Visa utbildning.se som: Mobil

Hot och våld - Hur bemöter vi hotfulla personer?

Durewall institutet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Kontakta oss för mer information - Distans
Distans, Rikstäckande
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Distans
Kontakta oss för mer information

Sverige
Kontakta oss för utbildning på plats hos er eller onlineföreläsning!

Kursbeskrivning

Hur bemöter vi hotfulla personer?

Konflikthantering för handläggare, socialsekreterare, butikspersonal, m fl.

Verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som kursdeltagarna får med sig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

Vi anpassar utbildning samt exempel utifrån er verksamhet. Det finns även möjlighet att bygga på utbildningen med fysiskt självskydd om man önskar.

Kursens syfte

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Fokus ligger på att förebygga att situationen uppstår. 

Kurslängd: En dag

Pris: Vi lämnar gärna offert baserad på era behov och önskemål

Kursintyg: Ingår

Kursutvärdering: Ingår

Kursmaterial: inbundet kompendie ingår

Kontakta oss för mer information!

Målgrupp

Handläggare, socialsekreterare, socionomer inom socialtjänsten, arbetsförmedling, försäkringskassan, butik, bibliotek samt andra arbetsplatser där personalen riskerar att utsättas för hot och våld.

Kursinnehåll

Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare.

Probleminventering
Kort genomgång av de problem som kursdeltagarna upplever i sin vardag.

Våldsorsaker
Hur och varför uppstår hotfulla situationer?

Aggressionsteorier och bakomliggande faktorer
Hur tyder jag tidiga tecken på aggression ?

Hur kan hot förebyggas och undvikas med hjälp av mitt eget agerande ?
– Verbalt- tal, ton och röstläge och med kroppsspråket

Trygghetsskapande bemötande i en konfliktsituation
Diskussion och praktiska exempel.

Hur hanterar jag min egen stress vid en konfliktsituation ?
Vikten av mental balans och förberedelse.

Konfliktdämpande kommunikation
Vad är det ? Du lär dig att trappa ned en konfliktsituation och ta kontroll över dig själv och en obehaglig situation med hjälp av mjuk övertalningsteknik.

Förebyggande säkerhetstänkande
Att förebygga incidenter genom planering av arbetsmoment, rutiner. Vikten av att göra en riskanalys

Vad gör jag om en incident inträffat? 
Kort genomgång av lagar och föreskrifter. Bl a brottsbalken. Vad är olaga hot, hot mot tjänsteman, nödvärn mm.

Arbetsskadeanmälan och rapportering

Under dagen varvar vi föreläsning med gruppdiskussioner. Diskussioner och exempel anpassas utifrån er verksamhet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hot och våld - Hur bemöter vi hotfulla personer? , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 57 recensioner.

Anders Lindgren
Eventuellt skulle ett perspektiv utifrån våra förutsättningar varit intressant. Vi har inte skrivbordsmöten med klienter eller brukare, utan möts möjligen i telefon, annars bredvid ordningsvakter eller i förhandlingssalar. Hur påverkar dessa faktorer utåtagerande personer?
Daniela Dietze

Durewall institutet AB

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...


Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Durewall institutet AB

Box 5243
402 24 Göteborg

 Visa telefonnummer
www.durewall.se

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 57 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 575 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hot och våld - Hur bemöter vi hotfulla personer? från Durewall institutet AB, fyll i dina uppgifter: