Visa utbildning.se som: Mobil

Kontrollansvarig

Presto Brandsäkerhet
Kort om utbildningen
3 dagar
14 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-09-28 - Stockholm
Distans, Rikstäckande, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Distans
14 900 SEK
2022-10-26

Distans
14 900 SEK
2022-11-23

Stockholm
14 900 SEK
2022-09-28

Sverige
Kontakta oss för mer information

Kursbeskrivning

En Kontrollansvarig ansvarar att det finns en kontrollplan vid byggprojekt, ombyggnationer, rivningsarbeten med fler, samt närvara vid diskussioner, besiktningar och kontroller. Alla kontrollansvariga ska vara certifierade enligt PBL. Presto erbjuder en förberedande utbildning för att genomföra certifieringsprovet med godkänt resultat hos ett certifieringsorgan.

Mål

Att deltagaren efter genomförd utbildning har fått de kunskaper om behörigheter, ansvar samt vägledning i arbetet som kontrollansvarig. Du får en god förberedelse för att klara tentamen och bli certifierad kontrollansvarig enligt Plan-och byggnadslagen (PBL).

Målgrupp

Dig som vill jobba med kontrollansvar enligt PBL, byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper kring KAs arbete, arkitekter, byggmästare, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter med flera. Inga förkunskaper krävs men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet enligt BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

Kursinnehåll

DAG 1
• Genomgång av regelverken i lagar,
förordningar och föreskrifter
• Historiken om rollen som kontrollansvarig
• Krav på kontrollansvarig enl. PBL 10:9 §
och dess uppgifter enligt PBL 10.11 §
• Certifieringskrav för kontrollansvariga
• Bygglovsprocessen och bygglovspliktig
åtgärd enligt PBL


DAG 2
• Fördjupade kunskaper i Plan-och
bygglagen (PBL)
• Genomgång av Plan-och
byggförordningen (PBF)
• EU:s grundläggande krav för
byggnadsverk
• Genomgång av Boverkets byggregler
(BBR)
• Energibestämmelser och krav på
energideklaration för byggnader
• Miljöbalken och avfallsförordningen
• Arbetsmiljölagen utifrån rollen som KA
• Lag om skyddsrum
• SS-EN ISO 9001-2015, SS-EN ISO
14001:2015, SS-ISO 45001:2018


DAG 3
• Lag om färdigställandeskydd, tillämpning
• Kortfattad genomgång av olika entreprenadavtal (AB 04, ABT 06, ABK 09 samt ABS 18) och dess betydelse för KA
• Genomgång av upprättande av kontrollplan och övning med ritningsunderlag
• Kvalitetssäkring ute i fält, utrustning och
uppförandekod
• Ansökan slutbesked
• Psykologiska aspekter
• Problemställningar som kan uppstå för KA

Examen, diplom m.m.

Efter genomförd utbildning utfärdas intyg. För certifiering till godkänd Kontrollansvarig enligt PBL, ansöker du till RISE eller Kiwa Sverige för tentamen. Detta ingår inte i kursen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kontrollansvarig, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Presto Brandsäkerhet

Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då olyckor sker eller brand bryter ut. Varje timme riskeras människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand och olycka resurser och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi alla...


Läs mer om Presto Brandsäkerhet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Presto Brandsäkerhet

Logementsvägen 4
281 35 Hässleholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kontrollansvarig!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 7851 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kontrollansvarig från Presto Brandsäkerhet, fyll i dina uppgifter: