Säkerhetsprövningsintervju

Nordic Level Group , i Sundbyberg (+1 orter)
Längd
1-2 dagar
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss! (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
1-2 dagar
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss! (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Säkerhetsprövningsintervju

Utbildningen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap och förmåga om säkerhetsprövningen för att kunna bidra i verksamhetens säkerhetsskyddsarbete.

Som en del i säkerhetsprövningen har du som ska genomföra säkerhetsprövningsintervjun en viktig roll för att bedöma den prövades lämplighet. Denna grundläggande utbildning ger dig möjlighet att utforska och lära dig mer om hur du på ett professionellt sätt kan utgöra en nyckelfunktion i verksamhetens personalsäkerhetsprocesser.

Utbildningen behandlar området personalsäkerhet på en grundläggande nivå med fokus på säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervjun.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Kontakta oss!

 • Öppen utbildning
 • Sundbyberg

Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer inom företrädelsevis säkerhets- eller personalenheter/avdelningar inom privat och offentlig sektor med ansvar och uppgifter inom ramen för Sveriges säkerhet.  Inför utbildningen rekommenderas att respektive deltagare genomfört grundläggande utbildning i säkerhetsskydd. Både MSB och Försvarshögskolan erbjuder avgiftsfria webbaserade grundutbildningar i ämnet.

Kursinnehåll

Innehållet i utbildningen tar sin utgångspunkt i Säkerhetspolisens vägledning i säkerhetsskydd – Personalsäkerhet och behandlar bland annat följande innehåll:

 • historisk tillbakablick avseende Sveriges säkerhet och uppkomsten av den nya säkerhetsskyddslagen från 2018
 • information om den breda hotbilden
 • personalsäkerhetsprocesserna
 • syftet med säkerhetsprövningen och gällande författningar
 • genomförande av grundutredningen
 • säkerhetsklasserna och innebörden av särskild personutredning
 • genomförande av själva säkerhetsprövningsintervjun
 • tolkningshjälp och bedömning
 • intervjumetodik och samtalsteknik
 • administrationstjänst

Upplägg

Utbildningen omfattar en hel utbildningsdag (klockan 09 – 16) och genomförs platsförlagd. Utbildningen bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under utbildningens samtliga delar.

Scenariobaserade exempel (case) och praktisk övning (fiktiva intervju) är inslag under utbildningen. Kunskap- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där deltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

Om deltagaren inte aktivt i sitt tjänsteutövande arbetar med säkerhetsskyddsfrågor, eller har tidigare erfarenheter i ämnet, ska hen förbereda sig genom att inhämta förkunskap i ämnet säkerhetsskydd. Detta för att tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt, innan utbildningsstart. 

Heldagsutbilding med möjlighet till anpassat upplägg för företag. Utbildningen kan delas upp i två halvdagar om respektive del genomförs med maximalt två veckor uppehåll.

Utbildningen kan förlängas med ytterligare en utbildningsdag. Då genomför deltagarna förberedelser och genomförande av en fiktiv säkerhetsprövning. Då intervjuar deltagarna, en för dom ej tidigare känd instruktör/figurant samt att de genomför en avrapportering i enlighet med den administrationstjänst som ingår i dag 1.    

Tid & plats

Bestäms i dialog med beställare, datum för öppen utbildning sätts efter behov och intresseanmälan.

Investering

Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet.

Kursledare

Våra kursledare kombinerar lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter med säkerhetspositioner inom näringslivet samt expertis inom analys och utredning. Vi erbjuder en unik och kraftfull mix av praktisk erfarenhet och strategisk insikt. Vi värdesätter att utgå från deltagarnas vardag och förutsättningar, vi är flexibla och skräddarsyr vår undervisning för att passa deltagarnas behov.

Examen, diplom m.m.

Deltagaren tilldelas intyg efter godkänd genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhetsprövningsintervju, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nordic Level Group
Vasagatan 12C
172 67 SUNDBYBERG

Vi inom Level Advisory är experter på verksamhetssäkerhet med särskild kompetens inom medarbetarskydd och personsäkerhet. Vi drivs av ett starkt samhällsengagemang, leveranser av framstående kvalité och en hög grad av tillgänglighet. Våra kursledare kombinerar lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter med säkerhetspositioner inom näringslivet samt expertis inom analys och...

Läs mer om Nordic Level Group och visa alla utbildningar.

Highlights