Inga recensioner än

HD del 2 - Finansiering

Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 år
Pris
69 000 DKK Momsfri
Nästa kurstillfälle
februari 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

 HD del 2 - Finansiering

Stärk din karriär med en Företagsekonomisk dimplomutbildning i Finansiering på CBS

Vill du bygga upp en analytisk och teoretisk grund som du kan använda dig av i ditt arbete med ekonomiska frågor? Då är denna utbildning relevant för dig! Utbildningen läses vanligtvis av anställda eller chefer i finanssektorn, t.ex. bank, inteckning, försäkring, pension eller andra som gör ekonomiska dispositioner och beslut.

Vilka kompetenser får jag av den här utbildningen?

En företagsekonomisk diplomutbildning i finansiering ger dig inblick i ekonomisk analys på hög teoretisk och praktisk nivå. Utbildningen är förankrad i ekonomisk kunskap och forskning, och skapad i samarbete med väl respekterade forskare och utövare. Tack vare detta bygger utbildningen på och anpassas kontinuerligt efter utvecklingen inom finansiell teori och tillför nya forskningsresultat inom det finansiella området, samtidigt som undervisningspedagogiken prioriteras högt.

Här skaffar du dig bland annat färdigheter i att arbeta med finansiella frågor, företagens kapitalstruktur, fusioner och förvärv, aktier och obligationer, portföljteori samt riskanalys. Du kommer också att bekanta dig med den lagstiftningsmässiga begreppsapparaten som styr och reglerar finansiella verksamheter.

Finansiering på CBS

Mot slutet av utbildningen kommer du att kunna:

 • Analysera specifika ekonomiska problem som lönsamhetsanalyser under osäkerhet och skatt, bolagets kapitalstruktur, utdelningspolicy, fusioner och förvärv
 • Identifiera risker som kan uppstå när du använder derivatprodukter
 • Kunna utföra statistiska analyser av marknadsdata på både mikro- och makronivå
 • Navigera dig runt i regelverket som styr finansiella företag och verksamheter

Hur gynnar utbildningen ditt företag?

 • En CBS HD-utbildning ger ditt företag möjligheter att tillvarata dina nya kompetenser, inte endast efter examen utan även kontinuerligt under utbildningens gång
 • Utbildningen är praktisk lagd på många sätt, och du kan inkludera ditt eget företag som ett case i undervisningen
 • Du får tid till att fördjupa dig i frågeställningar som det inte alltid finns tid till att gå igenom på arbetstid
 • Ditt företag kan löpande ge dig större ansvar allteftersom du skaffar dig nya färdigheter

Utbildningens flexibilitet

HD del 2 - Finansering kan antingen läsas som en del av en komplett utbildning eller som enstaka kurs. Om du väljer att studera HD del 2 - Finansiering som en del av en kurs kommer du att följa ett utbildningsupplägg som tar två år på deltid.

Väljer du att läsa utbildningen som en enstaka kurs kan du välja att läsa exakt de ämnen som uppfyller dina egna behov. Genom att välja att läsa enstaka kurser kan du lättare anpassa din studietid så att det passar dig och din levnadssituation. 

Detta säger tidigare studenter om HD del 2 - Finansiering

"HD-utbildningen i finansiering är relevant för mig som entreprenör, eftersom ekonomi är en naturlig del av att driva ett företag. Vetskapen om att jag har en sådan bra och solid utbildning i ryggen har dessutom gjort att jag vågat ta mer chanser i arbetslivet."

Anders Laustsen - chef, IT-företaget Famly

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

februari 2024

 • Öppen utbildning
 • Köpenhamn

Video

Jobb & karriär

Utbildningen ger dig goda karriärmöjligheter

Utbildningen ger dig bra karriärmöjligheter, till exempel i den finansiella sektorn eller på ett företags finansavdelning. Nya finansiella produkter och metoder för att analysera dem utvecklas ständigt. Samtidigt blir praktiska ekonomiska frågor mer och mer komplexa. HD del 2 i Finansiering sätter dig i spetsen för denna utveckling och ger dig verktygen att hantera de utmaningar som den medför.

CBS - Kvalitet och utveckling

CBS har en välrenommerad image i näringslivet, eftersom de har tillhandahållit utmanande och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet sedan mer än 90 år tillbaka. CBS mål är inte bara att förse dig med de färdigheter du behöver idag. HD måste också ligga i framkant i förhållande till morgondagens kompetensbehov. Därför utvecklar de kontinuerligt HD-utbildningens innehåll och pedagogik för att se till att undervisningen fortsätter att leverera rätt professionell kompetens.

Investering

Pris per termin: 17 250 DKK - totalt för samtliga fyra terminer: 69 000 DKK.

I priset ingår följande:

 • Undervisning
 • Vägledning
 • Examineringsförsök

Utöver detta tillkommer kostnader för kurslitteratur.

CBS - Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Företagsekonomi, förvaltning, språk, kommunikation och kultur

Copenhagen Business School (CBS) är ett internationellt universitet som forskar och undervisar inom företagsekonomi och affärshumaniora. Vi är en av Europas största handelshögskolor och samarbetar med universitet och företag såväl nationellt som internationellt. CBS har Danmarks största utbud av vidareutbildning...

Läs mer om CBS - Copenhagen Business School och visa alla utbildningar.

Highlights