Inga recensioner än

Hot och våld - Hur bemöter vi hotfulla personer?

Durewall institutet AB, Rikstäckande
Längd
3 timmar
Längd
3 timmar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Fokus ligger på att förebygga att situationen uppstår.

Verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som du får med dig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

Utbildningen går att genomföra speciellt för er verksamhet och vi anpassar då utbildning samt exempel utifrån er verksamhet. 

Målgrupp

Handläggare, socialsekreterare, socionomer inom socialtjänsten, arbetsförmedling, försäkringskassa, arbetsmiljöinspektörer, butikspersonal samt annan verksamhet där personalen riskerar att utsättas för hot och våld. 

Kursinnehåll

Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare

Probleminventering- Kort genomgång av de problem som kursdeltagarna upplever i sin vardag. 

Våldsorsaker– Hur och varför uppstår hotfulla situationer?

Aggressionsteorier och bakomliggande faktorer

Hur tyder jag tidiga tecken på aggression ?

Hur kan hot förebyggas och undvikas med hjälp av mitt eget agerande ?

– Verbalt- tal, ton och röstläge och med kroppsspråket

Trygghetsskapande bemötande i en konfliktsituation - diskussion och praktiska exempel.

Hur hanterar jag min egen stress vid en konfliktsituation ? - Vikten av mental balans och förberedelse

Konfliktdämpande kommunikation. Vad är det ? Du lär dig att trappa ned en konfliktsituation och ta kontroll över dig själv och en obehaglig situation med hjälp av mjuk övertalningsteknik.

Förebyggande säkerhetstänkande: Att förebygga incidenter genom planering av arbetsmoment, rutiner. Vikten av att göra en riskanalys

Vad gör jag om en incident inträffat? Kort genomgång av lagar och föreskrifter. Bl a brottsbalken. Vad är olaga hot, hot mot tjänsteman, nödvärn mm.

Arbetsskadeanmälan och rapportering

Upplägg

Utbildningen genomförs som en direktsänd föreläsning via dator.
Det är en interaktiv föreläsning där kursdeltagarna har kontakt med föreläsaren via chat och mikrofon.

Utbildningen genomförs under 3 tim, med en kort paus.

Tillsammans med er bestämmer vi datum och tid för genomförande.

Kursledare

Anders Angur

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning erhåller man ett intyg

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hot och våld - Hur bemöter vi hotfulla personer? , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Durewall institutet AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...

Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Highlights