Visa utbildning.se som: Mobil

Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik

SSK Säkerhetsakademien
Kort om utbildningen
4 timmar
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik (S.O.G.-systemet)

Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik ger dig en mycket bra kunskap inom detta ämne. Utbildningen är praktisk och innebär fysisk träning i det system för självskydd som vi tog fram i slutet av -80 talet. Sedan 1999 använder polismyndigheten en variant av detta system. Systemet är Enkelt att lära sig, Lätt att komma ihåg, Effektivt om det behöver användas och Följer Nödvärnsrätten. Det skiljer sig från traditionella typer av självförsvar genom att det inte innehåller en massa olika tekniker, som i många fall dessutom är helt värdelösa i en riktig situation där man angrips av en fysiskt stark person som har en önskan att skada dig.

Deltagarna ska få ett kraftigt ökat skydd mot alla typer av övergrepp. Syftet med detta självskyddssystem är att skydda både angriparen och den utsatte. Med ett bra självförsvar i ryggen blir man bättre på att undvika våld vilket är vårt främsta mål.

Kontrolltekniksdelen (om man väljer att inkludera den) ger ett ökat kunnande i omhändertagande och gripande av våldsamma personer och är främst avsedd för ordningsvakter, väktare, poliser, personal inom psykvården och inom behandlingshem samt annan personal som arbetar med fysiskt utåtagerande barn, ungdomar och vuxna. Våra utbildare är instruktörer i det nya (1999) av RPS godkända systemet för gripande och omhändertagande. Detta system (våra tekniker) är det enda systemet som man forskat på och som godkänts för detta ändamål. Det är dessutom så pass enkelt att lära sig att deltagarna faktisk kommer ihåg vad de lärt sig lång tid efter utbildningen.

Utbildningen är framtagen och genomförs av mycket erfarna utbildare med ca upp till 30 års erfarenhet som behandlare av utåtagerande personer, ordningsvakter, poliser och livvakter och som också innehar omfattande utbildning och erfarenhet inom psykologi, service, verbal konflikthantering och fysisk våldshantering. Alla utbildningar skräddarsys och upplägget kan därför variera.
Utbildningens längd är vanligtvis en halvdag lång.

En instruktörsutbildning inom detta system är 5 heldagar lång och ger en licens att utbilda inom detta system som kallas S.O.G..

Målgrupp

Alla som riskerar att utsättas för hot och våld inom sitt arbete.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller vanligen en kombination av teori och praktisk träning inom självskydd/självförsvar/kontrollteknik och är då oftast en heldag lång.

Den praktiska delen som omfattar en halvdag innehåller följande delar:

 • Säker och våldsförebyggande placering i rummet
 • Säkra och osäkra avstånd
 • Försvar mot alla typer av greppattacker (stryptag, klädgrepp, tag i håret etc)
 • Försvar mot alla typer av slag
 • Försvar mot kombinationer av angrepp (t ex grepp med slag)
 • Försvar mot alla typer av sparkar
 • Försvar mot tekniker för nedläggning, kast etc
 • Försvar mot alla typer av tillhyggen (vi övar speciellt försvar mot kniv)
 • Angrepp mot stående person
 • Angrepp mot liggande person
 • Angrepp mot sittande person
 • Teknik för att hjälpa andra personer som angrips
 • Samt eventuellt tre-fyra kontrolltekniker (vid behov)

Garantier

Alla våra utbildningar omfattas av vår "Nöjd-kund-garanti". 

Garantier!

Som enda företag i branschen ger vi en sk "Nöjd-kund-garanti" våra utbildningar!! Om deltagarna vid den anonyma utvärderingen i anslutning till utbildningen ger föreläsaren mindre än 3.0 (godkänt) i snitt, fakturerar vi inga kostnader för utbildningen!

Garantin gäller utbildningar som ges av vår personal och som ger kursintyg.

Upplägg

Enligt önskemål.

Tid & plats

Enligt önskemål.

Investering

Vänligen begär specifik offert.

Kursledare

Hansi Stafbom, VD, personsäkerhetsspecialist, utbildare, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef
* är säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem
* har utbildat mer än 30.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsföre¬byggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i Taktisk kommunikation – Verbal Judo, och är den enda i Sverige som gått utbildningen för grundaren Dr George Thomson
* har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år
* skapade 1989 S.O.G.-systemet, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
* är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser
* är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2014, 2017, 2018)
* har skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag, 2015, 2018)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år med sociala problem
* är utbildad inom – droger, tecken och symtom
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* är utbildad inom LABC, HLR, MAP
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem
* var en av huvudintressenterna i organisationen ”Tryggare Uppsala Län” som drevs av Länsstyrelsen 2012-2017 där även alla kommuner i länet, landstinget och polisen ingick.

Patric Stacksjö, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid
* är utbildad i salutogent synsätt och KASAM
* är utbildad KBT AD-terapeut
* är utbildad ”Motivatör”
* är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm
* är utbildad i MI, motiverande intervju
* har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet
* är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, självskyddstekniker och kontrolltekniker för olika arbetsgrupper

* har utbildat mer än 10.000 personer
* har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet
* är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå
* är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset
* har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset
* har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset
* har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset
* är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp Arlanda Swedavia
* har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan tonåren
* har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå
* är diplomerad instruktör inom Taktisk kommunikation – Verbal Judo
* är utbildad personskyddsspecialist (ESP) och auktoriserad Bodyguard via Academia Praetoriae Mundi, A.P.M.

Sofia Bennis, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är i grunden utbildad inom vård och omsorg med inriktning på barn och ungdom
* 35 års arbetslivserfarenhet
* är utbildad inom HLR, LABC och MAP (första-hjälpen)
* har genomgått ett stort antal fristående kurser inom psykologi och personlig utveckling i mer än 25 år såsom Yoga, meditation, ”Mindfulness”, NLP (Neurolingvistisk programmering) IDT- The new Identity Process, med fokus på känslolivet, utlevelse och bonding.
* har arbetat i ledande positioner i mer än 10 år såsom Country Manager, Regionchef och Distriktschef inom bland annat säkerhets- och bevakningsbranschen
* har arbetat på ett utredningsboende för föräldrar och barn
* har arbetat som förhandlare
* brinner för barn och ungdomars rättigheter, välmående, konstruktiv kommunikation & konflikthantering samt mänskliga relationer och beteendemönster
* har utbildat och coachat inom konflikthantering och kommunikation under många år
* är utbildad inom personsäkerhet och har arbetat med att skydda hotade personer inom skyddat boende samt skyddat hotade personer under transport
* är utbildad instruktör inom hot- och våldshantering
* har genomgått utbildning inom ”självförsvar för vårdpersonal”, s.k. ”mjukt självförsvar”
* har genomfört ett stort antal utbildningar inom hot och våld för olika personalgrupper som t ex socialtjänsten, vården och skolan

Examen, diplom m.m.

Utbildningen ger deltagarna ett intyg på genomgången utbildning.

Vid genomgången INSTRUKTÖRSUTBILDNING får deltagarna licens att utbilda inom vårt system (S.O.G) som gäller ett år i taget. Efter ett år ska deltagaren genomgå en heldags kvalitetssäkringsutbildning för att licensen ska fortsätta gälla.

INSTRUKTÖRSUTBILDNINGEN är 5 heldagar lång och ger deltagarna en mycket god instruktörskompetens inom detta system.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...


Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSK Säkerhetsakademien

Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 155 recensioner.
Alla recensioner för arrangören