Säker vatten utbildningar

Som rinnande vatten

Säker Vatten refererar till en säker vatteninstallation och togs fram av VVS-branschen för att minska riskerna för skador. Säker Vatten-utbildningar får endast utges av godkända företag med behöriga lärare.
Visar 1-2 av 2 träffar
 

Vad innebär regelverket för säker vatteninstallation?

Reglerna är framtagna av VVS-branschen för att främja för en högre branschstandard på bygg- och VVS-arbeten. Du som arbetare eller är lärling kan uppfylla kraven genom att genomgå utbildning i säker vatteninstallation och klara ett kunskapsprov.

Legitimationen är kombinerad med ID06 och måste beställas av ditt företags behöriga beställare via portalen Nexus. Du som VVS-montör måste utöver detta ha utbildningsbevis eller relevant erfarenhet som vittnar om att du är yrkesman inom branschen. Efter godkänt kunskapsprov kan du beställa en branschlegitimation som sedan förblir giltig i 5 år.

Hur blir ditt företag auktoriserat?

Auktoriseringen innebär att ditt företag lever upp till de krav som ställs av Säker Vatten AB. Säker Vatten har som uppdrag att se efter att dessa branschregler uppfylls, efterhålls och marknadsförs utåt så fler av branschens olika parter är medvetna om reglerna.

För att erhålla auktorisering krävs att gällande bygg- och branschföreskrifter efterföljs. Det betyder att företaget lever upp till kraven om auktorisering och korrekt utbildad personal. Vidare måste projekteringen av arbete visa att ett planerat VVS-arbete följer tidigare nämnda föreskrifter.

Mer information om auktorisation kan hittas på Säker Vattens hemsida.

VVS-Auktorisation och Säker Vatten AB

VVS-Auktorisation är en förening som styrs av ledamöter verksamma inom branschen. VVS-Auktorisation äger branschreglerna för Säker Vatten och även bolaget Säker Vatten AB som har till uppgift att utveckla och förvalta branschreglerna och auktorisering. Genom att bli ett auktoriserat företag blir du och ditt företag medlemmar i föreningen VVS-Auktorisation. På så sätt kan du styrka att ditt företag har rätt kunskaper att utföra säker installation av vatten i olika typer av fastigheter.

Säker Vatten AB samverkar också mellan branschens olika parter för att sprida information och skapa en bättre och mer kvalitetssäkrad VVS-bransch.

Utbildning inom säker vatteninstallation

Utbildningarna skiljer sig från anordnare till anordnare beroende på vilken inriktning utbildningen har. Det är upp till dig att se till vilket behov du eller ditt företag har för att välja den som kommer ge er mest nytta.

Främst finns det tre inriktningar på Säker Vatten utbildning.

Utbildning i Säker Vatteninstallation (VVS)

Vänder sig till dig som behöver installera rör i våtrum och fastighet. Utbildningen fokuserar främst på att lära dig hur du kan utföra installationer av vattenledning, säkert och regelrätt.

Utbildning inom Byggregler och normer (PBL, BBR)

Vänder sig till dig som är VSS-montör/arbetsledare och behöver insyn i hur reglerna för installationer fungerar i ett byggprojekt. Främst BBR och PBL. Men andra inslag kan förekomma som t.ex. CE-märkning, konsumenttjänstlagen och arbetsmiljölagen.

Utbildning Säker Vatteninstallation (VS-projektörer)

Utbildningen riktar sig till dig som är VS-projektör. Precis som i de båda andra utbildningarna är regelverk och säkerhet viktiga beståndsdelar av utbildningen, men målgruppen är främst VS-projektörer.

Något som kurserna har gemensamt är att ditt företag måste vara auktoriserat för att du ska får delta i utbildningen.

Detta är några av de mer vanligt förekommande punkterna i en säker vatteninstallation.

  • Hur undviker du vattenskador i rör, rörgenomföringar, takskikt och infästningar m.m.
  • Säkert arbete och skydd emot bland annat brännskador, Legionella och förgiftning.
  • Monteringar och monteringsanvisningar.
  • VVS- och byggregleringar.
  • Ger dig rätt förutsättningar att lyckas utföra installationer på ett säkert såväl som regelrätt sätt för att undvika fel och skador.

Bli nästa Super Mario med en Säker Vatten-kurs.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!