begär offert.

E-handelspris:

500 kronor / studerande

Priset är exkl. moms

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Företagsekonomi - översikt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Gothia Logistics

Gothia Logistics arbetar med organisationsutveckling både på internet och genom möten. Vi är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov och har utbildat företag och privatpersoner över hela världen sedan 1992. Våra webbkurser har två...

Läs mer om Gothia Logistics och visa alla utbildningar.

Highlights