Samsjuklighet - beroende och psykiatriska tillstånd

Sverigehälsan, Distans
Längd
45 yh-poäng (flexibel studietakt 50% – 100%)
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-26
Utbildningsform
Korta YH-utbildningar
Längd
45 yh-poäng (flexibel studietakt 50% – 100%)
Nästa kurstillfälle
23 oktober, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-09-26
Utbildningsform
Korta YH-utbildningar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Samsjuklighet med beroende och psykiatriska tillstånd

Få specialiserade kunskaper för att kunna tillämpa ett socialt stöd- och förändringsarbete för personer med särskild problematik i form av samtidiga diagnoser, företrädelsevis i kombination av beroende och annan psykiatrisk diagnos.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 oktober, 2023

 • Korta YH-utbildningar
 • Distans
 • Sista ansökan: 2023-09-26

Varför välja Sverigehälsan?

Bli diplomerad/certifierad

Bli eftertraktad arbetsmarknaden

Distansutbildningar med föreläsningar i realtid

Kursens upplägg

Kursen genomförs på distans genom föreläsningar, egenstudier och inlämningsuppgifter. Lärarledd studiehandledning förekommer, individuellt och i grupp. Föreläsningarna är antingen förinspelade eller spelas in och läggs tillgängliga om de sker live online.

Studietakten kan anpassas till de specifika förutsättningarna hos varje individ och verksamhet och kan varieras mellan 50 och 100 procent. Tidpunkt för kursstart och kursavslut kan ske flexibelt under kursperioden.

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper krävs.

Utbildning

Denna kurs kräver en teoretisk bas utifrån program/kurser som ligger på gymnasial nivå i kombination med yrkeserfarenhet inom relevant målgruppsområde.

Yrkeserfarenhet

Minst ett års heltidsarbete med pedagogiskt eller socialt arbete inom relevant område, såsom psykiatri och socialpsykiatri, verksamhet för behandling eller stöd vid missbruk eller vård av och stöd för unga inom det sociala området.

Urval

Särskilt prov.

Målsättning

Utbildningen ger dig kunskaper om

 • grundläggande begrepp inom beroende respektive inom psykiatriska tillstånd (ohälsa och funktionsnedsättningar)
 • biologiska, psykologiska och sociala faktorer kopplade till beroende
 • diagnoser avseende psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • psykoaktiva substanser
 • behandlingsmetoder vid beroende och vid samsjuklighet avseende beroende och psykiatriska tillstånd
 • samordnande ombudsmannaskap
 • interorganisatorisk samverkan i arbetet med beroende och samsjuklighet

Utbildningen ger dig färdigheter att

 • enskilt och i samverkan identifiera problematiken kring en person med sammansatt problematik vad gäller beroende och psykiatriska tillstånd
 • utifrån integrerade kunskaper om beroende och psykiatriska tillstånd diskutera framgångsrika strategier för bemötande, omsorg och insatser

Utbildningen ger dig kompetenser att

 • på ett professionellt sätt bemöta och arbeta motiverande utifrån förutsättningarna som sammansatt problematik vad gäller beroende och psykiatriska tillstånd ger i det enskilda fallet
 • tillämpa kunskaper om samordning och samverkan för ett klientcentrerat och förändringsinriktat arbete med personer med sammansatt problematik avseende beroende och psykiatriska tillstånd

Utbildningens innehåll

Kursen omfattar tre moment.

Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser

Det första momentet rör psykisk ohälsa och psykiatriska funktionsnedsättningar. Efter en introduktion kring psykiatrins grundläggande begrepp fokuserar vi på psykiatriska diagnosgrupper och diagnoser och vi går igenom organisering och reglering inom det psykiatriska området.

Beroendeproblematik

Det andra momentet rör beroendeproblematik. Här får du en översikt över behandlingsformer inom beroendevården inklusive läkemedelsassisterad behandling och en överblick avseende beroendevårdens organisering och regelverk.

Samsjuklighet

Kursens avslutande moment rör samsjuklighet och de särskilda förutsättningar sådan sammansatt problematik innebär för stödjande och behandlande arbete.

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar inom vård, stöd och behandling inom det sociala och psykiatriska området. Det kan exempelvis vara på stödboende, behandlingshem, institutionsvård för vuxna och öppenvårdsinsatser eller andra arbetsplatser där målgruppen helt eller delvis är föremål för samtidigt beroende och psykiatriska tillstånd.

Kursledare

Kursen leds av Isabella Miulus som jobbar som utbildare, metodhandledare och ACRA-terapeut. Isabella är certifierad ACRA-terapeut, och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är även svensk översättare av den amerikanska ACRA-manualen och har tidigare jobbat inom psykiatrin, socialpsykiatrin, inom SiS och på behandlingshem. Isabella undervisar på kursen tillsammans med andra yrkesverksamma föreläsare.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Samsjuklighet - beroende och psykiatriska tillstånd, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Sverigehälsan
Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö

Hälsa och välmående börjar med kunskap

Vi erbjuder yrkesutbildningar inom komvux och yrkeshögskolan (YH), korta YH-kurser, kompetensutveckling för yrkesverksamma och utbildning för verksamheter och företag. Allt inom hälsa och friskvård, socialt arbete, vård och omsorg, psykosocialt, psykoterapeutiskt och pedagogiskt arbetet. Vi ger er praktiskt tillämpningsbar kunskap,...

Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar.

Highlights