Inga recensioner än

Finansiell Riskhantering

Längd
2 dagar
Pris
16 500 - 25 000 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
16 500 - 25 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Syftet med programmet är att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att förstå de finansiella företagens riskhantering och olika riskramverk som styr deras verksamheter. Syftet är vidare att skapa förståelse och ge deltagarna verktyg för att kunna tillämpa ramverken på en övergripande nivå i sina egna verksamheter. Bredden i programmet belyser den komplexitet som karaktäriserar området, och ger en strategisk och operativ kunskap om hur ramverk, lagar och tillämpningar påverkar olika organisationer, och hur man bäst kan arbeta med att identifiera och olika typer av risker, samt hur dessa ska rapporteras in till myndigheterna genom t.ex. en Intern Kredit och Likviditets Utvärdering (IKLU). Programmet startar med ett kortare live onlinemoment och avslutas med två dagar i sal i Stockholm.

Pris:

27 000 SEK (exklusive mom)

Målgrupp

Viktiga målgrupper är i huvudsak risk managers, och personer som arbetar i linjeroller och i centrala riskfunktioner, compliance officers, och andra roller som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med regelverken. Erfarenhet från bank och finans är positivt, men kursen kan genomföras utan förkunskaper.

Kursinnehåll

  • Begreppet finansiell risk och beräkningsmetoder
  • Statistik och portföljrisk
  • Marknadsrisk, kreditrisk, motpartsrisk
  • Likviditetsrisk
  • Operativ risk – definitioner, mätning och hantering.
  • Value at risk

mm

Tid & plats

Stockholm och Online, 2 dagar 2022

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Finansiell Riskhantering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights