IR certifierad grundutbildning

DI Akademi, i Stockholm
Längd
2 dagar
Pris
21 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
21 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 21 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom IR. Vi går bland annat igenom de relevanta regelverken, tillsynsmyndigheternas funktion, hur kapitalmarknaden fungerar, informationsplikten samt företags- och aktievärdering. Du får även metoder och verktyg för att möta investerares förväntningar och nå dina mål med IR.

IR-arbete handlar om att skapa en förtroendefull relation till investerare och så goda förutsättningar som möjligt för en rättvisande värdering av bolaget. Om du ska arbeta med IR behöver du ha kunskaper om kapitalmarknaden, värdepappersrätt, finansiering och kommunikation, vare sig du är kommunikatör, ekonom eller ledande befattningshavare i bolaget. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom Investor Relations.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

2 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom IR eller har viss erfarenhet som IR-ansvarig. Den är också idealisk för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som saknar börserfarenhet och som ska arbeta i noterade bolag eller bolag på väg mot börsen.

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • IR-funktionens roll - hur du kan sätta mål och strategier för värdeskapande investerarrelationer.
 • De centrala regelverken på värdepappersmarknaden: Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar), Marknadsmissbruksförordningen, Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Lag om värdepappersmarknad
 • Informationsplikten för noterade bolag
 • Regelverken för redovisning, med fokus på International Financial Reporting Standards (IFRS) och vad du som IR-person måste veta om det
 • Värderingsmodeller – de vanligaste sätten att värdera bolag och aktier
 • Finansiell rapportering – delårsrapporter, årsredovisningar och övriga informationsbärare
 • Hållbarhetsrapportering – lagkraven och investerares förväntningar på bolagens rapportering
 • Bolagsstyrning – grunder och best practice för bolagsstyrningsrapporter

Upplägg

PROGRAM:

DAG 1
09.00 Introduktion

Kursledarna hälsar välkomna. Kursdeltagarna presenterar sig. Syftet med kursen, upplägg, praktiska upplysningar

09.15 Överblick och orientering

 • Vad är IR och varför är det viktigt för noterade bolag?
 • Definition, drivkrafter och nödvändig kompetens inom finans, värdepappersrätt och kommunikation
 • Vilken roll spelar kapitalmarknaden i samhällsekonomin? Funktion, struktur, storlek
 • Värdet av välfungerande finansiella marknader för kapitalbildningen. Regleringar sedda mot denna bakgrund

10.00 Kaffe

10.15 Aktiemarknaden och aktörerna

 • Överblick över kapitalmarknaden: Emittenter, investerare, handelsplatser och intermediärer
 • Roller och funktioner
 • Primär- och sekundärmarknad
 • De vanligaste aktiemarknadstransaktionerna ur emittentsynpunkt och vad de innebär för IR

11.00 IR-funktionen

 • Mål och strategier för IR
 • Konceptet de fyra ”F:en” – förståelse, förväntningar, förmåga och förtroende. Investment Branding och Investment Case. ”Sensemaking”
 • Verktyg för IR arbetet, med fokus på årsredovisningar, delårsrapporter och webb

11.45 Lunch

12.45 Praktikfall 1: Högprofilerad IR-utmaning

 • Gemensam diskussion av aktuella IR-utmaningar hämtade ur börsbolags verklighet
 • Förslag till lösningar med stöd av lärdomar från föregående pass och tidigare erfarenheter

13.45 Redovisning

 • Regelverken för redovisning, framförallt International Financial Reporting Standards (IFRS). Vad syftar IFRS till? Vad kan utläsas ur redovisningsinformation?
 • Vilka är användarna av redovisningar?
 • Drivkrafterna bakom regelutvecklingen. Bakomliggande motiv och grunder
 • Vikten av att förstå redovisningsprinciper och betydelsen av ledningens bedömningar. Vad måste du veta om IFRS som talesperson?
 • Lansering av nya standarder som träder i kraft inom kort

14.45 Kaffe

15.00 Företags- och aktievärdering

 • Grunderna
 • Värderingsmodeller och tillämpningar
 • Diskonteringsmekanismen
 • Hur bestäms investerarnas avkastningskrav (bolagets kapitalkostnad) och vilka är komponenterna?
 • Betavärden, riskfri ränta och riskpremier, resultatprognoser och antaganden
 • Finansiella nyckeltal och tolkningen av de

16.15-17.00 Avslut och sammanfattning av dagen

 • Frågestund
 • Diskussion
 • Avrundning

DAG 2
09.00 De centrala regelverken

 • Överblick över de viktigaste regelverken och deras funktion, framförallt Regelverk för emittenter för Nasdaq Stockholm (samt motsvarigheten för handelsplattformar). Marknadsmissbruksförordningen, Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen. Vilka bestämmelser är av störst betydelse för bolagens IR-aktiviteter och deras talespersoner?
 • Lagstiftarna, tillsynsmyndigheterna, lagstiftningsprocesserna

10.00 Kaffe

10.15 De noterade bolagens informationsplikt

 • Hur och när ska ett noterat bolag informera aktiemarknaden?
 • Vad är insiderinformation?
 • Vad anger Marknadsmissbruksförordningen om offentliggörande?
 • Får ett uppskjutande göras av insiderinformation och i så fall hur går det till?

12.00 Lunch

13.00 Praktikfall 2: Insiderlagstiftningen
Gemensam genomgång av ett uppmärksammat fall det senaste året. Hur agerade bolaget/insidern, hur tillämpades regelverket av tillsynsmyndigheten, vilka skäl anfördes för sanktionen (vitet) och vilka slutsatser kan dras?

13.20 Bolagsstyrning och rapportering

 • Bolagsorganen och deras respektive roller och ansvar
 • Regelverken (framför allt Aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning) Bakgrund, syfte, innehåll
 • Externa och interna styrdokument, kraven på publika bolag
 • Bolagsstyrningsrapporten och rapporten om intern styrning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen
 • Vilken funktion har rapporterna? Vad kan utläsas ur de? Hur skriver man en bolagsstyrningsrapport som uppfyller lagens och kodens krav?

14.20 Kaffe

14.30 Hållbarhet 

 • Hållbarhetsbegreppet – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
 • Vilka bolag ska upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport och vad ska stå i den?
 • Vilka förväntningar har investerare på hållbarhetsrapportering? Hur kan hållbarhetsrapportering användas för att skapa förtroende och konkurrenskraft på kapitalmarknaden?

15.30 Praktikfall 3: Hållbarhetsrapportering

16.00-16.15 Avslutning

 • Frågestund. Lärdomar, slutsatser och utvärdering
 • Information om certifieringen

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att ge dig insikter och kunskaper så att du kan uppfylla regulatoriska krav, fungera som förtroendegivande talesperson för ditt bolag och förstå kapitalmarknadens förväntningar och agerande.

Kursledare

Hans Borneroth
Hans Borneroth är senior adviser på Kanton Finansiella Rådgivning AB. Han har har mer än 20 års erfarenhet från kapitalmarknaderna och rådgivning. Hans har arbetat som analytiker, konsult, utredare och lärare på bland annat Aros Securities, Deloitte och Aktiespararnas företagsutbildning med inriktning finansiell ekonomi.

Examen, diplom m.m.

CERTIFIERING
Utbildningen avslutas med en webbaserad tentamen. De deltagare som klarar denna erhåller en certifiering från Di Akademi.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om IR certifierad grundutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 75 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
06 feb 2024

Kunniga föreläsare med praktisk erfarenhet som bjöd in till
diskussion.

4/5
Kursdeltagare
06 feb 2024

Kursledaren var mycket bra och mycket pedagogisk.

4/5
Kursdeltagare
06 feb 2024

Bra och väldigt matnyttig och många bra diskussioner.

Highlights