Diplomerad A-terapeut, ATU, Alkohol- och drogterapeut

Bergströms Kunskapsföretag AB, i Malmö (+3 orter)
Längd
3 år
Pris
88 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 september, 2023 (+4 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök nu!
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 år
Pris
88 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 september, 2023 (+4 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök nu!
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad Alkohol- och drogterapeut

A-terapeuter kan mer än alkohol och droger – de har multivariata kunskaper som få andra har oavsett yrke!

En hos Bergströms utbildad A-terapeut kan arbeta som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut, AD-terapeut, socialpedagog el likn. I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden av alkohol, droger, tabletter, spel, kriminalitet inkl ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m. Utbildningen uppskattas som fortbildning av personer med andra grundyrken inom vård och behandling. För andra är A-terapeututbildningen ett grundyrke.

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor, civilsamhället – ja på alla ställen behövs A-terapeuter!

Bli professionell inom ditt yrke!

Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter!

Det borde vara självklart att det vid varje vårdcentral fanns en eller flera A-terapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Glädjande är att efterfrågan på A-terapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig. De kan ta emot anonymt och ofta utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med vanligt förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

En professionell A-terapeut från Bergströms har multivariata kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilder, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar de ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk och även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

22 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Göteborg
 • Sök nu!

22 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Sök nu!

22 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Sök nu!

22 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Distans
 • Ansök nu!

Varför välja Bergströms Kunskapsföretag AB?

Eftertraktad utbildning

Kombinera arbete med studier

Auktoriserat utbildningsföretag

Ansökan och behörighet

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Idag finns inga formella krav på tidigare utbildning. Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité motsvarande minst 90 högskolepoäng.

Den som redan har en högskoleutbildning i näraliggande områden som exempelvis socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon har oftast lättare att ta till sig utbildningen.

Kursuppläggning

Utbildningen är på deltid och baseras huvudsakligen på kursbrev via mail. Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna. Den som praktiserar kan kombinera studier och praktik till heltidsstudier. Tio kursbrev per år motsvarande tre veckors studier per kursbrev. Utöver kursbreven samlas eleverna terminsvis till några dagars seminarier vid sex tillfällen samt för tolv gruppdagar (ett per kvartal på lördagar). Normalt klockan 9-17.

Kursbrev med litteraturanvisningar, Bergströms PM och arbetsuppgifter kommuniceras mellan eleven och läraren på mail. Lärarna kan även kontaktas per telefon. Varje elev har tillgång till en personlig mentor.

Studietakt

Deltid på fritid eller arbetstid. Cirka 8-20 timmar per vecka under tio månader per år. Det är en krävande utbildning som också ger eleven mycket kunskap och insikter! 

Tider - Börja när du vill

 • När vi fått ett av dig undertecknat avtal så får du det första kursbrevet och kan börja dina studier.
 • Därefter är du välkommen till startseminariet, två dagar i Malmö, Göteborg eller Stockholm

Kursinnehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
 • RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Matchningens fördelar och dilemma
 • Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
 • Hälsolära
 • Vetenskapsteori och förberedande forskningsmetodik
 • Fördjupad beroendelära
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
 • Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Återfallsprevention och -behandlingstekniker
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i SRS-behandling
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Anknytningsteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
 • Casework, caseholding, case management
 • Lagstiftning och relationer med myndigheter
 • Professionalitet och etik
 • Handledning i eget klientarbete

Investering

111 000 kr för tre läsår. Avgiften kan delbetalas – kontakta Bergström för mer info. Litteratur tillkommer motsvarande omkring 8 000 kr. Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften. 

Examen, diplom m.m.

Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad A-terapeut, ATU, Alkohol- och drogterapeut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Alexander Strandbergochstrandberg
07 apr 2022

En mycket utvecklande och lärorik tid dom åren jag läste hos er. Kurslitteraturen samt upplägget på hela utbildningen Upplevde jag som mycket positivt.

Anna SEth
11 apr 2022
Stort tack Alexander!
Lycka till i din terapeutkarriär!
5/5
Nina Raivonen, Södertälje kommun
06 apr 2022
Utbildning som håller hög kvalitet

En mycket bra, gedigen och användbar utbildning. När jag sökte hade jag höga förväntningar och såg fram emot massor med nya kunskaper. Utbildningen nådde upp till alla mina förv...

Anna Seth
11 apr 2022
Stort tack Nina!
Lycka till i din fortsatta terapeutkarriär!
Visa mer
5/5
susanne svensson
06 apr 2022
Genom gående

Jag upplevde att kursen var mycket bra. Den höll kvalité och bra kontakt under hela kursen,trotts en pandemi så vi ej kunde träffas sista åren. Jag har lärt mig mycket kring ä...

Anna Seth
11 apr 2022
Stort tack Susanne!
Lycka till i din terapeutkarriär!
Visa mer
Bergströms Kunskapsföretag AB
Domherregatan 27
235 37 Vellinge

Bergströms Kunskapsföretag AB

Arbeta parallellt med studierna! Vill du bli KBT-terapeut, A-terapeut, Anhörigterapeut eller Tolvstegsbehandlare? Tre av utbildningarna är på distans! Det gäller A-terapeut, Anhörigterapeut och Tolvstegsbehandlare. Du studerar i din egen takt genom kursbrev på mejl och några få fysiska träffar (hybrid). Upplägget är två-tre...

Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Highlights