Diplomerad A-terapeut, ATU, Alkohol- och drogterapeut

Bergströms Kunskapsföretag AB, i Malmö (+3 orter)
Längd
3 år
Pris
88 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 september, 2024 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-06-16
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
3 år
Pris
88 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 september, 2024 (+2 kursstarter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-06-16
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad Alkohol- och drogterapeut

Dipl A-terapeut (ATU), Alkohol- och drogterapeut

Bli professionell A-terapeut!

A-terapeuter kan mer än alkohol och droger – de har multivariata kunskaper som få andra har oavsett yrke!

En hos Bergströms utbildad A-terapeut kan arbeta som alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut, spelterapeut, ångestterapeut, AD-terapeut, socialpedagog el likn. I princip behärskar A-terapeuten att behandla alla missbruk och beroenden av alkohol, droger, tabletter, spel, kriminalitet inkl ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m. Utbildningen uppskattas som fortbildning av personer med andra grundyrken inom vård och behandling. För andra är A-terapeututbildningen ett grundyrke.

Vart behövs en A-terapeut?

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor, civilsamhället – ja på alla ställen behövs A-terapeuter! Bli professionell inom ditt yrke! Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter! Det borde vara självklart att det vid varje vårdcentral fanns en eller flera A-terapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Hur ser marknaden ut? 

Glädjande är att efterfrågan på A-terapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig. De kan ta emot anonymt och ofta utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med vanligt förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

Vad innebär det att bli professionell A-terapeut?

En professionell A-terapeut från Bergströms har multivariata kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilder, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar de ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk och även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

6 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Malmö
 • Sista ansökan: 2024-06-16

6 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-06-16

Varför välja Bergströms Kunskapsföretag AB?

Eftertraktad utbildning

Kombinera arbete med studier

Auktoriserat utbildningsföretag

Målgrupp

Våra elever har varierande bakgrunder. Utbildningen utformades ursprungligen som fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, diakoner, pedagoger m fl. Idag fungerar utbildningen även som påbyggnadsutbildning för behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och andra inom vård och behandling.

Personer med lägre utbildning kan mycket väl gå utbildningen – det är ofta en fråga om personlighet och ambition. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. En stor del av utbildningen görs individuellt genom kursbrev, vilket innebär att undervisningen anpassas till varje elev.

Den som har stor egen erfarenhet av eget eller andras missbruk och beroende kan oftast ta till sig kunskaperna väl, men kan även ha alltför förutfattade åsikter vilket utgör ett hinder för ett professionellt arbete efter tolvstegsprogrammet.

Utbildningen räknas som eftergymnasial, motsvarande 120 hp.

Kursens syfte

Ge fördjupade kunskaper och färdigheter i diagnostik, prognostik, matchning, behandlingsplanering, behandling och utvärdering gällande missbruk, beroende och ångest.

Efter utbildningen ska eleven

 • ha färdigheter i evidensbaserade behandlingsmetoder för arbete med personer med
  missbruks- och/eller beroendeproblem
 • ha insikt i behandling även av icke-kemiska beroendetillstånd, t ex kriminalitet, spel, tvång etc
 • kunna leda individuella terapier, gruppterapier, familjesamtal
 • ha kunskap och träning i att använda beteendeterapeutiska, kognitiva, existentiella och
  tolvstegsinriktade metoder
 • ha kunskap om och förmåga att identifiera och behandla missbruk/beroende i kombination med andra störningar, som ångest, depression, personligheter, sociala relationer, fysiska handikapp
 • ha förmåga att använda beteendeanalyser, motiverande samtal, olika samtalsfärdigheter och förmåga att analysera samtal
 • förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet, beteende och tillfrisknande
 • kunna tillämpa de viktigaste inlärningspsykologiska principerna och vara orienterad om
  modeller för funktionella analyser
 • ha professionell kunskap om sig själv, sin förmåga, situation och sina möjligheter

Kursinnehåll

 • Diagnostik, prognostik, behandlingsplanering, behandling, utvärdering i beroendebehandling
 • RePro-konceptets test- och bedömningsinstrument med manual
 • Matchningens fördelar och dilemma
 • Fem variabler av värde för missbruksbehandling: beroende, fysisk, psykisk, social, existentiell
 • Hälsolära
 • Fördjupad beroendelära
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Kognitiva teorier, kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi
 • Tekniker och metoder i bedömnings- och behandlingsarbete
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Återfallsprevention och -behandlingstekniker
 • Teori och behandling av generell och specifik ångest samt ångestbehandling i SRS-behandling
 • Existentiella teorier och tekniker
 • Anknytningsteorier, relationer, systemteori, familjebehandling
 • Casework, caseholding, case management
 • Lagstiftning och relationer med myndigheter
 • Professionalitet och etik
 • Vetenskapsteori och förberedande forskningsmetodik
 • Handledning i eget klientarbete

Upplägg

 • Deltidsstudier
 • Normal studietakt innebär att utbildningen genomförs på tre år
 • Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna
 • Studierna kan kombineras till heltidssysselsättning
 • Trettio kursbrev via mail med flera olika delmoment per kursbrev. Normal studietakt är tio kursbrev per år, motsvarande tre-fyra veckors studier per kursbrev. I kursbreven finns anvisningar, kurs-PM för inläsning och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail.
 • Tolv seminariedagar och tolv gruppdagar. Det betyder två seminariedagar och två gruppdagar per halvår.
 • Seminarierna ligger i början och slutet på varje årskurs. Det innebär sex seminarier á två dagar, förlagda på fredag-lördag.
 • Varje seminarium är en sammanhållen enhet, vilket innebär att är man borta en dag får man gå om båda dagarna
 • Gruppdagarna ligger på lördagar, en per kvartal
 • Obligatorisk närvaro!
 • Lärarna kan kontaktas per mail eller telefon
 • Elev som inte redan arbetar i branschen förutsätts praktisera till viss del under utbildningstidens senare del
 • Bergströms ser gärna att elever, som avser att arbeta med terapeutisk verksamhet och som inte tidigare gått i egenterapi, går i terapi innan de börjar arbeta som A-terapeut

Investering

 • 111 000 kr (18 500 kr per halvår)
 • Litteratur för omkring 8 000 kr under hela utbildningen är inte inräknad i avgiften. Köp litteraturen via internet i den takt som studierna framskrider!
 • Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften

Kursledare

Ansvarig för utbildningen är Lennart Bergström som har arbetat med människovård på olika sätt sedan 1965. Han har både fil kandexamen och beteendevetarexamen samt gick en av de första utbildningarna i Sverige i kognitiv psykoterapi (steg 2). Han har handledarutbildning m m och har genom egen forskning utvecklat effektiva terapier och behandlingsmetoder.

Lennart grundade och ledde under 1994-2004 den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet tillsammans med sin hustru Maria. Som fristående forskare utvecklade han RePro-konceptet vars praktiskt användbara tester och instrument finns som ryggrad i utbildningen för arbete med diagnos, prognos, behandling, utvärdering etc. Han har även utformat t ex Bergströms Matchningsmodell och AngCop-modellen. Just nu avslutar han handboksserien “Bot och bättring”, där den vetenskapliga grunden förklaras, behandlingar beskrivs samt tester och behandlingsformulär presenteras.

Examen, diplom m.m.

Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad A-terapeut, ATU, Alkohol- och drogterapeut, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner
Skriv en recension
5/5
Alexander Strandbergochstrandberg
07 apr 2022

En mycket utvecklande och lärorik tid dom åren jag läste hos er. Kurslitteraturen samt upplägget på hela utbildningen Upplevde jag som mycket positivt.

Anna SEth
11 apr 2022
Stort tack Alexander!
Lycka till i din terapeutkarriär!
5/5
Nina Raivonen, Södertälje kommun
06 apr 2022
Utbildning som håller hög kvalitet

En mycket bra, gedigen och användbar utbildning. När jag sökte hade jag höga förväntningar och såg fram emot massor med nya kunskaper. Utbildningen nådde upp till alla mina förv...

Anna Seth
11 apr 2022
Stort tack Nina!
Lycka till i din fortsatta terapeutkarriär!
Visa mer
5/5
susanne svensson
06 apr 2022
Genom gående

Jag upplevde att kursen var mycket bra. Den höll kvalité och bra kontakt under hela kursen,trotts en pandemi så vi ej kunde träffas sista åren. Jag har lärt mig mycket kring ä...

Anna Seth
11 apr 2022
Stort tack Susanne!
Lycka till i din terapeutkarriär!
Visa mer
Bergströms Kunskapsföretag AB
Domherregatan 27
235 37 Vellinge

Vi utbildar framtidens terapeuter

Vi utbildar terapeuter inom KBT, alkohol & droger, anhörighetsterapeuter & tolvstegsbehandlare. Utbildning inom Bergströms Kunskapsföretag AB ger ”nycklar” till självinsikt och den kunskap, som varje behandlare behöver för att kunna hjälpa andra till ett fungerande liv.  Bergströms har numera huvudkontor...

Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Highlights