Skolsäkerhet - Nu även som webutbildning

SSK Säkerhetsakademien, Rikstäckande
Längd
1 dag
Längd
1 dag
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Skolsäkerhet - NU ÄVEN SOM WEBUTBILDNING

Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning till detta är svenska samhällets syn på att skolan ska vara en öppen och välkomnande miljö där att barnen som går i skolan ska trivas och inte uppleva sig instängda. Det som missats i detta är att en skola mycket väl kan vara både öppen, välkomnande och utformad på ett sånt sätt att barnen inte upplever sig instängda utan att för den skull vara öppen för vem som helst. Det handlar om att bygga skolan på ett säkert och bra sätt, att ha anpassade och väl fungerande rutiner, viss utrustning och personella tjänster och om att bedriva verksamheten på ett sätt som skapar en trygg och säker miljö där lärare kan lära ut och elever kan lära in.
SSK Säkerhetsakademien erbjuder tre olika delar inom skolsäkerhetsarbetet:


1. Utbildning för personal och elever som ger deltagarna de kunskaper som krävs avseende arbetet med:

 • Förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riskinventering etc.)
 • Handlingsplaner (agerande under och efter en situation)
 • Taktisk kommunikation (LRF, lågaffektivt bemötande, verbal Judo
 • Krispsykologi (krisreaktioner) enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
 • Juridik (nödvärnsrätten, nödrätten)

Utbildningen ges som en tvåtimmars webutbildning, en halvdag eller en heldag och följer den bindande föreskrift som avser ”Våld och Hot i arbetsmiljön – AFS 1993:2” vilken gäller alla arbetsplatser, all personal och på en skola även elever från 6 års ålder.

2. Fullständig genomgång och uppdatering av skolans säkerhet innehållande:

 • Säkerhetsinventering (genomgång av befintliga rutiner, lokaler, utrustning, personella tjänster)
 • Riskinventering i form av enkätundersökning, intervjuer och samtal med lärare, elever, föräldrar och personal
 • Riskanalys (sammanställning av allt insamlat material och analys av detta)
 • Framtagande och anpassning av riktlinjer, handlingsplaner, efterarbete etc
 • Utbildning av lärare, elever och personal
 • Utbildning/information till föräldrar
 • Implementering av säkerheten på arbetsplatsen genom handledning och stöd
 • Övning av hanterandet av olika typer av incidenter för lärare, elever och personal
 • Uppföljning av vidtagna åtgärder

Detta skolsäkerhetsarbete syftar till att öka säkerheten och tryggheten på skolan genom att göra ett fullständigt omtag kring skolans arbetsmiljö.

Åtgärden följer följande struktur:
Utred – Analysera – Åtgärda – Följ upp – Utvärdera

Denna struktur innebär att man följer ett forskningsbaserat arbetssätt vilket vanligen leder till en stor förändring på den arbetsplats som väljer att använda sig av det.


3. Utbildning till Diplomerad Skolsäkerhetssamordnare vilket innebär att man får sådana kunskaper att man kan leda säkerhetsarbetet på en skola. Utbildningen genomförs i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala. Utbildningen innehåller:

 • Samordningsansvar (samordna kontakter med polis, socialtjänst, näringsliv, föräldrar, fritidsgårdar, ideella föreningar etc)
 • Riskinventering och riskanalys (genomförande av praktisk och användbar modell)
 • Hot och våld (förebyggande åtgärder, hanterande av situationer och efterarbete på en skola - instruktörsutbildning)
 • Skapande av handlingsplaner och policys (användbara och utvärderade handlingsplaner som fungerar)
 • Implementering av säkerheten (modell för implementering av säkerhetsarbetet)
 • SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete)
 • Taktisk kommunikation (vetenskapligt baserad modell)
 • Konflikthantering (vetenskapligt baserad modell)
 • Självskydd och kontrollteknik (enkelt och forskningsbaserat system som ger bästa effekt i kombination med lägsta skaderisk)
 • Pågående Dödligt Våld – PDV (agerande och efterarbete)
 • Kris och katastrofarbete (modell för att öva på att hantera mycket svåra krissituationer)
 • Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, AFS 1993:2, 1996:6, kameralagen etc)

Utbildningen pågår under ca tre månader med 2 + 2 + 1 dagar där den sista dagen är en kompetenskontroll. Mellan dessa möten tillkommer självstudier och praktiska övningar vilket innebär att man genomför hemuppgifter på den skola man arbetar. 

Garantier

Alla våra utbildningar omfattas av får "Nöjd-kund-garanti".

Målgrupp

Lärare, skolledning, personal inom skolor

Kursinnehåll

Webutbildningen, halvdags- och heldagsutbildningen innehåller:

Förebyggande åtgärder (metod, föreskrift, nulägesanalys, riskanalys)

Krispsykologi och krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)

Taktisk kommunikation (hur man på ett vetenskapligt baserat och empiriskt utprövat sätt kan få personer att göra som man vill)

Juridik (nödvärnsrätt etc)

Enkelt självskydd (teknik för att kunna skydda sig själv, hjälpa sina kollegor och elever som utsätts för våld) som är mycket enkelt att lära sig och som ger högsta effekt i kombination med lägsta skaderisk.

Programmet Tryggare Skola - PTS innehåller en fullständig genomgång och uppdatering av skolans säkerhet:

 • Säkerhetsinventering (genomgång av befintliga rutiner, lokaler, utrustning, personella tjänster)
 • Riskinventering i form av enkätundersökning, intervjuer och samtal med lärare, elever, föräldrar och personal
 • Riskanalys (sammanställning av allt insamlat material och analys av detta)
 • Framtagande och anpassning av riktlinjer, handlingsplaner, efterarbete etc
 • Utbildning av lärare, elever och personal
 • Utbildning/information till föräldrar
 • Implementering av säkerheten på arbetsplatsen genom handledning och stöd
 • Övning av hanterandet av olika typer av incidenter för lärare, elever och personal
 • Uppföljning av vidtagna åtgärder
 • Handledning på plats

Upplägg

Enligt önskemål.

Webutbildningen är ca 3 timmar lång.

Tid & plats

Enligt önskemål. Vi arbetar över hela landet och har egna lokaler i Uppsala.

Utbildningen till Diplomerad Skolsäkerhetssamordnare ges i Uppsala.

Investering

Vänligen begär specifik offert.

Kursledare

Hansi Stafbom, Styrelseordförande, personsäkerhetsspecialist (EPS), skolsäkerhetsspecialist
* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef
* är säkerhetskonsult för flera verksamheter bl a kommuner, regioner, organisationer och företag
* har utbildat mer än 100.000 personer i hot- och våldshantering
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsföre¬byggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i ”Verbal Judo” och utbildad av Dr George Thomson som skapade metoden
* har skapat en metod för Taktisk kommunikation som har vetenskaplig bas
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av ”traditionellt självförsvar” i mer än 40 år
* skapade 1989 S.O.G., som är ett självskyddssystem. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system som även inkluderar godkända kontrolltekniker.
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och personskyddsspecialist (livvakt) inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2018, 2019)
* har skrivit boken ”Skolsäkerhet – En handbok” (Columbus förlag, 2019, 2020)
* har skrivit boken ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA” (Columbus förlag, 2018)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år
* är utbildad inom ”Droger – tecken och symtom”
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för personal som arbetar med ungdomar som har svåra sociala problem, som redan 2013 tilldelades första pris i tävlingen ”Quality innovation of the year”

Björn Eklöf, mental tränare, personsäkerhetsspecialist, utbildare
* är utbildad personsäkerhetsspecialist av Säkerhetsakademien och har genomfört ett stort antal utbildningar för olika personalgrupper
* är utbildad inom brottspreventivt arbete
* har coachat företagsledare, elitidrottare och privatpersoner sedan 2002
* har föreläst inom mental träning, kommunikation och organisationsutveckling sedan 2004
* har varit försäljningschef och ansvarat för större kunder inom flera företag
* är utbildad mental tränare
* är utbildad inom säljteknik och kommunikation
* är instruktör inom Taktisk kommunikation (en vetenskapligt baserad metod som skapar frivillig samverkan och är mycket effektiv vid både förebyggande och akut konflikthantering)
* har under många år arbetat som ordningsvakt och då hanterat konflikter, hotfulla och våldsamma situationer samt mängder med påverkade personer
* är utbildad instruktör inom självskydd och kontrollteknik
* är en mycket uppskattad föreläsare som verkligen engagerar sin publik

Examen, diplom m.m.

Alla deltagare får ett intyg/diplom efter genomgången utbildning. Diplomet utdelas av Folkuniversitetet i Uppsala och innebär därmed en hög kvalitetsstämpel.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skolsäkerhet - Nu även som webutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 50 recensioner
Skriv en recension
5/5
Thomas Jonsson
19 sep 2023
Diplomerad Skolsäkerhetssamordnare

Jag har gått Säkerhetsakademiens utbildning till skolsäkerhetssamordnare. En oerhört gedigen utbildning täcker in alla aspekter i vad som skapar en säker och trygg arbetsmiljö p...

Visa mer
4/5
Susanne
15 mar 2019

Bara att fokusera en hel dag på dessa frågor borde vi göra varje år

5/5
Emelie
15 mar 2019

Kursen och kursledaren bra. Ålder och erfarenhet hos kursdeltagare avgörande för hur man uppfattar det. Mycket bra för unga oerfarna.

SSK Säkerhetsakademien
Arrheniusplan 12
756 51 Uppsala

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...

Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Highlights