Visa utbildning.se som: Mobil

Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Distans
Distans, Rikstäckande
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Distans
Kontakta oss för mer information

Sverige
2021

Kursbeskrivning

Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden

Som personal kan man ibland bli utsatt för situationer som upplevs som obehagliga, kanske t o m hotfulla. Det är då viktigt att, dels ha en förståelse för vad som utlöser ett våldsamt beteende för att kunna undvika dessa situationer, dels känna trygghet i att veta att om jag hamnar i en fysisk situation så kan jag skydda både mig själv och personen i affekt.

Målet med denna utbildning är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan förebygga och bemöta dessa beteenden. Om en fysisk situation ändå uppstår så ska kursdeltagaren ha fått en inblick i hur man kan skydda sig själv utan att kränka eller skada personen i affekt. I utbildningen varvar vi teori och praktiska övningar både kring bemötande och mjukt självskydd. Utbildningen ger verktyg som är direkt användbara i arbetet. 
Vi anpassar innehåll och praktiska moment till gruppens behov och arbetssituation.

Företagsanpassad utbildning.

Målgrupp

För dig som arbetar inom psykiatri , gruppboende, särskolor, personlig assistans m fl och som i ditt arbete möter personer där t ex ångest och frustration kan leda till ett utagerande/utmanande beteende. Även för anhöriga.

Kursinnehåll

Exempel på hur en kursdag kan se ut:

Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare 

Probleminventering 
Kursdeltagarna får berätta vad de upplever i sin vardag kring den aktuella problematiken. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet under dagen.

Orsaker
Hur och varför uppstår utagerande situationer? Vi tittar bl a på sambandet mellan ångest och aggression, integritet och autonomi. Viktiga begrepp i det förebyggande bemötandet

Hur kan jag förebygga att situationen uppstår med mitt eget bemötande, tal och ton och med kroppsspråket?

Personligt bemötande och trygghetsskapande förhållningssätt 
Ett konfliktdämpande/ lågaffektivt bemötande. Vad är det?

Förebyggande säkerhetstänkande: 
Att förebygga incidenter genom planering av arbetsmoment, den fysiska miljön, rutiner mm.

Konfliktdämpande kommunikation
För att undvika att en situation eskalerar använder vi en samtalsteknik som dämpar och ger kontroll och skapar en win-winsituation.

Handkunskap
hur använder jag mina händer som ett positivt redskap i bemötandet? Vad förmedlar jag via mina händer?

Mjukt självskydd
Att kunna skydda sig med enkla tekniker utan att göra illa eller kränka personen i affekt. Skydd mot exempelvis: Slag, bett, grepp i handleder/fingrar/ och strypgrepp, hårtag/klädtag. Vi övar praktiskt på hur man kan agera och skydda sig och personen som utagerar.

Nödvärnslagen
Vi går igenom de delar som är relevanta för kursdeltagarna.

Upplägg

Utbildningen anpassas utifrån er arbetssituation.

Fokus på förebyggande bemötande och scenariobaserade övningar.

Tid & plats

Utbildningen genomförs på plats hos er.

Examen, diplom m.m.

Kursintyg ingår.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 81 recensioner.

Erik Nica
Om något skulle hända så vet jag mer nu, hur jag skall tänka och utföra.
Susanna Goldheim
Intressant, lärorik och jag fick verkligen tips på hur jag ska förhålla mig i situationer för att "göra rätt".

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer
www.durewall.se

Recensioner
Kursrecensioner
(4,6)
Baseras på 81 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 575 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Förebygg och bemöt utagerande/hotfulla beteenden från Durewall institutet AB, fyll i dina uppgifter: