Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
1 dag
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Kurs i rånsäkerhet

Sedan början av 1990-talet har Säkerhetsakademien utbildat personal inom Rånsäkerhet. Forskning, medicinsk, militär och polisiär verksamhet visar att personer som förberett sig på traumatiska upplevelser hanterar dessa mycket bättre än de som inte gjort det. Det övergripande målet med utbildningen är därför att förbereda deltagarna inför ett eventuellt rån genom att ge dem adekvata kunskaper och att praktiskt öva dessa under realistiska och ordnade former. Andra målsättningar är att minska de psykologiska efterreaktioner som en sådan händelse kan medföra, minska den fysiska risken för de utsatta samt öka förmågan att mentalt och praktiskt möta en verklig rånsituation.

Vår utbildning är anpassad till de som arbetar i verksamheten och som därmed riskerar att utsättas för ett rån och instruktörerna har egen erfarenhet av att utsättas för väpnat rån.

Rånsimulering

I utbildningen ingår en mycket realistisk rånsimulering. Denna tränar deltagarna i hur de ska agera under och efter ett rån och ger dem möjlighet att lära känna sina egna reaktioner under en pressad och stressad situation. Simuleringen genomförs under helt ordnade former och ger deltagarna en praktisk kännedom om hur ett rån går till, vilket minskar rädslan för det okända och ger dem möjlighet att inse vilka resurser de själva äger trots situationens allvar. Vi har enbart mycket positiva erfarenheter av dessa simuleringar vilket beror på upplägg och genomförande.

Vår långa erfarenhet av att genomföra dessa simuleringar i kombination med vår spetskompetens inom psykologi, terapi, pedagogik och vår praktiska erfarenhet av hot, våld och rån ger en oöverträffad realism till utbildningen.

Nyttan med utbildningen

Den direkta nyttan med utbildningen visar sig i form av en ökad trygghetskänsla hos personalen, större förståelse för och efterlevnad av företagets säkerhetsföreskrifter, förbättrad kontakt med närpolisen i området, en ökad möjlighet att få rånarna gripna samt en minskad ekonomisk belastning för företaget om personalen trots allt drabbas. Utbildningen som helhet och rånsimuleringen i synnerhet har dessutom visat sig ha en rehabiliterande effekt.

Samtliga deltagare som innan utbildningen blivit utsatta för rån har upplevt utbildningen som stärkande.

Denna utbildning har vid två tillfällen givit oss 5.2 i betyg på en 5-gradig skala!

Målgrupp

Alla som kan utsättas för rån och/eller rånförsök. Exempel på kategorier som genomgått denna utbildning är: butikspersonal, bankpersonal, hotellpersonal, pantbankspersonal, transportpersonal m fl.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande ämnen: Förebyggande åtgärder, möte med en riktig rånare (inspelad intervju), möte med en rånad butiksanställd (inspelad intervju), agerande under och efter rån, rånsimulering (upplevelsebaserad inlärning med uppläggning enligt den senaste pedagogiken och forskningen), krispsykologi och akut krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen), vittnesteknik och viss juridik.

Plats för utbildningen: Utbildningen ges i de lokaler som ni önskar, eller i våra lokaler i Uppsala.

Garantier

Som enda företag i branschen lämnar vi både en "Nöjd-kund-garanti" och en Resultatgaranti på våra rånsäkerhetsutbildningar! Resultatgarantin gäller ett år och innebär att om en person som genomgått vår fulla utbildning (heldag, inkl simulering) mår dåligt efter ett rån mot verksamheten och uppvisar tecken på PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) får denna gratis PTSD-behandling av vår terapeut i upp till 10 timmar (vanlig tid för en PTSD-behandling). Värdet på denna garanti är upp till 20.000:- per deltagare.

Kursdeltagares kommentarer

Den absolut bästa utbildningen jag har gått - Alla kategorier!

Den här utbildningen borde alla som kan utsättas för rån eller rånförsök genomgå!

Jag trodde aldrig att den skulle ge ett så bra resultat! Jag har haft enorm nytta av utbildningen då jag blivit rånad!

Jag vill bara tacka för utbildningen som jag gick för dig. Jag hade STOR nytta av den nu när jag blev rånad! (Auktionskammaren i Sthlm, våren 2011)

En otroligt rolig, spännande, intressant och givande utbildning! TACK!

Tid & plats

Enligt önskemål.

Investering

Vänligen be om offert gällande denna utbildning.

Kursledare

Hansi Stafbom, VD, personsäkerhetsspecialist, utbildare, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef

* har egen erfarenhet av att utsättas för rån (4 st)
* är säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem
* har utbildat mer än 30.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsförebyggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i Taktisk kommunikation – Verbal Judo, och är den enda i Sverige som gått utbildningen för grundaren Dr George Thomson
* har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år
* skapade 1989 SSK Självskydd och kontrollteknik, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
* är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser
* är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2017, 2018)
* har skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag, 2015, 2018)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år med sociala problem
* är utbildad inom – droger, tecken och symtom
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* är utbildad inom LABC, HLR, MAP
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem
* var en av huvudintressenterna i organisationen ”Tryggare Uppsala Län” som drevs av Länsstyrelsen 2012-2017 där även alla kommuner i länet, landstinget och polisen ingick.

Patric Stacksjö, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid
* är utbildad i salutogent synsätt och KASAM
* är utbildad KBT AD-terapeut
* är utbildad ”Motivatör”
* är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm
* är utbildad i MI, motiverande intervju
* har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet
* är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, självskyddstekniker och kontrolltekniker för olika arbetsgrupper

* har utbildat mer än 10.000 personer inom hot- och våldshantering
* har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet
* är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå
* är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset
* har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset
* har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset
* har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset
* är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp Arlanda Swedavia
* har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan tonåren
* har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå
* är diplomerad instruktör inom Taktisk kommunikation – Verbal Judo
* är utbildad personskyddsspecialist (ESP) och auktoriserad Bodyguard via Academia Praetoriae Mundi, A.P.M.

Sofia Bennis, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är i grunden utbildad inom vård och omsorg med inriktning på barn och ungdom
* 35 års arbetslivserfarenhet
* är utbildad inom HLR, LABC och MAP (första-hjälpen)
* har genomgått ett stort antal fristående kurser inom psykologi och personlig utveckling i mer än 25 år såsom Yoga, meditation, ”Mindfulness”, NLP (Neurolingvistisk programmering) IDT- The new Identity Process, med fokus på känslolivet, utlevelse och bonding.
* har arbetat i ledande positioner i mer än 10 år såsom Country Manager, Regionchef och Distriktschef inom bland annat säkerhets- och bevakningsbranschen
* har arbetat på ett utredningsboende för föräldrar och barn
* har arbetat som förhandlare
* brinner för barn och ungdomars rättigheter, välmående, konstruktiv kommunikation & konflikthantering samt mänskliga relationer och beteendemönster
* har utbildat och coachat inom konflikthantering och kommunikation under många år
* är utbildad inom personsäkerhet och har arbetat med att skydda hotade personer inom skyddat boende samt skyddat hotade personer under transport
* är utbildad instruktör inom hot- och våldshantering
* har genomgått utbildning inom ”självförsvar för vårdpersonal”, s.k. ”mjukt självförsvar”
* har genomfört ett stort antal utbildningar inom hot och våld för olika personalgrupper som t ex socialtjänsten, vården och skolan

Examen, diplom m.m.

Deltagarna får ett intyg efter genomgången utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Rånsäkerhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Milla
(5)
Lärorik och underhållande samt bra inför framtiden.
Jens
(4)
Mycket lärorikt, bra att ha med sig
Mikael
(4)
Lärorik. Extra kul med lite psykologiska aspekter både på rånaren och drabbade

SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...


Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSK Säkerhetsakademien

Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 20 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 155 recensioner.
Alla recensioner för arrangören